Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Poniżej prezentujemy podsumowania pracy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Styczeń 2019
Luty 2019
Marzec 2019
Kwiecień 2019
Maj 2019
Czerwiec 2019
Lipiec 2019
Sierpień 2019
Wrzesień 2019
Październik 2019
Listopad 2019
Grudzień 2019
Podsumowanie roku 2019

 

Bez tytułu

Poniżej prezentujemy wybór tekstów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na świecie:

Projekt "Autorytet"

"Who are those guys? Portret sprawcy przemocy domowej biorąc pod uwagę sytuację zawodową, ekonomiczną i zdrowotną"

"Pamięć a trauma w wyniku przemocy w bliskich związkach"

"Przemoc emocjonalna wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym"

"Kobiety jako sprawczynie przestępstw seksualnych. Czynniki ryzyka, cechy i zachowania przestępcze"

"Dzieci na polu walki"

"Historia urazu psychicznego- od histerii jako przypadłości kobiet, przez nerwicę frontową u mężczyzn, do przemocy w rodzinie"

"Jak rozmawiać o zmianach, usłyszeć je i właściwie rozpoznać?"

"Kary fizyczne a problemy zdrowotne i psychiczne"

"Konflikty i przemoc w rodzinie w niektórych krajach Europy Środkowej i wschodniej na przestrzeni lat"

"Koszty przemocy domowej"

"Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet- według Komisji Europejskiej"

"PRZEMOC WOBEC DZIECI. Czy wychowywać to stosować przemoc?"

"Psychologiczne konsekwencje skrajnie traumatycznych przeżyć w świetle badań"

"Siły charakteru jako efekt główny interwencji nastawionej na poprawę życia"

"Skala przemocy domowej w społeczeństwie o charakterze patriarchalnym na przykładzie Republiki Południowej Afryki"

"Wielka Brytania chce oduczyć przemocy w rodzinie"

"Zabójstwa honorowe"

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie można znaleźć wyniki badań dotyczących przemocy w rodzinie (TUTAJ)

Zapraszamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", gdzie mogą Państwo znaleźć wybór statystyk dotyczących przemocy w rodzinie. Proszę kliknąć TUTAJ.