Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności. 

Zamknij komunikat
 
A A A

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że znana jest lista osób zakwalifikowanych do udziału w seminarium w dniu 16 grudnia 2016 r. Osoby zakwalifikowane otrzymają dzisiaj email z zaproszeniem i szczegółowyi informacjami.

Informację o wynikach rekrutacji można także uzyskać kontaktując się z sekretariatem Pogotowia "Niebieska Linia": tel. 22 666 10 36 czynny w godz. 7.45-15.45

Badania przeprowadzone przez naukowców z King’s College w Londynie pokazały, że u bitych dzieci (klapsy także zaliczają się do bicia) budowa mózgu jest inna (mniejsza liczba komórek istoty szarej) niż u tych, które nie doznawały przemocy. Dzieci doznające klapsów często są zbyt uległe, agresywne lub mają problemy z nauką, odczuwają strach, upokorzenie i wstyd. Zgodnie z badaniami CBOS większość rodziców uznaje uderzanie dziecka za skuteczną metodę wychowawczą. Tymczasem kary fizyczne poza tym, że szkodzą fizycznie i emocjonalnie, nie przynoszą pozytywnych rezultatów, nawet jeśli wydaje się, że po „klapsie” dziecko robi to czego od niego oczekują rodzice. Jest to chwilowa reakcja związana ze stresem i niezrozumieniem zachowania rodzica. W późniejszym czasie dzieci mogą odreagowywać swoje emocje i przenieść złość na inna osobę (kolegę, młodsze rodzeństwo). Inną reakcją na uderzenie dziecka może być agresja wobec bijącej osoby. Warto zatem poświęcić więcej czasu i wysiłku na rozmawianie z dzieckiem i świadome kształtowanie jego zachowania, zamiast dawać mu klapsy – pozornie działające natychmiast, a tak naprawdę mające długotrwałe negatywne efekty.

źródło: http://polki.pl/rodzina/dziecko,klaps-dawac-czy-nie,10419648,artykul.html

W Kozienicach w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbył się wykład dotyczący przemocy w rodzinie, przeprowadzony przez przedstawicielkę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Uczestnicy dowiedzieli się, że przemoc dotyka nie tylko kobiety, ale również osoby starsze, mężczyzn i dzieci, poznali aspekty prawne i psychologiczne przemocy w rodzinie i uzyskali informacje gdzie szukać pomocy i jak przeciwdziałać przemocy. W drugiej części zajęć wysłuchali koncertu pt. „Agnieszka mówią mi…” poświęconego pamięci Agnieszki Osieckiej.

źródło: http://www.echodnia.eu/radomskie/wiadomosci/kozienice/a/w-kozienicach-dyskutowali-nad-problemem-przemocy-to-ciagle-powazny-problem,11469628/

W Szczecinku w ramach światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował specjalne spotkanie edukacyjno-profilaktyczne. Jego celem było dostarczenie dzieciom i młodzieży wiedzy i informacji o dostępnych formach pomocy w sytuacjach przemocy. Przygotowane zostały dwa spektakle dotyczące zapobiegania przemocy – jeden przez dzieci i młodzież z kilku szkół (Zespół Szkół Społecznych STO, Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy i Szkoła Podstawowej Nr 6) oraz drugi pt. „Cofnąć czas” przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Szczecinku.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka z napisem „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”. W tym roku w Polsce kampania jest objęta honorowymi patronatami Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

źródło: http://temat.net/aktualnosci/27123/Przeciw-przemocy.-Dwa-przedstawienia-i-film-zrobiony-przez-wiezniow

Miasto Żory kolejny raz włączyło się w ogólnoświatową kampanię „Biała wstążka”, która jest prowadzona w ponad 50 krajach świata, a jej celem jest zatrzymanie przemocy wobec kobiet.
W ramach kampanii w Żorach 28 listopada odbędzie się mecz siatkówki „Mężczyźni grają dla kobiet”, w którym zagra drużyna policjantów przeciwko drużynie „reszty miasta” (m.in. nauczycieli, sędziów, prokuratorów i urzędników). Ponadto, będzie miał miejsce przemarsz młodzieży połączony z rozdawaniem ulotek i przypinaniem białych wstążek oraz rozdanie nagród w konkursie plastycznym dla uczniów pod hasłem „Nie krzywdź mnie słowem – mów, że mnie kochasz”.
Kampanie białej wstążki są prowadzone od 1991 roku, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 25 listopada Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą Wobec Kobiet – co roku pomiędzy 25 listopada a 10 grudnia obchodzone jest „16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet”. Symbolem kampanii jest biała wstążka, którą można nosić jako znak poparcia dla równych praw dla kobiet i sprzeciw wobec przemocy przeciwko kobietom i rodzinie. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest też do nich skierowana.

źródło: http://www.zory.pl/aktualnosci/92-aktualnosci-strefa-mieszkanca/1925-%E2%80%9Ebia%C5%82a-wst%C4%85%C5%BCka%E2%80%9D-kampania-przeciw-przemocy.html

Kościerzyna włączyła się w ogólnopolska kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Symbolem kampanii stały się niebieskie ludziki z pomarańczową wstążką, które pojawiły się w różnych instytucjach - sądzie, prokuraturze, policji, sanepidzie, starostwie powiatowym, urzędzie miejskim, przechodniach i szpitalu. Miały za zadanie przypominanie o zjawisku krzywdzenia dzieci i skłanianie do dyskusji na ten temat. Powstały również banery informujące o tym gdzie można szukać pomocy, w jaki sposób reagować na przemoc wobec dzieci. Dodatkowo 30 listopada odbędą się warsztaty dla pedagogów szkolnych dotyczący rozpoznawania krzywdzenia, zaniedbania wobec dzieci i młodzieży.
Zgodnie z raportem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 3 na 10 dzieci doświadczyło przemocy ze strony dorosłych, 6 na 10 dzieci spotkała przemoc rówieśnicza, co 5 dziecko pada ofiarą cyberprzemocy, co 7 dziecko doświadczyło wykorzystania seksualnego.
Organizatorem kampanii w powiecie kościerskim były: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

źródło: http://koscierski.info/wiadomosc,28557,Widzisz-Reaguj-Nie-dla-przemocy-wobec-dzieci-i-mlodziezy.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie rozpoczął realizację badania społecznego, które ma pozwolić na oszacowanie zjawiska przemocy w gminie oraz pozyskanie opinii mieszkańców i specjalistów na temat przemocy i działań z zakresu jej przeciwdziałania. W badaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy ukończyli 18 lat, nie muszą to być osoby, które doświadczyły przemocy. Jest ono realizowane w ramach projektu „Aktywnie przeciw przemocy II”. Wywiady grupowe z mieszkańcami będą prowadzone w dniach 29 i 30 listopada oraz 1 grudnia br.

źródło: http://www.dziennikpolski24.pl/region/a/gmina-pyta-o-przemoc-w-rodzinie,11481398/

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja nosząca tytuł „Wzmacniamy, wspieramy, edukujemy, korygujemy”, zorganizowana przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy współudziale Specjalistycznych Ośrodków wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z Chorzowa, Świętochłowic oraz Wodzisławia Śląskiego w związku z dziesięcioleciem działania SOW na Śląsku.

Celem konferencji było podsumowanie działań i przedstawienie doświadczeń SOW oraz Zespołów Interdyscyplinarnych.

Powiat jędrzejowski włączył się w kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował, że calem kampanii jest edukacja, uwrażliwienie i zaangażowanie społeczności lokalnej w kwestie związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci i młodzieży. Zostanie zorganizowana akcja informacyjna i konkurs plastyczny na plakat i hasło, a także spot reklamowy pt. „Stop przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W konkursie będą mogły wziąć udział między innymi dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniowie szkól ponadgimnazjalnych. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

źródło: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/tomasz-kowalski-organizujemy-kampanie-informacyjna-oraz-konkurs

W szczecińskim Urzędzie Miasta miało miejsce spotkanie pt. „O przemocy bez stereotypów”, podczas którego dyskutowano o tym, że coraz częściej osobami doznającymi przemocy w rodzinie są osoby starsze. Dotyczy to zwłaszcza tych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować lub są niepełnosprawne. Często osoby te doznają nie tylko przemocy fizycznej, ale również psychicznej oraz zaniedbania. Podczas spotkania podkreślano, że w sytuacji przemocy warto wzywać policję.

źródło: http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/szczecin_rodzinna_przemoc_coraz_czesciej_dotyka_osoby_starsze,7583.html

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej osób doznających przemocy w rodzinie. Chodzi między innymi o szczególne preferencje w korzystaniu z gminnej pomocy mieszkaniowej. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na wdrożenie w Polsce art. 19 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Rzecznik praw obywatelskich zwrócił też uwagę, że mimo obowiązującego art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówiącego o udzielaniu bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie zapewnienia osobie doznającej przemocy w rodzinie pomocy w uzyskaniu mieszkania, ochrona osób krzywdzonych nie jest wystarczająca. Skutkuje to sytuacją kiedy osoby doznające przemocy przeprowadzają się do znajomych lub rodziny, co z kolei, ze względu na warunki mieszkaniowe w lokalu tymczasowym, powoduje, że tracą uprawnienia do wynajęcia lokalu gminnego. W związku z tym ostatecznie osoby doznające przemocy wracają do mieszkania sprawcy. Jako problem, rzecznik praw obywatelskich określa zbyt małe zasoby mieszkaniowe gmin, co przedłuża czas oczekiwania na wynajęcie mieszkania komunalnego przez osoby doznające przemocy w rodzinie.

 

źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/rzecznik-praw-obywatelskich-broni-ofiary-przemocy-domowej,86803.html

W Kartuzach odbyło się sympozjum pod tytułem „Przemoc to nie znaczy NIE-MOC”, w którym wzięli udział licealiści, psychologowie, policjanci i przedstawiciele straży miejskiej. Jego celem było przybliżenie uczestnikom zjawiska przemocy (czym się charakteryzuje, jakie są jej rodzaje, cykle przemocy) i zapoznanie się ze służbami, które pracują na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W powiecie kartuskim od stycznia do października 2016 r. założono 130 niebieskich kart, z czego 104 na terenach wiejskich. Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie powiatu mieszka 165 osób, które mogły zostać dotknięte przemocą, z których 126 to kobiety, a 25 dzieci. Spośród 130 osób podejrzanych o stosowanie przemocy 122 to mężczyźni. Zanotowano 112 przypadków przemocy fizycznej, 114 psychicznej i trzy seksualnej.

 

źródło: http://kartuzy.info/wiadomosc,28514,Jak-przemoc-przemoc-W-Kartuzach-debatowano-o-domowych-oprawcach.html

W ramach ogólnopolskiej kampanii „Reaguj na przemoc” w Strzelcach Opolskich odbyła się konferencja, której tematem przewodnim było „Przemoc w rodzinie a małoletni”. Wzięli w niej udział psychologowie, pracownicy społeczni, nauczyciele i policjanci.
Do przemocy dochodzi w co czwartej polskiej rodzinie. Ważne jest, żeby zrozumieć jego mechanizmy, zachowanie osoby doznającej przemocy, konsekwencje doświadczania przemocy przez małoletnie dzieci, żeby skutecznie pomagać osobom uwikłanym w przemoc i zapobiegać jej.

źródło: http://radio.opole.pl/100,176957,urzednicy-i-policjanci-rozmawiaja-o-przemocy-dom

Artykuł przedstawia historie mężczyzn, którzy doznają lub doznawali przemocy od swoich partnerek. Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji większość osób doznających przemocy w rodzinie stanowią kobiety (ok. 69,3 tys. w 2015 r.), jednak mężczyźni są także liczni w tej grupie – ok. 10, 7 tys. w 2015 r. Liczby te nie oddają całości obrazu – wiele przypadków przemocy w rodzinie nigdy nie jest zgłaszana żadnej z powołanych do tego służb. Powodem często jest strach i wstyd odczuwane przez osoby doznające przemocy. W przypadku mężczyzn rolę odgrywają też przekonania i oczekiwania społeczne związane z tym, że powinni być silni, radzić sobie z problemami samodzielnie i nie okazywać słabości. W takiej sytuacji mężczyznom trudno jest prosić o pomoc. Dodatkową trudność stanowi fakt, iż kobiety częściej stosują przemoc psychiczną. Innym pojawiającym się problemem jest utrudnianie przez żony i partnerki kontaktów z dziećmi.
Warto podkreślić, że przemoc może dotknąć każdego niezależnie od płci, wykształcenia, wieku, pochodzenia czy poziomu zamożności. Podobne jest również cierpienie wszystkich osób doznających przemocy.

źródło: http://koszalin.gosc.pl/doc/3542436.Kobieta-mnie-bije/2

W ramach realizacji Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” powstała kampania „Kopiuj-wklej”. Jej celem jest pokazanie, że każda przemoc skierowana w kierunku dziecka powoduje, że stosuje ono często przemoc w swoim późniejszym życiu – wzorce zachowania wzorce zachowania przekazane dziecku w domu rodzinnym zostaną przez nie odwzorowane w przyszłych relacjach. Podobnie jak w mechanizmie „kopiuj-wklej”, używanym w edytorze tekstu, stąd tytuł kampanii. To od rodziców zależy więc jaki świat pokażą swojemu dziecku – pełen przemocy czy inny, w którym można stosować konstruktywne metody radzenia sobie z własną frustracją czy problemami.
W ramach akcji powstał teledysk, w którym występuje Gerald Łukasz Kuryło "Gerry Res", zaplanowano ponadto rodzinny piknik, konkursy i warsztaty. Projekt realizuje Powiat Pruszkowski.
Z raportu Rzecznika Praw Dziecka z 2015 r. wynika, że 58% Polaków aprobuje łagodne przejawy przemocy fizycznej w wychowaniu (tzw. „klapsy”), 27% jest zdania, że bicie dziecka to skuteczna metoda wychowawcza, 32% uważa, że „lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”.
Na pytanie jak zareagowaliby słysząc z mieszkania sąsiadów płacz dziecka i wołanie o pomoc ponad połowa ankietowanych osób odpowiedziała, że zwróciłaby im uwagę, 20% zapukałoby w ścianę, żeby dać znać, że słyszą co się dzieje, a 11% nie zareagowałoby.
W 2015 r. odnotowano niemal 75,5 tys. osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie, z czego ok. 17 tys. osób stanowiły dzieci.

źródło: http://polki.pl/zdrowie/psychologia,jestes-zwolennikiem-klapsow-jesli-tak-ten-teledysk-jest-skierowany-do-ciebie,1541,wideo.html

Serdecznie zapraszamy na ostatnie z tegorocznych ogólnopolskich seminariów pt.

"Procedura "Niebieskie Karty" - sposób realizacji w sprawach nieoczywistych/trudnych/niejasnych"


Odbędzie się ono 16 grudnia 2016 r. w godz. 10-16 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).
Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".


Pracując w zespołach interdyscyplinarnych i grupach roboczych często spotykamy się z sytuacjami złożonymi, skomplikowanymi, budzącymi wątpliwości. Czasem w tego typu sytuacjach pomocne jest spojrzenie z zewnątrz, z innej perspektywy. Seminarium to będzie okazją do takiego właśnie spojrzenia. Omawiać będziemy takie właśnie nieoczywiste sytuacje, które trudno wpisują się w ramy obowiązujących przepisów prawa i procedur .Będziemy szukać najlepszych rozwiązań.


Seminarium będzie miało charakter dyskusji, podczas której formułować będziemy praktyczne wskazówki na bazie doświadczeń prowadzących oraz innych uczestników spotkania. Tematy, jakie zostaną poruszone, zależą od Państwa. Dlatego też w formularzach zgłoszeniowych poprosimy o pytania bądź opisy trudnych sytuacji, na które chcieliby Państwo znaleźć rozwiązania.

Przykładowe tematy, które często budzą wątpliwość, to:
- małoletnia osoba stosująca przemoc - jak i czy w ogóle realizować procedurę?
- przemoc a konflikt - jak zdiagnozować?
- osoba stosująca przemoc a choroba psychiczna - jak pracować?

Zgodnie z danymi policji na Podkarpaciu w 2015 r. w porównaniu do 2014 nastąpił nieznaczny wzrost liczby kobiet jako sprawców przemocy domowej (w 2014 r. liczba sprawców to 4368, z czego 4097 stanowili mężczyźni, a 244 kobiety, w 2015 r. sprawców było 4318, z czego mężczyzn - 4160, a kobiet – 290). W 2016 r. od stycznia do sierpnia policjanci wszczęli 2723 procedury Niebieskich Kart (2590 sprawców to mężczyźni, a 155 kobiety). Udział kobiet jako sprawców przemocy domowej oscyluje na poziomie 5-6%.
Powyższe statystyki policyjne nie oddają prawdopodobnie pełni obrazu, gdyż wielu mężczyzn nie zgłasza stosowania przemocy w związku wobec nich ze względu na wstyd i stereotypowe postrzeganie roli mężczyzny i kobiety w społeczeństwie. Badania Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej wskazują, że częściej aktów przemocy w rodzinie dopuszczają się kobiety o wykształceniu podstawowym lub średnim, o niskiej stopie życiowej, nie posiadające majątku. Rzadziej takie zachowania mają miejsce w przypadku kobiet z wyższym wykształceniem i ustabilizowaną sytuacją zawodową.

więcej: http://www.echodnia.eu/podkarpackie/wiadomosci/region/a/przemoc-domowa-na-podkarpaciu-coraz-czesciej-ofiarami-sa-mezczyzni,10751686/

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że znana jest już lista osób zakwalifikowanych do udziału w seminarium w dniu 17 października 2016 r.

Wszystkie osoby zakwalifikowane zostaną o tym fakcie poinformowane e-mailem. Informacje o wynikach rekrutacji można uzyskać także kontaktując się z biurem Pogotowia "Niebieska Linia" tel. 22 666 10 36 (czynny pon-pt w godz. 7.45-15.45)

Serdecznie zapraszamy na kolejne z ogólnopolskich seminariów pt.

„Dziecko między dorosłymi – ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców i wikłanie w konflikt a procedura Niebieskie Karty”

Odbędzie się ono 17 października 2016 r. w godz. 10-16 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).

Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 12 i 13 grudnia 2016 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Zgodnie z „Programem potwierdzania kwalifikacji osób  pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” integralną częścią egzaminu jest rozmowa z klientem, nagrana przez Państwa i przesłana do oceny wraz dokumentami.

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie przygotowała kampanię "Stop przemocy w rodzinie". W jej ramach przygotowano plakaty i spot zachęcające osoby uwikłane w przemoc w rodzinie do zgłaszania tego problemu i szukania pomocy dla siebie.

W województwie lubuskim przemocy wobec kobiet przeciwdziała m. in. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Baba" .
Prezeska tej organizacji - p. Anita Kucharska-Dziedzic - opowiedziała w Dzień Dobry TVN o działaniach i projektach podejmowanych w stowarzyszeniu.
Całą rozmowę można obejrzeć na stronie: http://wp.tv/i,przemoc-wobec-kobiet-czym-jest-baba,mid,1935063,cid,5050,klip.html

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje) organizuje po raz 13 Ogólnopolską Konferencję "Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw".
Odbędzie się ona w październiku w Warszawie. Zapisy na konferencję już ruszyły.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: http://konferencja.pomocdzieciom.fdds.pl/

Od 17 sierpnia w Sokółce będzie działa punkt konsultacyjny dla osób doznających przemocy w rodzinie. Można w nim skorzystać z usług psychologa, prawnika, psychiatry i pedagoga.

W ramach realizowanego projektu „Stop przemocy w rodzinie” od 17 sierpnia do 31 grudnia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokółce będzie działać punkt konsultacyjny.

„Młodzież na fali” – projekt studentek z Poznania, które postanowiły walczyć z przemocą w szkołach. Skierowany jest do licealistek, które co środę mogą uczestniczyć w warsztatach. Młode dziewczyny poznają tam m.in. prawa kobiet, uczą się samoobrony, a także odkrywają nowe pasje. Oprócz prelekcji na temat bullyingu, czekają ich również kursy makijażu, czy języka migowego.

Warsztaty odbywają się w każdą środę, w siedzibie Stowarzyszenia "Lepszy Świat". Szczegóły można znaleźć m.in. na Facebooku i oficjalnej stronie projektu.

Zachęcamy do wysłuchania wywiadu z autorkami projektu: http://poznan.eska.pl/newsy/projekt-mlodziez-na-fali-poznanskie-studentki-walcza-z-przemoca-w-szkolach-audio/241914

Podkarpacki Urząd Wojewódzki przygotował specjalną stronę internetową, na której można znaleźć informacje o miejscach świadczących pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną: http://pwr.rzeszow.uw.gov.pl/

FUNDACJA POZYTYW od czerwca do października 2016 r. realizuje program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w Warszawie w formie powierzenia realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Od 1 sierpnia 2016 r. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uruchamia (pilotażowo) w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" konsultacje z wykorzystaniem komunikatora SKYPE. W każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nowa oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

Z przeprowadzonego w 2015 roku w ramach projektu Antyprzemocowa Sieć Kobiet monitoringu ponad 300 lokalnych programów antyprzemocwych wynikało m.in., że ponad 90% z  nich nie definiowało poszczególnych rodzajów przemocy z uwzględnieniem kategorii płci; w ponad połowie analizowanych programów nie było zawartej  informacji, że przemocy najczęściej doświadczają kobiety.


W wyniku działań Antyprzewmocowej Sieci Kobiet koordynowej przez Feminotekę - wprowadzono wiele nowych, precyzujących kwestie przemowy w rodzinie zapisów.


Cały teskt: http://feminoteka.pl/nowy-koszalinski-program-antyprzemocowy-uwzglednia-perspektywe-plci/

Jak rozpoznać, że dziecko zostało skrzywdzone? Jak zmieniła się specyfika krzywdzonych dzieci na przestrzeni ostatnich lat? W oparciu o swoje wieloletnie doświadcznie w pracy z dziećmi - odpowiada Pani Jolanta Zmarzlik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


Cały artykuł: http://www.newsweek.pl/polska/tajemnice-dzieci-przemoc-molestowanie-okrucienstwo,artykuly,388090,1.html

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie od 1 lipca do 31 grudnia 2016 r. realizuje projekt „Razem przeciwko przemocy w rodzinie” w ramach tzw. Programu Osłonowego - Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie.

Więcej informacji można zanelźć na stronie: http://www.gorzow.pl/PL/3235/1313/Razem_przeciwko_przemocy_w_rodzinie/k/#

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że w 2016 r. Stowarzyszenie „Niebieska Linia” w ramach działań Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonego na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kontynuuje prowadzenie cyklu bezpłatnych seminariów szkoleniowych dla przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Seminaria mają charakter doskonalenia zawodowego. Staramy się w trakcie ich prowadzenia przekazywać Państwu wiedzę praktyczną, opartą na doświadczeniach pracy z klientami, jednocześnie stwarzając okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016 roku w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Opłata za połączenie- opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.


We wish to inform, that since January 1st 2016 The Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line" is offering help in English in each Monday from 6 p.m to 10 p.m and every Tuesday from 6 p.m to 10.pm in Russian.
Calling the hotline number 801 120-002 you can get psychological support, counseling, information about the current Polish regulations, procedures and institutions providing assistance to people experiencing domestic violence

The fee for the connection - payment for every minute in accordance with your tariff.


C 1 января 2016 года каждый вторник с 18.00 до 22.00 под номером телефона 801 120 002 Всепольской Скорой Помощи Жертвам Домашнего Насилия "Синяя Линия" проводятся телефонные консультации на русском языке.
По телефону "Синей Линии" вы можете получить поддержку, консультирование или информацию о том, куда обратиться за помощью близко к дому.

Плата за соединение в соответствии с тарифом оператора.

Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty".

Z uwagi na to, że do PARPA zgłaszały się gminy z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia a także o wskazówki dotyczące interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej powstał zespół, który miał na celu wypracowanie rekomendacji (wytycznych) do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Dokument będący efektem końcowym prac jest dostępny TUTAJ.

Slide background