Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności. 

Zamknij komunikat
 
A A A

Zgodnie z danymi policji na Podkarpaciu w 2015 r. w porównaniu do 2014 nastąpił nieznaczny wzrost liczby kobiet jako sprawców przemocy domowej (w 2014 r. liczba sprawców to 4368, z czego 4097 stanowili mężczyźni, a 244 kobiety, w 2015 r. sprawców było 4318, z czego mężczyzn - 4160, a kobiet – 290). W 2016 r. od stycznia do sierpnia policjanci wszczęli 2723 procedury Niebieskich Kart (2590 sprawców to mężczyźni, a 155 kobiety). Udział kobiet jako sprawców przemocy domowej oscyluje na poziomie 5-6%.
Powyższe statystyki policyjne nie oddają prawdopodobnie pełni obrazu, gdyż wielu mężczyzn nie zgłasza stosowania przemocy w związku wobec nich ze względu na wstyd i stereotypowe postrzeganie roli mężczyzny i kobiety w społeczeństwie. Badania Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej wskazują, że częściej aktów przemocy w rodzinie dopuszczają się kobiety o wykształceniu podstawowym lub średnim, o niskiej stopie życiowej, nie posiadające majątku. Rzadziej takie zachowania mają miejsce w przypadku kobiet z wyższym wykształceniem i ustabilizowaną sytuacją zawodową.

więcej: http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/region/a/przemoc-domowa-na-podkarpaciu-coraz-czesciej-ofiarami-sa-mezczyzni,10751686/

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że znana jest już lista osób zakwalifikowanych do udziału w seminarium w dniu 17 października 2016 r.

Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane e-mailem. Informacje o wynikach rekrutacji można uzyskać także kontaktując się z biurem Pogotowia "Niebieska Linia" tel. 22 666 10 36 (czynny pon-pt w godz. 7.45-15.45)

Serdecznie zapraszamy na kolejne z ogólnopolskich seminariów pt.

„Dziecko między dorosłymi – ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców i wikłanie w konflikt a procedura Niebieskie Karty”

Odbędzie się ono 17 października 2016 r. w godz. 10-16 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).

Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 12 i 13 grudnia 2016 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Zgodnie z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób  pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” integralną częścią egzaminu jest rozmowa z klientem, nagrana przez Państwa i przesłana do oceny wraz dokumentami.

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie przygotowała kampanię "Stop przemocy w rodzinie". W jej ramach przygotowano plakaty i spot zachęcające osoby uwikłane w przemoc w rodzinie do zgłaszania tego problemu i szukania pomocy dla siebie.

W województwie lubuskim przemocy wobec kobiet przeciwdziała m. in. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Baba" .
Prezeska tej organizacji - p. Anita Kucharska-Dziedzic - opowiedziała w Dzień Dobry TVN o działaniach i projektach podejmowanych w stowarzyszeniu.
Całą rozmowę można obejrzeć na stronie: http://wp.tv/i,przemoc-wobec-kobiet-czym-jest-baba,mid,1935063,cid,5050,klip.html

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) organizuje po raz 13 Ogólnopolską Konferencję "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw".
Odbędzie się ona w październiku w Warszawie. Zapisy na konferencję już ruszyły.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://konferencja.pomocdzieciom.fdds.pl/

Od 17 sierpnia w Sokółce będzie działa punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. Można w nim skorzystać z usług psychologa, prawnika, psychiatry i pedagoga.

W ramach realizowanego projektu „Stop przemocy w rodzinie” od 17 sierpnia do 31 grudnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce będzie działać punkt konsultacyjny.

„Młodzież na fali” – projekt studentek z Poznania, które postanowiły walczyć z przemocą w szkołach. Skierowany jest do licealistek, które co środę mogą uczestniczyć w warsztatach. Młode dziewczyny poznają tam m.in. prawa kobiet, uczą się samoobrony, a także odkrywają nowe pasje. Oprócz prelekcji na temat bullyingu, czekają ich również kursy makijażu, czy języka migowego.

Warsztaty odbywają się w każdą środę, w siedzibie Stowarzyszenia "Lepszy Świat". Szczegóły można znaleźć m.in. na Facebooku i oficjalnej stronie projektu.

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z autorkami projektu: http://poznan.eska.pl/newsy/projekt-mlodziez-na-fali-poznanskie-studentki-walcza-z-przemoca-w-szkolach-audio/241914

Podkarpacki Urząd Wojewódzki przygotował specjalną stronę internetową, na której można znaleźć informacje o miejscach świadczących pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną: http://pwr.rzeszow.uw.gov.pl/

FUNDACJA POZYTYW od czerwca do października 2016 r. realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Od 1 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nowa oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

Z przeprowadzonego w 2015 roku w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet monitoringu ponad 300 lokalnych programów antyprzemocwych wynikało m.in., że ponad 90% z  nich nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci; w ponad połowie analizowanych programów nie było zawartej  informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety.


W wyniku działań Antyprzewmocowej Sieci Kobiet koordynowej przez Feminotekę - wprowadzono wiele nowych, precyzujących kwestie przemowy w rodzinie zapisów.


Cały teskt: http://feminoteka.pl/nowy-koszalinski-program-antyprzemocowy-uwzglednia-perspektywe-plci/

Jak rozpoznać, że dziecko zostało skrzywdzone? Jak zmieniła się specyfika krzywdzonych dzieci na przestrzeni ostatnich lat? W oparciu o swoje wieloletnie doświadcznie w pracy z dziećmi - odpowiada Pani Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


Cały artykuł: http://www.newsweek.pl/polska/tajemnice-dzieci-przemoc-molestowanie-okrucienstwo,artykuly,388090,1.html

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. realizuje projekt „Razem przeciwko przemocy w rodzinie” w ramach tzw. Programu Osłonowego - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie.

Więcej informacji można zanelźć na stronie: http://www.gorzow.pl/PL/3235/1313/Razem_przeciwko_przemocy_w_rodzinie/k/#

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” zaprasza do udziału w ”Interdyscyplinarnym szkoleniu dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, dotowanym przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).          

Klaps - uznawany przez większość społeczeństwa polskiego za "niewinną" formę poskromienia niesfornego dziecka - okazuje się - bardzo brzemiennym w negatywne skutki zachowaniem. Nie dość, że ta forma "ukarania" dziecka nie na żadnych walorów wychowawczych, to skutkiem jej długotrwałego stosowania jest wzrost agresji u dziecka.

Cały tekst: http://www.crazynauka.pl/klaps-dany-dziecku-dziala-odwrotnie-jest-niebezpieczny/

Głównym celem kampanii Rzecznika Praw Dziecka – REAGUJ. MASZ PRAWO jest zmiana biernej postawy ludzi wobec aktów krzywdzenia dzieci oraz zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.

Przeprowadzone na zlecenie RPD, przez TNS OBOP w 2012 roku badania pokazują, że jedna trzecia badanych uważa, iż nie powinni się wtrącać w to, jak rodzice postępują z dziećmi i w sytuacje stosowania kar fizycznych. Najczęściej powodem braku ich reakcji jest niechęć do wtrącania się w sprawy innych (29%). Niemal połowa respondentów (47%) nie zareagowałoby uznając zasady nietykalności rodziny lub nie czująć się "uprawnionymi" do tego. Powodem brak działania u prawie jednej czwartej badanych (23%) okazał się być strach. Z badań wynika jednak, że społeczeństwo odczuwa wyraźną potrzebę reagowania na krzywdę dziecka. Działania te są jednak mało zdecydowane, w konsekwencji nie są w stanie uchronić dzieci przed tragedią. Spośród wszystkich badanych jedynie połowa wykazała gotowość do zgłoszenia zauważonej przemocy jakiejkolwiek instytucji zajmującej się problemem stosowania przemocy wobec dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka chce zmienić tę statystykę.

Polecamy stronę kampanii: http://jakreagowac.pl/index.html

PARPA oraz Fundacja ETOH zapraszają osoby dyżurujące w punktach informacyjno-konsultacyjnych, konsultantów telefonów zaufania, oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką - psychologów, pedagogów, mediatorów, kuratorów, itd. - na konferencję, która odbędzie się w dniach 10 - 11 czerwca 2016 r. w Warszawie siedzibie fundacji.

Celem konferencji jest doskonalenie technik pomagania w myśl najnowszych podejść i metod. Tematy poruszane podczas zajęć będą oscylować wokół problemów uzależnienia i współuzależnienia, związanego z nimi poczucia krzywdy a także możliwości i rodzajów interwencji ze strony konsultanta. Jak co roku konferencja stworzy szansę do wymiany doświadczeń i wiedzy z najlepszymi specjalistami w dziedzinie profesjonalnego pomagania.

 

W programie konferencji zaplanowano:

Wykłady

  • Zaburzenia związane z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w klasyfikacjach międzynarodowych

Marcin Wojnar

  • Uzależnienia w odniesieniu do innych zaburzeń – podwójna diagnoza

dr n. med. Joanna Waniek

  • Zagrożenia cyberprzestrzeni - wyzwaniem dla współczesnej rodziny

dr Anna Andrzejewska

Warsztaty

  • Podstawowe warunki pracy z osobami z problemami seksualnymi ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od seksu

dr Robert Kowalczyk

  • Superwizja

dr Adam Kłodecki

  • Używanie głosu i mowy podczas rozmowy z klientem

Maria Bończyk /Ewa Kozicka

  • Praktyka uważności Mindfulness i współczucia Compassion, jako wsparcie w rozwoju, profilaktyce i terapii uzależnień oraz zapobieganiu wypaleniu zawodowemu i dbaniu o równowagę psychofizyczną

Cezary Skura

  • Pomoc osobom współuzależnionym

Jolanta Hojda

Uczestnicy mają możliwość wyboru dwóch warsztatów spośród pięciu proponowanych tematów

Seminarium/Panel Dyskusyjny

Co pomaga w pomaganiu

Katarzyna Łukowska / dr Adam Kłodecki

Koszt udziału w konferencji wynosi 230 zł. Co ważne - opłata obejmuje udział w konferencji, materiały edukacyjne, pełne wyżywienie oraz nocleg. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Fundacji ETOH, przy ul. Mszczonowskiej 6 w Warszawie.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem zachęcamy do wypełnienia załączonego formularza i przesłania go  do 31 maja 2016 roku na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zastrzegamy sobie prawo zakończenia naboru przed wyznaczonym terminem. Osoby wpisane na listę uczestników konferencji otrzymają mailowe potwierdzenie udziału w konferencji.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Działem Profilaktyki Fundacji ETOH:

tel. 22/839 80 89; 22/439 03 11 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaprasza osoby pracujące w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie na  XX Ogólnopolską Konferencję Przeciw Przemocy w Rodzinie w dniach 20-22 czerwca 2016 roku w Krakowie. Konferencja rozpocznie się w 20 czerwca  o godz. 12.30 a zakończy 22 czerwca o godz. 13.00.

W czasie tegorocznej konferencji przyjrzymy się współczesnym kobietom - ich funkcjonowaniu, rolom i problemom w rodzinie. Podczas wykładów poruszymy zagadnienia dotyczące m.in. kulturowych czynników kształtujących osobowość kobiet, postaw wobec równości płci, relacji pomiędzy matkami i córkami. Będziemy zajmować się także kobietami jako ofiarami przemocy i sprawcami - omówimy autodestrukcyjne zachowania kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak funkcjonują kobiety uzależnione od alkoholu oraz dlaczego kobiety pozostają w krzywdzących je związkach. Poznamy, jak funkcjonują matki w rodzinach kazirodczych i na czym polega specyfika pracy terapeutycznej z nimi. Uczestnicy konferencji wezmą także udział w 7-godz. zajęciach seminaryjno-warsztatowych.         

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł. Pozostałe koszty związane z udziałem uczestników w konferencji i pobytem w hotelu ponosić będzie PARPA.

Opłata konferencyjna będzie przyjmowana przelewem - przed konferencją - na konto hotelu, w którym odbywać się będzie konferencja. Na fakturach zamieszczona będzie informacja, iż ww. kwota obejmuje usługę hotelową i gastronomiczną, oraz że dotyczy ona konferencji organizowanej przez PARPA.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie i nadesłanie ankiety zgłoszeniowej (dostępna na stronie www.parpa.pl) do  27 maja br. do PARPA (Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., fax. 22/2506360 – w przypadku wysłania ankiety faksem prosimy o upewnienie się pod nr tel. 22/2506357 czy ankieta dotarła  do Agencji). 

O zakwalifikowaniu do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które zostaną zakwalifikowane otrzymają imienne zaproszenia z programem, informacją o miejscu konferencji oraz numerem konta, na które należy wpłacić opłatę konferencyjną. Ewentualne pytania prosimy kierować do działu ds. rodziny i młodzieży, tel. 22/2506357, 22/2506349.

Swoje funkcjonowanie rozpoczęła pierwsza strona dla osób niesłyszących i słabosłyszących z problemami alkoholowymi. Ze strony dowiedzą się Państwo o możliwej pomocy terapeutycznej i zapisach, a także znajdą różne przydatne informacje.

http://www.pa-nieslyszacy.info/

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w 2016 r. Stowarzyszenie „Niebieska Linia” w ramach działań Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonego na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontynuuje prowadzenie cyklu bezpłatnych seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Seminaria mają charakter doskonalenia zawodowego. Staramy się w trakcie ich prowadzenia przekazywać Państwu wiedzę praktyczną, opartą na doświadczeniach pracy z klientami, jednocześnie stwarzając okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016 roku w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Opłata za połączenie- opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.


We wish to inform, that since January 1st 2016 The Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line" is offering help in English in each Monday from 6 p.m to 10 p.m and every Tuesday from 6 p.m to 10.pm in Russian.
Calling the hotline number 801 120-002 you can get psychological support, counseling, information about the current Polish regulations, procedures and institutions providing assistance to people experiencing domestic violence

The fee for the connection - payment for every minute in accordance with your tariff.


C 1 января 2016 года каждый вторник с 18.00 до 22.00 под номером телефона 801 120 002 Всепольской Скорой Помощи Жертвам Домашнего Насилия "Синяя Линия" проводятся телефонные консультации на русском языке.
По телефону "Синей Линии" вы можете получить поддержку, консультирование или информацию о том, куда обратиться за помощью близко к дому.

Плата за соединение в соответствии с тарифом оператора.

Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty".

Z uwagi na to, że do PARPA zgłaszały się gminy z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia a także o wskazówki dotyczące interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej powstał zespół, który miał na celu wypracowanie rekomendacji (wytycznych) do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Dokument będący efektem końcowym prac jest dostępny TUTAJ.

Slide background