Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności. 

Zamknij komunikat
 
A A A

W dniu 27 kwietnia 2017 na terenie placówki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu odbędzie się trzeci finał projektu „Nie dla przemocy wobec dzieci”. Do udziału zaprosiliśmy placówki oświatowe publiczne i prywatne z terenu całego województwa mazowieckiego m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea wszelkiego typu, szkoły zawodowe i technika.


Projekt ma charakter cykliczny i odbywa się raz do roku w terminie oscylującym w pobliżu Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci (30 kwietnia). Główne wydarzenie odbywa się w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tłuszczu, dołączają do niego również inne placówki oświatowe na terenie całego województwa Mazowieckiego. Wydarzenie odbędzie się już o raz trzeci i chcemy by dotarło do jak największej grupy odbiorców na terenie całej Polski. Celem głównym wydarzenia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez szerzenie wiedzy na temat różnych metod wychowawczych oraz skutków stosowania kar cielesnych. To także zwiększenie świadomości społecznej na temat skutków stosowania przemocy wobec dzieci. Informowanie oraz szkolenie rodziców na temat różnych, efektywnych sposobów, metod wychowawczych. Informowanie dzieci na temat ich praw i osób oraz instytucji, które mogą im pomóc w przypadku doznawania przemocy. Poznawanie prawidłowych wzorców komunikacji w rodzinie.

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na problem nieprzestrzegania prawa dziecka do obojga rodziców. Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy emocjonalnej – przypomina Marek Michalak.

W wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rzecznik Praw Dziecka wskazuje na dużą liczbę zgłaszanych do niego spraw, które dotyczą uniemożliwiania bądź utrudniania przez jednego z rodziców możliwości wychowywania dziecka w sytuacji rozstania rodziców.

Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że świadome bądź nieświadome zachowania alienacyjne doprowadzają do zaburzeń osobowościowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych dziecka. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka, szantaż emocjonalny są niestety działaniami powszechnymi. Indukowane dziecku negatywne postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziecka i mają ogromny wpływ na jego późniejsze, dorosłe życie.

Na Litwie trwa dyskusja dotycząca ratyfikowania Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

Komisarz Praw Człowieka Rady Europy, Nils Muiżnieks, zaapelował 19 kwietnia, aby Litwa ratyfikowała tzw. konwencję stambulską Rady Europy.

„Rodzinom zagraża nie konwencja stambulska i nie definicja płci. To przemoc jest zagrożeniem dla wartości rodzinnych. Konwencja stambulska nie jest konwencją praw „niestereotypowych ról płci”, a więc homoseksualizmu i transseksualizmu, ona jest przeznaczona do zwalczania przemocy w rodzinie, z powodu której cierpią kobiety. Dajcie sygnał polityczny, że przemoc wobec kobiet uważacie za poważne naruszenia praw człowieka. Ratyfikujcie konwencję. Nie bądźcie ostatnimi, którzy ją ratyfikują” –  mówił Nils Muiżnieks.

więcej: http://kurierwilenski.lt/2017/04/19/konwencja-stambulska-zwalczanie-przemocy-wobec-kobiet-czy-ideologiczna-definicja-plci/

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił uwagę na to, że chociaż praca z osobami stosującymi przemoc jest kluczowa dla zatrzymania przemocy, to wciąż liczba orzeczonych przez sądy karne obowiązków uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych pozostaje na stałym, niskim poziomie.
Zdaniem RPO niezbędnym jest zintensyfikowanie działań w celu zwiększenia liczby wniosków kierowanych do sądu w tej sprawie, jak również zwiększenia liczby orzeczeń sądowych o nałożeniu takich obowiązków na osoby stosujące przemoc w rodzinie.
W związku z powyższym Rzecznik zwrócił się do Ministra z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie.
 
Rzecznik Praw Obywatelskich wydał oświadczenie w sprawie przemocy domowej.
Ma ono związek z toczącą się dyskusją dot. przemocy w rodzinie. Rzecznik w swoim oświadczeniu zwraca uwagę na szczególne obowiązki państwa związane z zapewnieniem skutecznej ochrony kobietom doznającym przemocy.
 

Szanowni Państwo

W związku z pojawiającymi się od kilkunastu tygodni nieprawdziwymi informacjami o rzekomym zamknięciu "Niebieskiej Linii" lub ograniczeniu jej działalności, zespół Stowarzyszenia "Niebieska Linia" zdecydował się zwrócić do wszystkich Zespołów Interdyscyplinarnych w kraju, by wyjaśnić tę sytuację. Jest to tym bardziej istotne, że klienci uwikłani w przemoc kontaktują się z nami z niepokojem i lękiem o to, czy faktycznie nie będą już mogli uzyskać pomocy. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się sprostować te nieprawdziwe, szkodliwe informacje.

Kopię wiadomości znajdziecie Państwo poniżej.

 

Informacja dot. funkcjonowania Pogotowia "Niebieska Linia"

Oferta pomocy Pogotowia "Niebieska Linia"

PIK oferowaną pomoc kieruje do mieszkańców powiatu mikołowskiego. Obejmuje ona:
- bezpłatną pomoc psychologiczną;
- bezpłatną pomoc terapeutyczną, w tym psychoterapia dla par;
- konsultacje, poradnictwo w sytuacjach kryzysowych;
- bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin znajdujących się w kryzysie;
- bezpłatna pomoc prawna.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PCPR: www.pcpr.mikolowski.pl bądź pod numerami tel. 32/ 2244 390 lub 32/ 2244 498.

źródło: https://mojmikolow.pl/i,pomoc-w-przemocy---oferta-punktu-interwencji-kryzysowej-w-mikolowie,200274,835573.html

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach rozpoczyna kolejną edycję programu korekcyjno – edukacyjnego. W kwietniu fachowcy będą uczyć osoby które nie radzą sobie z emocjami, przez które cierpią członkowie ich rodziny jak zapanować nad agresją.

Zajęcia odbywały się będą przez 60 godzin w każdy wtorek od godz. 16.00 do godz.19.00. Mogą wziąć w nich udział tylko mieszkańcy powiatu. Można dołączyć w trakcie trwania programu.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach przy ul. Sienkiewicza 28, osobiście w poniedziałki w godz. od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub pod numerem telefonu tel. (095) 758 21 40.

źródło: http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/slubice/a/slubice-pomoc-dla-osob-stosujacych-przemoc-w-rodzinie,11932874/

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dniach  27-28 kwietnia 2017r. organizuje w Warszawie szkolenie dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych powołanych do realizacji zadań związanych z pomocą rodzinom z problemem przemocy. Celem przedsięwzięcia będzie m.in. omówienie psychologicznych zasad prowadzenia rozmowy z członkami rodzin z problemem przemocy, poznanie praktycznych aspektów procedury „Niebieskie Karty”, poznanie przepisów prawa umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.

W pierwszej kolejności PARPA zaprasza do udziału przedstawicieli zespołów i grup z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, koszty (zakwaterowanie, wyżywienie, dydaktyka) ponosi PARPA.

Szkolenie adresowane jest do osób, które pracują  w bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi lub stosującymi przemoc w rodzinie. Można zgłosić maksymalnie dwie osoby z gminy, wymagane jest aby osoby te miały doświadczenie pracy w grupie roboczej. Warunkiem niezbędnym do zakwalifikowania jest odesłanie do 13 kwietnia 2017br. wypełnionej ankiety zgłoszeniowej (do pobrania na stronie www.parpa.pl)  na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

O udziale w szkoleniu decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane (54 osoby) zostaną indywidualnie powiadomione o miejscu i programie szkolenia.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem ds. rodziny i młodzieży PARPA (tel. 22/250 63 49 lub 22/250 63 57)

Od 3 kwietnia wszyscy specjaliści współpracujący z komisją rozwiązywania problemów alkoholowych będą dostępni przy ul. Poniatowskiego 20 (II piętro). W ramach Centrum będzie działał punkt konsultacyjny świadczący następujące bezpłatne usługi: porady prawne, porady i wsparcie psychoterapeuty uzależnień – alkoholizm, przeciwdziałanie przemocy, punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie narkomanii oraz uzależnień behawioralnych.

Zakres udzielanej dotychczas pomocy zostanie rozszerzony o mediacje oraz porady psychologa dzieci i młodzieży.

Ponadto w każdy wtorek pomiędzy 19.00 a 20.00 będzie można zadzwonić na „Luboński Telefon Zaufania” – 665 – 520 – 920 . Korzystać z telefonu mogą osoby, które nie wiedzą jak poradzić sobie z problemem, lub chcą uzyskać poradę telefoniczną z zakresu przeciwdziałania przemocy czy uzależnień. Telefon zaufania będzie obsługiwał specjalista przeciwdziałania przemocy w rodzinie i specjalista psychoterapii uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego w Kościanie.

Harmonogram:
Poniedziałek
Bezpłatne porady prawne
Łukasz Marcinkowski – Przyjmuje w pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca od 18.00 do 20.00. Adwokat, od 2010 roku na zlecenie GKRPA w Luboniu udziela porad prawnych mieszkańcom w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy . Kontakt z prawnikiem możliwy pod telefonem tel. 600 814 575

Wtorek
Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Małgorzata Szajek – przyjmuje we wtorki i piątki pomiędzy 13.00 a 15.00. Pedagog - terapeuta, od wielu lat pracuje w zawodzie pomagając dzieciom, młodzieży i dorosłym. Ukończyła pedagogikę na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu terapii uzależnień. Uczestniczyła w wielu szkoleniach związanych z profilaktyką uzależnień i pomocą dzieciom i młodzieży. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 663 504 894.

Dyżur psychoterapeuty uzależnień w zakresie alkoholizmu i przeciwdziałania przemocy
Jacek Urbaniak – przyjmuje we wtorki w godzinach od 16.00 do 20.00. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wiele lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Kościanie, obecnie na stanowisku zastępcy kierownika oddziału uzależnień. Terapeuta przyjmuje w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 20.00 (możliwy kontakt telefoniczny za pośrednictwem pełnomocnika Burmistrza).

Luboński Telefon Zaufania – przeciwdziałanie przemocy i profilaktyka uzależnień tel. 665 – 520 – 920 – godz. 19.00 – 20.00

Środa
Punkt informacyjno-konsultacyjny w zakresie narkomanii oraz uzależnień behawioralnych m.in. komputer, smartfone, hazard.
Anna Hausa-Jarmoszyńska - Przyjmuje w każdą środę pomiędzy 17.oo a 19.00 Psycholog (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek psychologia, specjalność kliniczna), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia Możliwy kontakt telefoniczny za pośrednictwem pełnomocnika Burmistrza.

Czwartek
Porady psychologa dzieci i młodzieży
Natalia Ciesielska – Przyjmuje w każdy czwartek pomiędzy 17.oo a 19.00. Psycholog, absolwent specjalności psychologia kliniczna na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, uczestnik wielu szkoleń z zakresu psychologii. Możliwy kontakt telefoniczny za pośrednictwem pełnomocnika Burmistrza.

Piątek
Dyżur pełnomocnika Burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
Małgorzata Szajek – przyjmuje we wtorki i piątki pomiędzy 13.00 a 15.00. Pedagog - terapeuta, od wielu lat pracuje w zawodzie pomagając dzieciom, młodzieży i dorosłym. Ukończyła pedagogikę na UAM w Poznaniu oraz studia podyplomowe m.in. z zakresu terapii uzależnień. Uczestniczyła w wielu szkoleniach związanych z profilaktyką uzależnień i pomocą dzieciom i młodzieży. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 663 504 894.

Mediacje, fachowa pomoc w trudnych rozmowach
Paulina Kukorowska – Adamska - Przyjmuje w każdy piątek pomiędzy 17.oo a 19.00. Psycholog, od 12 lat pracuje w zawodzie. W zakresie mediacji szkoliła się u mediatorów polskich i zagranicznych oraz certyfikowanych trenerów Porozumienia Bez Przemocy.

Zastępczyni RPO Sylwia Spurek złożyła wizytę w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sprawdziła, jak w praktyce wygląda działanie uruchomionego 1 stycznia 2017r. całodobowego, bezpłatnego i gwarantującego anonimowość telefonu dla ofiar przemocy domowej.

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje, iż w dniu 20 i 21 czerwca 2017 roku odbędzie się egzamin na Specjalistę/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Egzamin przeprowadzony będzie w oparciu o zasady egzaminowania zawarte w „Programie potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym” i trwać będzie 1 dzień.

Kobiety z ośrodka dla ofiar przemocy w Łodzi w ramach projektu uczestniczyły w profesjonalnej sesji zdjęciowej. Przy okazji podzieliły się swoimi osobistymi historiami dającymi siłę i nadzieję na lepsze jutro.

Zdjęcia i historie można znaleźć na stronie:
http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,44788,21537619,metamorfozy-ofiar-przemocy-to-przywraca-wiare-w-siebie-zdjecia.html

Wszystkie szkoły w kraju od 1 września mają wdrożyć programy prewencji przemocy. Minister oświaty i nauki zatwierdziła odpowiednie rekomendacje w tej sprawie. Dokument zawiera opis systemu prewencji, określa odpowiedzialność członków wspólnoty szkolnej oraz działania na rzecz powstrzymania przemocy. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w szkole ma ponosić dyrektor placówki, tworzeniem przestrzeni przychylnej dla uczniów ma zajmować się specjalna komisja.

Szczegóły:
http://zw.lt/litwa/program-prewencji-przemocy-w-szkole-od-1-wrzesnia/

Rzecznik odwiedził Belgię na zaproszenie rządu Flandrii i flamandzkiego RPD – Bruno Vanobbergena. Główne zagadnienia poruszone podczas oficjalnej wizyty to bezdomność dzieci, małoletni uchodźcy, porwania rodzicielskie, dzieci w mediach, adopcje i dzieci w pieczy instytucjonalnej oraz dzieci w małżeństwach transgranicznych.


Więcej informacji na stronie Rzecznika: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/w-belgii-o-prawach-dziecka

24 lutego w Sejmie odbyło się głosowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt powstał wskutek współpracy Rzecznika Praw Dziecka oraz Zespołu Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta RP.
W sumie nad zmianami w kodeksie karnym głosowało 433 posłów. 429 nie miało wątpliwości, że osoby krzwydzące dzieci powinni być surowiej karane, a ci, którzy nie reagują na najcięższą przemoc wobec dzieci –  nie mogą być bezkarni.

Co oznacza nowelizacja?

Więcej pod linkiem:

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/reaguj-na-przemoc-wobec-dzieci-masz-obowiazek

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1027989,kary-za-przestepstwa-wobec-dzieci.html

Procedury przesłuchania dzieci - ofiar i dzieci - świadków były głównym tematem Dorocznego Spotkania Rzeczników Praw Dziecka Krajów Bałtyckich i Polski, które odbyło się w dniach 1-2 marca na Łotwie. Ombudsmani dyskutowali głównie o kwestiach związanych z prawem dziecka do wysłuchania w sprawach karnych. Obowiązujące regulacje wymagają zmiany celem zagwarantowania wszystkim dzieciom biorącym udział w postępowaniu karnym w charakterze świadków lub pokrzywdzonych ochrony ich praw. Przedstawił także swoje postulaty w tym zakresie.

Więcej: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/ombudsmani-o-procedurze-przesluchania-dzieci

Szkolenie jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Komendą Wojewódzką Policji w Bydgoszczy. W zajęciach wzięło udział 31 policjantów z Aleksandrowa i Ciechocinka. Celem szkolenia było uwrażliwienie na stereotypy dotyczące przemocy oraz poznanie ich wpływu, nauczenie rozpoznawania przemocy i odróżniania jej od agresji i konfliktów, przemocy w rodzinie wobec dziecka i roli przedstawicieli służb w szybkim rozpoznaniu takich symptomów oraz sprawnym udzieleniu pomocy.

http://www.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/informacje/wiadomosci/73528,Aleksandrowscy-policjanci-wzieli-udzial-w-szkoleniu-dotyczacym-przemocy-w-rodzin.html

Adresatami programu są osoby stosujące przemoc, w tym m.in. przemoc psychiczną i fizyczną w kontaktach interpersonalnych obecnych w systemie rodzinnym. Uczestnicy projektu w marcu będą spotykać się na indywidualnych wizytach. W kwietniu zaplanowano zajęcia grupowe. Więcej informacji odnośnie terminów oraz godzin spotkań udziela Specjalista Pracy Socjalnej - Joanna Komorowska tel. 71 396 89 65.

Szczegóły: http://www.powiat-sredzki.pl/PL/1000/1553/Stop_przemocy/k/

Centrum Kryzysowe Caritas dla Kobiet i Kobiet z Dziećmi „Nadzieja” im. św. Jana Pawła II w Koszalinie w dniach 30-31 marca 2017 r. poprowadzi projekt „Przemoc ma granice!”. Trwający dwa dni program składa się z zajęć warsztatowych oraz wykładów związanych z tematyką przezwyciężania trudnych sytuacji. Celem projektu jest przygotowanie kobiet, które doznały przemocy psychicznej lub fizycznej do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Szczegóły pod linkiem: http://ck.koszalin.caritas.pl/index.php/wydarzenia/przemoc-ma-granice/

Dane o skali przemocy wynikają  z raportu przygotowanego przez misję monitoringową ONZ ds. praw człowieka na Ukrainie i dotyczą całego terytorium Ukrainy, w tym Republiki Autonomicznej Krymu. Szczególną uwagę zwrócono w nim na wschodnie regiony, z których część jest kontrolowana przez ugrupowania zbrojne - przemoc seksualna jest używana przez te ugrupowania, aby zmusić osoby pozbawione wolności do zrzeczenia się praw do ich własności lub wypełnienia innych wymagań gwałcicieli.  Niektóre z tych przestępstw mogą być zakwalifikowane jako zbrodnie wojenne.
Raport zawiera 29 konkretnych zaleceń skierowanych do rządu Ukrainy, uzbrojonych grup, Federacji Rosyjskiej, a także społeczności międzynarodowej i darczyńców. Wszystkie te zalecenia mają na celu zapobieganie przemocy seksualnej i zapewnienie sprawiedliwości dla ofiar.

http://wschodnik.pl/ukraina/item/10486-obroncy-praw-czlowieka-onz-sa-zatrwozeni-skala-przemocy-seksualnej-na-ukrainie.html

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainicjowało ogólnopolską kampanię społeczną „Wybieram pomoc”. Celem kampanii jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz przemocy ze względu na płeć, uwrażliwianie na przemoc w rodzinie, łamanie stereotypów dotyczących osób doświadczających przemocy i samych jej sprawców oraz nauczanie rozpoznawania sytuacji przemocy i sposobów przeciwdziałania.

Portal kampanii dostępny jest pod adresem:

http://wybierampomoc.pl/?home

Chodzi o podpisaną 27 stycznia przez Władimira Putina kontrowersyjną ustawę, zgodnie z którą przemoc wobec bliskich krewnych, jeśli dojdzie do niej po raz pierwszy, ma być wykroczeniem administracyjnym, a nie przestępstwem. Konsekwencje karne miałyby ponieść dopiero osoby, które dopuściły się przemocy wobec bliskich po raz kolejny. Zdaniem europosłów, przyjmując tę ustawę Rosja sprzeciwiła się wartościom ONZ i Rady Europy, których jest członkiem. Rosja jest wzywana do zmiany kontrowersyjnego prawa.

źródło: http://www.rp.pl/Unia-Europejska/170309853-PE-potepil-depenalizacje-przemocy-domowej-w-Rosji.html

źródło: http://wiadomosci.onet.pl/swiat/rosja-duma-przyjela-kontrowersyjna-ustawe-o-przemocy-w-rodzinie/crt31kg

Fundacja Pozytywnych Zmian, zajmująca się monitorowaniem działania wymiaru sprawiedliwości, poszukuje wolontariuszy, którzy włączą się w obserwację rozpraw sądowych w charakterze publiczności w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie. Członkowie fundacji pomagają pokrzywdzonym kobietom i wspierają je w trudnym wydarzeniu, jakim jest rozprawa sądowa. Obserwują m.in. jak zachowuje się sędzia, oskarżyciel czy obrońca oskarżonego. Dla osób które zdecydują się na współpracę fundacja oferuje darmowe szkolenia. Najbliższe odbędzie się w Krakowie w dniu 16 marca 2017 r.

źródło: http://ogloszenia.ngo.pl/wiadomosc/2034318.html

W UK powstał projekt, wg którego nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi będą zgłaszały social service podejrzenia o znęcaniu się nad dziećmi.

Nauczyciele, policjanci, pracownicy przedszkola i inne osoby pracujące z dziećmi powinni być wyczuleni na objawy, które mogą wskazywać, że dziecko jest maltretowane lub zaniedbywane. Przewiduje to projekt nowych wytycznych, opracowanych przez NICE (National Institute for Health and Care Excellence).

W dokumencie są wymienione objawy, które powinny zaalarmować osoby zajmujące się dziećmi. Należą do nich m.in.:
- niska samoocena dziecka
- brudne i mokre ubranie
- nawracające koszmary
- agresywne zachowanie
- wycofanie w relacjach
- nawykowe kołysanie ciała
- zbyt duża otwartość w stosunku do obcych
- częste przytulanie się do obcych
- uporczywe zwracanie uwagi na siebie

źródło: http://www.mojawyspa.co.uk/artykuly/34203/Maltretowane-dziecko-objawy-nie-do-ukrycia

24 lutego w Sejmie odbyło się głosowanie nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt powstał wskutek współpracy Rzecznika Praw Dziecka oraz Zespołu Analiz Systemowych Kancelarii Prezydenta RP.

Co oznacza nowelizacja ustawy kodeks karny?

 • osoba, która posiądzie wiedzę np. o ciężkim przestępstwie popełnianym wobec dziecka będzie miała nie tylko społeczny, ale też prawny obowiązek zawiadomienia o tym fakcie organów ścigania. Niezawiadomienie podlega karze pozbawienia wolności do lat 3;
 • zaostrzone zostają kary m.in. za okaleczenie, uprowadzenie, porzucenie dziecka czy handel dziećmi;
 • osoba, która powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, podlegała będzie karze
 • osoba, która dokonała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu działając ze szczególnym okrucieństwem - podlega karze pozbawienia wolności od lat 5, karze 25 lat albo dożywotniego pozbawienia wolności;
 • osoba znęcająca się fizycznie i psychicznie nad najbliższym lub nad inną osobą pozostającą w stosunku zależności od sprawcy podlega karze więzienia od 3 miesięcy do 5 lat. Gdy znęcanie dotyczy osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub stan fizyczny - sprawca podlega karze więzienia od 6 miesięcy do lat 8;
 • znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem zagrożone jest teraz karą od roku do 10 lat. Zaś w przypadku gdy pokrzywdzony w wyniku znęcania popełniłby samobójstwo - sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat;
 • bardziej surowo karane będzie bezprawne pozbawienie wolności osoby poniżej 15 roku życia; kara wynosi od trzech do 15 lat więzienia, czyli tyle samo, ile obecnie w przypadku przestępstwa pozbawienia wolności ze szczególnym udręczeniem;
 • podniesiono karę minimalną za handel osobą w wieku poniżej 15. roku życia z trzech do pięciu lat pozbawienia wolności;
 • uzupełniona została lista okoliczności, które sąd uwzględnia wymierzając karę: jeśli przestępstwo zostanie dokonane na szkodę małoletniego sąd musi wziąć to pod uwagę i wymierzyć odpowiednio wyższą karę.

źródło: http://brpd.gov.pl/aktualnosci/reaguj-na-przemoc-wobec-dzieci-masz-obowiazek

Nowopowstałe Centrum Pozytywnego Wsparcia to miejsce, gdzie pomoc będą mogły znaleźć osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Działacze Centrum zajmują się między innymi sprawami depresji, stalkingu, przemocy psychicznej czy ekonomicznej.  

W Centrum mają się odbywać warsztaty, szkolenia, grupy wsparcia. Będzie można skorzystać także z pomocy mediatora, prawnika, czy terapeuty. W centrum jest dwanaście wyposażonych pokoi, więc w kryzysowej sytuacji, można w nim na krótko zamieszkać.

Osoby poszukujące pomocy mogą kontaktować się z Prezes Fundacji Głos Serca Moniką Doroszkiewicz (numer telefonu: 797 371 656).

źródło: http://krakow.eska.pl/newsy/powstalo-centrum-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-audio/379637

Rozmowy z osobami, które doświadczyły przemocy, konsultacje z wolontariuszami, którzy pomagają osobom stosującym przemoc - to jedne z elementów szkolenia dla policjantów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W słupskiej Szkole Policji podczas tego rodzaju szkoleń policjanci mają okazję spojrzeć na zjawisko przemocy z bardzo wielu perspektyw. Osoby spoza policji podkreślają bardzo istotną rolę tego rodzaju działań.

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu na stronie: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/139067,Policjanci-wobec-przemocy-w-rodzinie.html

Polecamy artykuł ks. Adama Jaszcza, który na łamach Gościa Lubelskiego pisze o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z perspektywy Kościoła katolickiego.

źródło: http://lublin.gosc.pl/doc/3711436.Nie-ma-zgody-na-przemoc-w-rodzinie

Od czwartku 16 marca rusza Grupa Wsparcie dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie. Cykl zajęć obejmuje ok. 8 spotkań. Zajęcia w Grupie Wsparcie będą się odbywały raz w tygodniu mniej więcej po dwie godziny. Dołączyć można w każdej chwili, jednak ośrodek zaprasza do udziału w zajęciach już od pierwszego spotkania. Udział jest bezpłatny.

 

Termin pierwszego spotkania: 16 marca 2017r. (czwartek), godz. 16.30. Miejsce: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59b.

Zgłoszenia: osobiście w Ośrodku Interwencyjno – Readaptacyjnym przy ul. Niepodległości 27 c w Lesznie lub telefonicznie - 65 529 98 65 / 66.

 

źródło: http://www.leszno.pl/Grupy_Wsparcie-_dla_kobiet_doswiadczajacych_przemocy_domowej_66c.html

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowała film informujący o konsultacjach z wykorzystaniem komunikatora SKYPE w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Zachęcamy do pobrania filmu i zamieszczenia na stronach internetowych instytucji i placówek działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Film do pobrania (w programie mp4)  TUTAJ.

Film można otrzymać także w programie AVI - po wcześniejszym kontakcie z pracownikami działu ds. rodziny i młodzieży PARPA

Przypominamy, że w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPA (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym. 

W Bogatyni funkcjonuje Ośrodek Rozwiązywania Problemów Uzależnień i Pomocy Rodzinie. W sytuacji przemocy w rodzinie można w nim skorzystać z następujących form pomocy:

1. Grupa edukacyjno-wspierająca dla osób doznających przemocy w rodzinie
poniedziałki w godzinach 15.15-17.00, pokój nr 4
tel. 75 77 25 293

2. Punkt interwencji kryzysowej ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
poniedziałki w godzinach 17.00-18.00, pokój nr 10a
tel. 75 77 25 293

źródło: http://bogatynia.pl/content/view/full/49288

Litewski Sejm w trybie nadzwyczajnym znowelizował ustawę o ochronie praw dziecka. Zakazuje ona stosowania wszelkich form przemocy wobec dzieci, w tym kar cielesnych. To reakcja na skatowanie w styczniu czteroletniego dziecka.

Znowelizowana ustawa o ochronie praw dzieci zakazuje stosowania wszelkiej przemocy (fizycznej, psychologicznej, seksualnej, a także zaniedbania), a także zobowiązuje rodziców, opiekunów prawnych i państwo do zapewnienia dzieciom ochrony.

źródło: http://wyborcza.pl/7,75399,21373774,na-litwie-nie-wolno-bic-dzieci.html

W tym tygodniu ruszają w Lublinie bezpłatne porady prawne dla kobiet doświadczających przemocy prowadzone przez Stowarzyszenie Homo Faber w ramach działania Punktu Wsparcia Antydyskryminacyjnego.
Prawnik Łukasz Lecyk będzie doradzał w co drugi wtorek miesiąca w godz. 17-19 w biurze Stowarzyszenia. Aby skorzystać z pomocy Wystarczy się wcześniej zapisać (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 605 731 868).

źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/lublin/punkt-wsparcia-antydyskryminacyjnego-w-lublinie-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet,n,1000194174.html

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie jest współfinansowany ze środków miejskich, czyli ośrodek prowadzą organizacje pozarządowe wyłaniane w trybie konkursowym. Od początku stycznia do końca 2017 r. ośrodek prowadzi Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy ul. Chmielewskiego 9 w Lublinie przygotowany jest na przyjęcie 25 osób. W ośrodku pracuje trzynastoosobowy zespół specjalistów: psycholodzy, prawnicy, pedagodzy, pracownik socjalny, pielęgniarka, psychiatra.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie czynny jest całą dobę. Mieści się przy ul. Chmielewskiego 9 w Lublinie. Całodobowy telefon do ośrodka: (81) 5254208.

źródło: http://lublin.gosc.pl/doc/3686178.Osrodek-wsparcia-dla-osob-dotknietych-przemoca

Informujemy, że zostało jeszcze kilka wolnych miejsc na roczny staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Osoby zainteresowane dołączeniem do grupy stażowej prosimy o jak najszybsze przesłanie swojego CV wraz z listem motywacyjnym na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

Więcej informacji na temat stażu można znaleźć na stronie: http://niebieskalinia.info/index.php/340-program-stazowy-2017

Polecamy artykuł o przemocy wobec dzieci na Litwie i podejmowanych tam działaniach na rzecz ochrony najmłodszych.

Po jego przeczytaniu jeszcze wyraźniej widać, jak ważne jest istnienie spójnego systemu przeciwdziałania przemocy, w którym służby ze sobą współpracują i dzielą się informacjami, ale także dzielą między siebie obowiązki tak, by zająć się wszystkimi członkami rodziny, różnymi ich problemami i łączyć ze sobą działania interwencyjne i pomocowe.

źródło: http://kurierwilenski.lt/2017/02/01/dzieci-przemoc-i-bezsilnosc/

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu powstał zespół interwencji kryzysowej. Zatrudnieni w PCPR specjaliści, m.in. psycholog i pedagog, starają się pomóc osobom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej dla nich sytuacji. Zespół pracuje w poniedziałki od 11 do 18:30, w czwartki od 7 do 18:30 a w pozostałe robocze dni tygodnia od 7 do 15. Siedziba znajduje się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Skarbowej 4 w Kędzierzynie-Koźlu.

źródło: http://radio.opole.pl/100,185846,w-powiatowym-centrum-pomocy-rodzinie-w-kedzierzy

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” .
 
W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 3 mln zł.
 
Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.
 
Wnioski należy nadesłać listem poleconym lub złożyć osobiście do właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 10 lutego 2017 r.

źródło: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,8558,wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-2017.html

Urząd Marszałkowski postanowił zorganizować cykliczne dyżury prawników udzielających pomocy osobom doświadczającym przemocy. We wtorki prawnicy będą dyżurować w przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy i Włocławku.

Miejsca dyżurów:

 • Bydgoszcz
  Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego w Bydgoszczy
  ul. Jagiellońska 9
  Telefon: 52 327 68 84 (czwarte wtorki w miesiącu w godz. 12.00-17.00)
  Mec. Piotr Kozłowski

 • Włocławek
  Przedstawicielstwo Urzędu Marszałkowskiego we Włocławku
  ul. Bechiego 2
  Telefon: 54 235 67 10 (czwarte wtorki w miesiącu w godz. 9.30-14.30)
  Mec. Agnieszka Regel.

źródło: http://www.expressbydgoski.pl/aktualnosci/a/bedzie-pomoc-prawna-dla-ofiar-przemocy,11718065/

W środę sejmowa komisja ds. zmian w kodyfikacjach zająć się ma zaproponowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę projektem noweli Kodeksu karnego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Przewiduje on zaostrzenie kar za ciężkie przestępstwa - przeciw życiu, zdrowiu i wolności - popełnione wobec dzieci. O zmiany wnioskował rzecznik praw dziecka Marek Michalak.

źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1013703,rpd-zwiekszenie-kar-za-przestepstwa-wobec-dzieci-to-kolejne-wzmocnienie-ich-ochrony.html

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" jest wynikiem powstania podejrzenia o stosowanie przemocy w rodzinie, ale nie oznacza winy. Nie stanowi więc naruszenia prawa do sądu ani zasady domniemania niewinności.

źródło: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1011860,niebieska-karta-przemoc-wina.html

Na stronie http://www.sw.gov.pl/dzial/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie można znaleźć najważniejsze informacje na temat działań podejmowanych przez Służbę Więzienną wobec skazanych, którzy na wolności stosowali przemoc wobec swoich nabliższych. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczony tam informacjami.

Nie ma dostępu do opieki psychiatrycznej w Ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w Opolu. Lekarz współpracujący przez ostatnie dziewięć lat z ośrodkiem nie przedłużył umowy.

Zdaniem kierowniczki ośrodka uzupełnienie wakatu nie będzie łatwe. Specjaliści najczęściej wybierają pracę w prywatnych gabinetach, gdzie stawki są znacznie wyższe, niż przy współpracy z tego typu placówką.

źródło: http://radio.opole.pl/100,184077,ofiary-przemocy-w-opolu-nie-moga-liczyc-na-pomoc

Rząd nie wypowie konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar otrzymał oficjalne zapewnienie od pełnomocnika rządu ds. równego traktowania Adama Lipińskiego.

źródło: http://businessinsider.com.pl/wiadomosci/rzad-zapewnia-rpo-ze-nie-wypowie-konwencji-antyprzemocowej/ytqhrnb

W Dumie za ustawą opowiedziało się 368 posłów, przy jednym głosował przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Według nowych przepisów, przemoc fizyczna w rodzinie (która do tej pory były przestępstwem ściganym z urzędu) będzie traktowana jako wykroczenie, za które grozi kara grzywny, prace społeczne lub krótki pobyt w więzieniu. Jeżeli jednak w danym roku dojdzie do kolejnego aktu przemocy fizycznej, będzie ona traktowana jak przestępstwo.

źródło: http://www.kresy.pl/wydarzenia,spoleczenstwo?zobacz/rosja-przemoc-domowa-przestanie-byc-przestepstwem

13 stycznia 2017 r. w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" Rzecznik Praw Dziecka i grono specjalistów rozmawiali o tym jak skutecznie rozpoznawać przemoc wobec dzieci.

W Centrm Zdrowa Dziecka o problemie dyskutowali: dr Zbigniew Kułaga (IPCZD), prof. Maria Helena Fonseca (Hospital de Santa Maria w Lizbonie), dr Marek Migdał (IPCZD), prof. Elżbieta Jurkiewicz (IPCZD), dr Joanna Cielecka-Kuszyk oraz Katarzyna Syroka-Marczewska (Uniwersytet Warszawski), prof. Teresa Jackowska (Konsultant Krajowy w dziedzinie pediatrii).

Wydarzenie odbyło się pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz prof. Teresy Jackowskiej, Konsultanta Krajowego w dziedzinie pediatrii, Społecznej Doradczyni RPD.

źródło:http://www.rp.pl/Rodzina/301159975-Rozpoznawanie-przemocy-wobec-dzieci.html#ap-1

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2017 roku.

Od 1 stycznia 2017 roku ulega zmianie numer infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Osoby doznające przemocy w rodzinie oraz jej świadkowie będą mogli uzyskać pomoc dzwoniąc pod numerem 800-120-002.

Od początku 2017 roku telefon będzie czynny przez całą dobę.

PRZEZROCZYSTE Pogotowie nowe

Kobiety biznesu z Bygoszczy zdecydowały się na udział w sesji zdjęciowej i udostępnienie swoich fotografii w kalendarzu „Kobiety kobietom”. Modelkami zostały panie, które na co dzień prowadzą firmy, kancelarie prawne, są lekarzami, kosmetyczkami, znalazła się wśród nich także instruktorka samoobrony. Dochód ze sprzedaży kalendarza zostanie przeznaczony dla Fundacji „Wyjść cienia” na pomoc dla kobiet doznających przemocy w rodzinie.
Pomysł ma też zwrócić uwagę na kwestię konieczności reagowania i pomocy kobietom doświadczającym przemocy. Ponadto, chodzi o uświadomienie osobom doznającym przemocy, że mogą zwracać się o pomoc i zgłaszać służbom sytuacje przemocy nie tylko fizycznej, ale też psychicznej oraz że możliwe jest wyjście z takiej sytuacji. Osoba stosująca przemoc zaczyna od delikatniejszych form przemocy np. popychania i kiedy nie ma reakcji posuwa się coraz dalej, a przemoc eskaluje. Dlatego tylko mówienie o doznawaniu przemocy i rozpoczęcie działania może przyczynić się do jej zatrzymania. Ważnym przesłaniem jest pokazanie kobietom doznającym przemocy, że nie są same. Inicjatywa ma też na celu podkreślenie, że przemoc ma miejsce w różnych środowiskach, nie tylko z tzw. patologii czy „nizin społecznych” i że kobiety doznające jej potrzebują realnej pomocy. Za uzyskanie fundusze Fundacja zapewni pomoc m. in. psychologa, prawnika czy negocjatora.

źródło: http://www.pomorska.pl/wiadomosci/bydgoszcz/a/przemoc-domowa-zaczyna-sie-od-popychania-konczy-nawet-smiercia-ofiary-lub-oprawcy,11583762/3/

Fundacja Na wszelki wypadek opracowała warsztat pt. Złota klatka, skierowany do kobiet, które sprawiają wrażenie, że w ich życiu wszystko się dobrze układa, tymczasem doznają w swojej rodzinie co najmniej jednej z form przemocy: fizycznej, psychicznej, seksualnej lub ekonomicznej. Jedna z autorek warsztatu zaznacza, że przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego – może ona wystąpić w każdej grupie społecznej i zawodowej, niezależnie od statusu społecznego i materialnego. Liczba kobiet, które doznają przemocy, a jednocześnie żyją w rodzinach o wysokim statusie społecznym jest w statystykach zaniżona, gdyż nie zgłaszają nigdzie tego faktu. Temat przemocy w środowiskach, których nikt nie podejrzewał o jej istnienie podjęła w 2012 Zofia Ragankiewicz – nazwała ją przemocą w białych kołnierzykach i założyła ruch Mamy dość!

W Powiecie Brzeskim, dzięki współpracy samorządów Powiatu i gmin, zostało otwarte mieszkanie chronione dla osób doznających przemocy w rodzinie. Składa się z dwóch pokoi, aneksu kuchennego i łazienki. Mieszkanie jest przeznaczone dla osób lub rodzin wymagających natychmiastowego zapewnienia bezpieczeństwa. Może w nim przebywać maksymalnie osiem osób, a okres przebywania w nim może trwać nie dłużej niż trzy miesiące. Zostało usytuowane w miejscu dobrze zabezpieczonym przed dostępem, dlatego przebywające tam osoby nie muszą obawiać się odnalezienia przez sprawców przemocy.

źródło: http://brzeg24.pl/aktualnosci/77560-mieszkanie-chronione-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-juz-otwarte/

Zgodnie z opublikowanymi po raz pierwszy statystykami niemieckiego Federalnego Urzędu Kryminalnego (BKA) co czwarta kobieta w Niemczech pada ofiarą przemocy w rodzinie. W 2015 r. odnotowano 104 tys. przypadków przemocy wobec kobiet, które mają miejsce w rodzinie, co stanowiło jedną trzecią wszystkich zarejestrowanych przypadków przemocy wobec kobiet. Szef BKA poinformował, że odnotowano 16,2 tys. przypadków przemocy psychicznej, 66 tys. fizycznej z lekkimi uszkodzeniami ciała i 11,4 tys. z ciężkimi urazami, natomiast 331 kobiet zostało zabitych przez swoich partnerów. Zdaniem szefa BKA znaczna liczba przypadków nie jest zgłaszana.
Niemiecka minister ds. rodziny Manuela Schwesig podkreśliła, że ważne jest mówienie o doznawaniu przemocy, zgłaszanie tego po to, żeby można było ścigać sprawcę. W Niemczech działa ogólnokrajowy numer interwencyjny, którym zarządza Stowarzyszenie „Przemoc wobec Kobiet” (Bundesverband Gewalt gegen Frauen e.V). Obecnie kwestia przemocy wobec kobiet zaczyna być dostrzegana w społeczeństwie niemieckim, jednak nadal osoby doznające przemocy odczuwają wstyd, który nie pozwala im mówić o przemocy.
Artykuł przedstawia też historię kobiety, która przez wiele lat doznawała przemocy ze strony swojego partnera i nie miała odwagi prosić o pomoc. Twierdzi, że wstyd i brak wiary w swoje możliwości nie pozwolił jej działać. Nie zdecydowała się również na odejście od niego ze względu na trudną sytuację mieszkaniową. Pomogła jej sąsiadka, która zauważyła co się dzieje i powiadomiła policję. Obecnie kobieta prowadzi niezależne życie, dzieli się w książkach swoimi doświadczeniami i stara się wspierać inne kobiety. Jej historia wskazuje jak ważne jest zgłaszanie faktu doznawania przemocy odpowiednim służbom przez same osoby doznające przemocy lub świadków, a także po prostu dostrzeganie i ujawnianie przemocy.

źródło: http://www.dw.com/pl/przemoc-domowa-milczenie-chroni-tylko-sprawc%C4%99/a-36532748

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie zorganizował w Lublinie konferencję dla naczelników wydziałów prewencji, specjalistów ds. nieletnich, koordynatorów Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i procedury „Niebieskie Karty” z całego województwa. Podczas konferencji poruszano m. in. temat realizacji czynności nadzorczych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, problematyka nieletnich, w tym systemu wsparcia poszukiwań dziecka Child Alert, kwestie związane z przeciwdziałaniem demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

źródło: http://www.lubelska.policja.gov.pl/lub/aktualnosci/62551,KWP-Szkolenie-z-KMZB-przemocy-w-rodzinie-oraz-problematyki-nieletnich.html

W związku z przygotowywaniem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował list do minister Elżbiety Rafalskiej, w którym poruszył problemy związane z lukami w przepisach dotychczasowej ustawy i jej stosowaniu, o których informacje pojawiają się w skargach kierowanych do Biura RPO oraz w raportach Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z dnia 15 czerwca 2016 r. oraz Informacji Najwyższej Izby Kontroli z 26 kwietnia 2016 r. Według RPO podstawowym problemem jest niewystarczająca liczba placówek specjalistycznych dla osób doznających przemocy w związku z czym maja one ograniczony dostęp do tego typu ośrodków wsparcia i miejsc schronienia. Obowiązek realizacji takiej formy pomocy spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego: gminie i powiecie, lecz według RPO faktyczne wypełnianie tych zobowiązań powinno być objęte skuteczniejszym nadzorem. Ponadto Rzecznik wskazał, że dostęp do placówek realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc jest niewystarczający, programy te są ogólnikowe, o niskim poziomie merytorycznym. Zdaniem RPO właściwym urzędem do wypełnienia tego zadania jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik zasugerował ponadto następujące zmiany w prawie:

 • ściślejsza współpraca wymiaru sprawiedliwości z organami odpowiedzialnymi na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie za przeciwdziałanie przemocy oraz bezpośrednio zaangażowanymi w pomoc osobom dotkniętym przemocą,
 • rozważenie znowelizowania przepisu art. 9b ust. 3 ww. ustawy poprzez wprowadzenie okresowego monitorowania przez grupy robocze sytuacji osób dotkniętych przemocą po zamknięciu procedury „Niebieska Karta”,
 • wprowadzenie do ustawy w rodzinie przepisu dotyczącego minimalnego wymiaru szkoleń (w tym superwizji) oraz zasad wynagradzania członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
 • rozszerzenia definicji przemocy w rodzinie, którą posługuje się ustawa w taki sposób, aby swoim zakresem obejmowała także przemoc ekonomiczną oraz relacje osób, które już nie pozostają w stałym związku lub małżeństwie i nie mieszkają razem, a mimo to dochodzi między nimi do aktów przemocy.

  RPO poprosił o przedstawienie stanowiska przez MRPiPS i poinformowanie o planowanych zmianach.

Dnia 17 stycznia 2017 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przemoc w rodzinie – aspekty prawne, kryminologiczne i wiktymologiczne" organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS. Planowana tematyka to m. in.: zagadnienia dotyczące przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej i ekonomicznej w rodzinie, mechanizmy zachowania osoby doznającej przemocy i przysługujące jej prawa, wybrane przestępstwa w tym obszarze, wpływ czynników społeczno – ekonomicznych na zjawisko przemocy.

źródło: http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/konferencja-o-przemocy-w-rodzinie-na-umcs

David Beckham wziął udział w kampanii UNICEF dotyczącej przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Jego wytatuowana skóra stała się ekranem, na którym przedstawiono graficznie sytuacje związane z różnymi rodzajami przemocy jakiej doznają dzieci. Towarzyszą temu słowa w języku angielskim: „Przemoc wobec dzieci piętnuje na zawsze. To jest złe. Skończ z tym”.
Podobnie jak tatuaże na skórze, przemoc wobec dzieci pozostawia w ich psychice trwałe ślady, wpływa na ich zachowania społeczne, przyszłe relacje, jak również stosowanie przemocy wobec innych.
W opisie akcji UNICEF można przeczytać:
„Tatuaże są często znakami, które wyrażają wyjątkowe wspomnienia, ale miliony dzieci jest obarczone stygmatami, których nie wybrali, a te będą z nimi do końca życia. Przemoc fizyczna, seksualna i emocjonalna jest powszechnie stosowana na milionach dzieci na całym świecie w domach, szkołach, Internecie i ich środowiskach. Przemoc wobec dzieci nie jest czymś nieuniknionym.”

źródło: http://www.zetchilli.pl/Rozrywka/SHOWBIZ/Polnagi-David-Beckham-walczy-z-przemoca-wobec-dzieci-Role-glowna-graja-jego-tatuaze-2906

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie, Akademią im. Jana Długosza i Komendą Miejską Policji zorganizował warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i nauczycieli na temat profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. Prowadzili je m. in. policjanci. Podczas zajęć zaprezentowano m. in. występ uczniów Zespołu Szkół Technicznych ze spektaklem „Spisek” i dramą dotyczącą stalkingu.

źródło: http://www.gazetacz.com.pl/artykul.php?idm=752&id=19926

Zgodnie z danymi przedstawionymi w sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w 2015 r. spadła liczba wszczętych procedur Niebieskiej Karty - w 2015 r. takich przypadków było 99,7 tys., o 3,5 proc. mniej niż w roku poprzednim. Spadła też o 15 proc. liczba dzieci odebranych na podstawie art. 12a. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – w 2015 r. odnotowano 1 158 takich przypadków. Osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie byli w 93 proc. mężczyźni. Mniej osób doznających przemocy w rodzinie korzystało z pomocy specjalistycznych ośrodków wsparcia. Istnieje ich w Polsce 35, rocznie udzielają one bezpłatnej pomocy 7,5 tys. osób. Zdaniem autorów sprawozdania mniejsza liczba osób korzystających z pomocy placówek to wynik zmian wprowadzonych w prawie w 2010 r., które umożliwiają wydanie nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy w rodzinie oraz zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy..
Resort rodziny pracuje obecnie nad uproszczeniem procedury Niebieskiej Karty oraz nad „uregulowaniem działań służb zmierzających do szybkiego zdiagnozowania, czy w rodzinie faktycznie dochodzi do przemocy, czy też jest to tylko i wyłącznie konflikt przez co nie ma zasadności wszczęcia procedury Niebieskiej Karty”. W sprawozdaniu wskazano także, że ministerstwo rozważa możliwość „wprowadzenia uregulowań mających na celu usprawnienie działań skierowanych na osoby stosujące przemoc”.
Mniejsza liczba rozpoczętych procedur „Niebieskich kart” może mieć związek z lepszym diagnozowaniem sytuacji i nie wszczynaniem ich w przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu. Należy pamiętać, że liczba osób doznających przemocy w rzeczywistości jest większa niż wskazują dane ze sprawozdania, gdyż wiele przypadków przemocy nie jest nigdzie zgłaszana, a co za tym idzie nie rozpoczyna się procedury NK.

źródło: http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/mrpips-coraz-mniej-przypadkow-przemocy-w-rodzinie/m4jye6

Według Rzecznika Praw Obywatelskich pomoc dla osób doznających przemocy w rodzinie, zwłaszcza dla kobiet jest niewystarczająca. Zwrócił on uwagę na praktyki „odmawiania przyznania dotacji z Funduszu pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy penitencjarnej organizacjom specjalizującym się w udzielaniu pomocy kobietom, ofiarom przemocy”. Zdaniem Rzecznika, ze względu na fakt, że przemoc dotyka kobiet znacznie częściej niż mężczyzn, pomoc dla nich powinna być kompleksowa i dostosowana do ich potrzeb. Brak zapewnienia skutecznej pomocy kobietom, zgodnie z Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej to dyskryminacja ze względu na płeć. Rzecznik wskazał, że Komitet Praw Człowieka również wyraził zaniepokojenie brakiem W Polsce mechanizmów zapewniających kobietom natychmiastową ochronę, a Komitet Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych zalecił Polsce zapewnienie ofiarom przemocy domowej natychmiastowej ochrony.
Rzecznik dodał, że Konwencja nakazuje ustanowienie całodobowego bezpłatnego telefonu zaufania dla osób doznających różnych rodzajów przemocy i zwrócił uwagę na konieczność przeszkolenia osób obsługujących infolinię z zakresu specyficznych potrzeb kobiet z niepełnosprawnościami, kobiet starszych czy migrantek, a także dostosowania telefonu do obsługi kobiet głuchych.
Podkreślił też znaczenie profilaktyki przemocy m. in. przez działania edukacyjne i współdziałanie różnych krajowych instytucji – ochrony praw człowieka, do spraw równego traktowania z organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem.

źródło: http://www.deon.pl/wiadomosci/polska/art,27782,rpo-o-pomocy-ofiarom-przemocy-domowej.html

W Kielcach od 25 listopada do 10 grudnia po raz dziesiąty została przeprowadzona kampania społeczna „Białej wstążki”. Mottem przewodnim akcji były słowa "Kocham, lubię, szanuję, nie biję". W ramach kampanii odbywały się konferencje, spotkania edukacyjne z rodzicami, warsztaty dla osób doznających przemocy, zajęcia psychoedukacyjne z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla młodzieży oraz warsztaty dla przedstawicieli podmiotów realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy. Symbolem kampanii była biała wstążka, do której noszenia byli zachęcani mężczyźni i która symbolizuje zobowiązanie do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet i powstrzymania się od wszelkich form jej stosowania. W akcję włączyli się też siatkarze Effectora Kielce, którzy przed jednym z meczów wyszli na rozgrzewkę w koszulkach z napisem "Kocham, lubię, szanuję, nie biję".

źródło: http://kielce.onet.pl/kielce-rusza-jubileuszowa-kampania-bialej-wstazki/jt87y3

W dniu 8 grudnia w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja kończąca projekt pt. „Razem przeciwko przemocy w rodzinie”, realizowany wspólnie przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Komendę Miejską Policji. Był to projekt dofinansowywany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a jego celem było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
Działania projektowe obejmowały m. in. spotkania z psychologiem i konsultacje internetowe z pracownikami sekcji ds. przemocy w rodzinie, cykl spotkań edukacyjnych dotyczących postaw wobec przemocy dla młodzieży z wybranych gorzowskich szkół, warsztaty dla młodzieży w zakresie budowania pozytywnych relacji interpersonalnych, warsztaty w ramach „Szkoły dla Rodziców” dla rodzin zagrożonych problemem przemocy, konkurs plastyczny dla najmłodszych dzieci „Rodzina w mocy bez przemocy”.
Na konferencję kończącą zaproszono przedstawicieli różnych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Wojewódzkiego, Komendy Miejskiej Policji, sądu, prokuratury, służby zdrowia, szkół i organizacji pozarządowych.

źródło: http://www.gorzow.pl/PL/3235/2048/Zakonczenie_projektu___Razem_przeciwko_przemocy_w_rodzinie/k/#

Zgodnie ze statystykami policji w województwie lubuskim wzrasta liczba osób doznających przemocy w rodzinie. W pierwszym półroczu 2016 r. przemoc w rodzinie dotknęła 1397 osób, z czego zdecydowaną większość – 71 procent - stanowiły kobiety. W porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku odsetek osób doznających przemocy wzrósł o 4 procent. Osobami stosującymi przemoc (odnotowano 1104 osób) byli w większości mężczyźni (92 procent). Najwięcej, bo niemal połowę stanowiły przypadki przemocy psychicznej, przemoc fizyczna dotyczyła 890 osób, a seksualna 21. Do przemocy dochodziło częściej na wsiach niż w miastach. Należy zwrócić uwagę, że statystyki nie ujmują wszystkich przypadków przemocy w rodzinie, gdyż wiele z nich nie zostaje zgłoszonych.
Lubuska policja włączyła się w kampanię "16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet"", organizowaną od 1991 roku przez Women's Global Leadership Institute.

źródło: http://lubuskie.onet.pl/przemoc-w-rodzinie-coraz-wiecej-przypadkow-w-lubuskiem/klsg9w

W tym roku tematem przewodnim kampanii 16 Dni Akcji Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć było:
"Od pokoju w domu do pokoju na świecie: zadbajmy o bezpieczną edukację dla wszystkich!". Koordynatorem kampanii była Fundacja Autonomia.
Jak wskazuje tytuł kampanii w tym roku zwracano uwagę na różne formy przemocy mające miejsce w szkołach i innych miejscach nauki – fizyczną, psychiczną, nękanie, stalking, cyberprzemoc, molestowanie seksualne. Tymczasem do zdobywania wiedzy konieczne jest poczucie bezpieczeństwa. Ponadto, edukacja jest jednym z podstawowych narzędzi profilaktyki i przeciwdziałania przemocy. Natomiast zgodnie z badaniami NIK i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej w instytucjach nadal zbyt mało jest edukacji kładącej nacisk na przeciwstawianie się przemocy.
W Polsce organizatorzy dodatkowo podkreślali kwestię przemocy wobec kobiet z niepełnosprawnościami, niskim statusem ekonomicznym, migrantek lub uchodźczyń.
Według badań Parlamentu Europejskiego niemal 80 proc. kobiet z niepełnosprawnościami doświadcza lub doświadczyło przemocy, natomiast prawdopodobieństwo doświadczenia przemocy seksualnej w porównaniu do reszty kobiet wzrasta w tej grupie czterokrotnie.
W ramach akcji w całym kraju odbyło się wiele inicjatyw a działania objęły 20 miejscowości i miast (Kraków, Bydgoszcz, Zabrze, Wrocław, Łódź, Białystok, Lębork, Żywiec, Pisz, Śrem, Bielsko-Biała, Zgierz, Olsztyn, Zabierzów Bocheński, Opole, Czarny Dunajec, Sosnowiec, Warszawa).
Kampania została objęta patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.
Kampania 16 Dni Akcji została zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers (obecnie Center for Women’s Global Leadership).

źródło: http://warszawa.onet.pl/miedzynarodowy-dzien-eliminacji-przemocy-wobec-kobiet/wz72yl

Badania przeprowadzone przez naukowców z King’s College w Londynie pokazały, że u bitych dzieci (klapsy także zaliczają się do bicia) budowa mózgu jest inna (mniejsza liczba komórek istoty szarej) niż u tych, które nie doznawały przemocy. Dzieci doznające klapsów często są zbyt uległe, agresywne lub mają problemy z nauką, odczuwają strach, upokorzenie i wstyd. Zgodnie z badaniami CBOS większość rodziców uznaje uderzanie dziecka za skuteczną metodę wychowawczą. Tymczasem kary fizyczne poza tym, że szkodzą fizycznie i emocjonalnie, nie przynoszą pozytywnych rezultatów, nawet jeśli wydaje się, że po „klapsie” dziecko robi to czego od niego oczekują rodzice. Jest to chwilowa reakcja związana ze stresem i niezrozumieniem zachowania rodzica. W późniejszym czasie dzieci mogą odreagowywać swoje emocje i przenieść złość na inna osobę (kolegę, młodsze rodzeństwo). Inną reakcją na uderzenie dziecka może być agresja wobec bijącej osoby. Warto zatem poświęcić więcej czasu i wysiłku na rozmawianie z dzieckiem i świadome kształtowanie jego zachowania, zamiast dawać mu klapsy – pozornie działające natychmiast, a tak naprawdę mające długotrwałe negatywne efekty.

źródło: http://polki.pl/rodzina/dziecko,klaps-dawac-czy-nie,10419648,artykul.html

W Elblągu rozpoczyna się kampania Tydzień Białej Wstążki. Pierwszym wydarzeniem w jej ramach będzie konferencja pt. „Oblicza przemocy – portret sprawcy”. Wezmą w niej udział specjaliści z całego regionu: prawnicy, pedagodzy, psychologowie, policjanci i szefowie ośrodków pomocy społecznej. Osoby najbardziej zaangażowane w działania na rzecz powstrzymania przemocy zostaną uhonorowania wręczeniem symbolicznych białych wstążek i tytułu Warmińsko-Mazurskiego Kawalera Białej Wstążki, które wręczy marszałek województwa, pan Gustaw Marek Brzezin. Podczas konferencji planowane jest podkreślenie wagi wspólnych działań różnych instytucji zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy w celu dostarczenia skutecznej pomocy osobom krzywdzonym.

źródło: http://gazetaolsztynska.pl/399028,Biala-wstazka-kampania-przeciwko-przemocy.html#axzz4Qp0HEe4b

W Szczecinku w ramach światowej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży” Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował specjalne spotkanie edukacyjno-profilaktyczne. Jego celem było dostarczenie dzieciom i młodzieży wiedzy i informacji o dostępnych formach pomocy w sytuacjach przemocy. Przygotowane zostały dwa spektakle dotyczące zapobiegania przemocy – jeden przez dzieci i młodzież z kilku szkół (Zespół Szkół Społecznych STO, Gimnazjum Nr 1 im. Zjednoczonej Europy i Szkoła Podstawowej Nr 6) oraz drugi pt. „Cofnąć czas” przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Szczecinku.
Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka z napisem „Tak dla ochrony dziecka przed krzywdzeniem”. W tym roku w Polsce kampania jest objęta honorowymi patronatami Ministra Sprawiedliwości, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.

źródło: http://temat.net/aktualnosci/27123/Przeciw-przemocy.-Dwa-przedstawienia-i-film-zrobiony-przez-wiezniow

Miasto Żory kolejny raz włączyło się w ogólnoświatową kampanię „Biała wstążka”, która jest prowadzona w ponad 50 krajach świata, a jej celem jest zatrzymanie przemocy wobec kobiet.
W ramach kampanii w Żorach 28 listopada odbędzie się mecz siatkówki „Mężczyźni grają dla kobiet”, w którym zagra drużyna policjantów przeciwko drużynie „reszty miasta” (m.in. nauczycieli, sędziów, prokuratorów i urzędników). Ponadto, będzie miał miejsce przemarsz młodzieży połączony z rozdawaniem ulotek i przypinaniem białych wstążek oraz rozdanie nagród w konkursie plastycznym dla uczniów pod hasłem „Nie krzywdź mnie słowem – mów, że mnie kochasz”.
Kampanie białej wstążki są prowadzone od 1991 roku, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła dzień 25 listopada Międzynarodowym Dniem Walki z Przemocą Wobec Kobiet – co roku pomiędzy 25 listopada a 10 grudnia obchodzone jest „16 dni przeciwdziałania przemocy wobec kobiet”. Symbolem kampanii jest biała wstążka, którą można nosić jako znak poparcia dla równych praw dla kobiet i sprzeciw wobec przemocy przeciwko kobietom i rodzinie. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest też do nich skierowana.

źródło: http://www.zory.pl/aktualnosci/92-aktualnosci-strefa-mieszkanca/1925-%E2%80%9Ebia%C5%82a-wst%C4%85%C5%BCka%E2%80%9D-kampania-przeciw-przemocy.html

Kościerzyna włączyła się w ogólnopolska kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Symbolem kampanii stały się niebieskie ludziki z pomarańczową wstążką, które pojawiły się w różnych instytucjach - sądzie, prokuraturze, policji, sanepidzie, starostwie powiatowym, urzędzie miejskim, przechodniach i szpitalu. Miały za zadanie przypominanie o zjawisku krzywdzenia dzieci i skłanianie do dyskusji na ten temat. Powstały również banery informujące o tym gdzie można szukać pomocy, w jaki sposób reagować na przemoc wobec dzieci. Dodatkowo 30 listopada odbędą się warsztaty dla pedagogów szkolnych dotyczący rozpoznawania krzywdzenia, zaniedbania wobec dzieci i młodzieży.
Zgodnie z raportem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 3 na 10 dzieci doświadczyło przemocy ze strony dorosłych, 6 na 10 dzieci spotkała przemoc rówieśnicza, co 5 dziecko pada ofiarą cyberprzemocy, co 7 dziecko doświadczyło wykorzystania seksualnego.
Organizatorem kampanii w powiecie kościerskim były: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie.

źródło: http://koscierski.info/wiadomosc,28557,Widzisz-Reaguj-Nie-dla-przemocy-wobec-dzieci-i-mlodziezy.html

W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja nosząca tytuł „Wzmacniamy, wspieramy, edukujemy, korygujemy”, zorganizowana przez Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy współudziale Specjalistycznych Ośrodków wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie z Chorzowa, Świętochłowic oraz Wodzisławia Śląskiego w związku z dziesięcioleciem działania SOW na Śląsku.

Celem konferencji było podsumowanie działań i przedstawienie doświadczeń SOW oraz Zespołów Interdyscyplinarnych.

Powiat jędrzejowski włączył się w kampanię „19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie poinformował, że calem kampanii jest edukacja, uwrażliwienie i zaangażowanie społeczności lokalnej w kwestie związane z przeciwdziałaniem przemocy wobec dzieci i młodzieży. Zostanie zorganizowana akcja informacyjna i konkurs plastyczny na plakat i hasło, a także spot reklamowy pt. „Stop przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży”. W konkursie będą mogły wziąć udział między innymi dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz uczniowie szkól ponadgimnazjalnych. Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka.

źródło: http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/jedrzejow/a/tomasz-kowalski-organizujemy-kampanie-informacyjna-oraz-konkurs

W szczecińskim Urzędzie Miasta miało miejsce spotkanie pt. „O przemocy bez stereotypów”, podczas którego dyskutowano o tym, że coraz częściej osobami doznającymi przemocy w rodzinie są osoby starsze. Dotyczy to zwłaszcza tych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować lub są niepełnosprawne. Często osoby te doznają nie tylko przemocy fizycznej, ale również psychicznej oraz zaniedbania. Podczas spotkania podkreślano, że w sytuacji przemocy warto wzywać policję.

źródło: http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/szczecin_rodzinna_przemoc_coraz_czesciej_dotyka_osoby_starsze,7583.html

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar zwrócił się do ministra infrastruktury i budownictwa o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu poprawę sytuacji mieszkaniowej osób doznających przemocy w rodzinie. Chodzi między innymi o szczególne preferencje w korzystaniu z gminnej pomocy mieszkaniowej. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na wdrożenie w Polsce art. 19 Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.
Rzecznik praw obywatelskich zwrócił też uwagę, że mimo obowiązującego art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówiącego o udzielaniu bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie zapewnienia osobie doznającej przemocy w rodzinie pomocy w uzyskaniu mieszkania, ochrona osób krzywdzonych nie jest wystarczająca. Skutkuje to sytuacją kiedy osoby doznające przemocy przeprowadzają się do znajomych lub rodziny, co z kolei, ze względu na warunki mieszkaniowe w lokalu tymczasowym, powoduje, że tracą uprawnienia do wynajęcia lokalu gminnego. W związku z tym ostatecznie osoby doznające przemocy wracają do mieszkania sprawcy. Jako problem, rzecznik praw obywatelskich określa zbyt małe zasoby mieszkaniowe gmin, co przedłuża czas oczekiwania na wynajęcie mieszkania komunalnego przez osoby doznające przemocy w rodzinie.

 

źródło: http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/rzecznik-praw-obywatelskich-broni-ofiary-przemocy-domowej,86803.html

W Kartuzach odbyło się sympozjum pod tytułem „Przemoc to nie znaczy NIE-MOC”, w którym wzięli udział licealiści, psychologowie, policjanci i przedstawiciele straży miejskiej. Jego celem było przybliżenie uczestnikom zjawiska przemocy (czym się charakteryzuje, jakie są jej rodzaje, cykle przemocy) i zapoznanie się ze służbami, które pracują na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W powiecie kartuskim od stycznia do października 2016 r. założono 130 niebieskich kart, z czego 104 na terenach wiejskich. Ze statystyk policyjnych wynika, że na terenie powiatu mieszka 165 osób, które mogły zostać dotknięte przemocą, z których 126 to kobiety, a 25 dzieci. Spośród 130 osób podejrzanych o stosowanie przemocy 122 to mężczyźni. Zanotowano 112 przypadków przemocy fizycznej, 114 psychicznej i trzy seksualnej.

 

źródło: http://kartuzy.info/wiadomosc,28514,Jak-przemoc-przemoc-W-Kartuzach-debatowano-o-domowych-oprawcach.html

Artykuł przedstawia historie mężczyzn, którzy doznają lub doznawali przemocy od swoich partnerek. Zgodnie z danymi Komendy Głównej Policji większość osób doznających przemocy w rodzinie stanowią kobiety (ok. 69,3 tys. w 2015 r.), jednak mężczyźni są także liczni w tej grupie – ok. 10, 7 tys. w 2015 r. Liczby te nie oddają całości obrazu – wiele przypadków przemocy w rodzinie nigdy nie jest zgłaszana żadnej z powołanych do tego służb. Powodem często jest strach i wstyd odczuwane przez osoby doznające przemocy. W przypadku mężczyzn rolę odgrywają też przekonania i oczekiwania społeczne związane z tym, że powinni być silni, radzić sobie z problemami samodzielnie i nie okazywać słabości. W takiej sytuacji mężczyznom trudno jest prosić o pomoc. Dodatkową trudność stanowi fakt, iż kobiety częściej stosują przemoc psychiczną. Innym pojawiającym się problemem jest utrudnianie przez żony i partnerki kontaktów z dziećmi.
Warto podkreślić, że przemoc może dotknąć każdego niezależnie od płci, wykształcenia, wieku, pochodzenia czy poziomu zamożności. Podobne jest również cierpienie wszystkich osób doznających przemocy.

źródło: http://koszalin.gosc.pl/doc/3542436.Kobieta-mnie-bije/2

W ramach realizacji Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” powstała kampania „Kopiuj-wklej”. Jej celem jest pokazanie, że każda przemoc skierowana w kierunku dziecka powoduje, że stosuje ono często przemoc w swoim późniejszym życiu – wzorce zachowania wzorce zachowania przekazane dziecku w domu rodzinnym zostaną przez nie odwzorowane w przyszłych relacjach. Podobnie jak w mechanizmie „kopiuj-wklej”, używanym w edytorze tekstu, stąd tytuł kampanii. To od rodziców zależy więc jaki świat pokażą swojemu dziecku – pełen przemocy czy inny, w którym można stosować konstruktywne metody radzenia sobie z własną frustracją czy problemami.
W ramach akcji powstał teledysk, w którym występuje Gerald Łukasz Kuryło "Gerry Res", zaplanowano ponadto rodzinny piknik, konkursy i warsztaty. Projekt realizuje Powiat Pruszkowski.
Z raportu Rzecznika Praw Dziecka z 2015 r. wynika, że 58% Polaków aprobuje łagodne przejawy przemocy fizycznej w wychowaniu (tzw. „klapsy”), 27% jest zdania, że bicie dziecka to skuteczna metoda wychowawcza, 32% uważa, że „lanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło”.
Na pytanie jak zareagowaliby słysząc z mieszkania sąsiadów płacz dziecka i wołanie o pomoc ponad połowa ankietowanych osób odpowiedziała, że zwróciłaby im uwagę, 20% zapukałoby w ścianę, żeby dać znać, że słyszą co się dzieje, a 11% nie zareagowałoby.
W 2015 r. odnotowano niemal 75,5 tys. osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie, z czego ok. 17 tys. osób stanowiły dzieci.

źródło: http://polki.pl/zdrowie/psychologia,jestes-zwolennikiem-klapsow-jesli-tak-ten-teledysk-jest-skierowany-do-ciebie,1541,wideo.html

W Niemczech pierwsze schronisko dla kobiet doznających przemocy otwarto w 1976 r. Obecnie jest ich w całym kraju 352. Mimo 40-letniej historii lobbowania na rzecz tworzenia schronisk dla kobiet i edukowania w tym zakresie przez organizacje kobiece (np. Centrum Informacyjnego autonomicznego Ruchu Kobiecego, ZIF) większość z nich boryka się z brakiem wystarczającej ilości środków finansowych na utrzymanie. Ponadto, działalność schronisk jest prawnie uregulowana tylko w jednym kraju związkowym – Szlezwiku-Holsztynie.
Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej, w Europie co trzecia kobieta w wieku od 16 do 85 lat przynajmniej raz w życiu doświadczyła przemocy, a 42 procent ofiar przemocy odnosi obrażenia, które są medycznie udokumentowane. W Niemczech co czwarta kobieta doświadczyła przemocy, duża jest liczba przypadków maltretowania, które nie były zgłaszane, a 20 tys. kobiet rocznie szuka pomocy w schroniskach. Z powodu braku miejsc wielu z nich nie można udzielić schronienia.
Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej na 7500 mieszkanek danego kraju powinno przypadać 1 schronisko. W rzeczywistości istnieje duże zróżnicowanie w tym zakresie, np. na Bałkanach takich placówek jest bardzo mało, a w Holandii są one dobrze zorganizowane i zabezpieczone.

źródło: http://www.dw.com/pl/40-lat-schronisk-dla-kobiet-szansa-na-spokojne-noce/a-36218073

Serdecznie zapraszamy na kolejne z ogólnopolskich seminariów pt.

„Dziecko między dorosłymi – ograniczanie kontaktu z jednym z rodziców i wikłanie w konflikt a procedura Niebieskie Karty”

Odbędzie się ono 17 października 2016 r. w godz. 10-16 w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (ul. Jaktorowska 4, Warszawa).

Seminarium realizowane jest na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w ramach realizacji zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie przygotowała kampanię "Stop przemocy w rodzinie". W jej ramach przygotowano plakaty i spot zachęcające osoby uwikłane w przemoc w rodzinie do zgłaszania tego problemu i szukania pomocy dla siebie.

W województwie lubuskim przemocy wobec kobiet przeciwdziała m. in. Stowarzyszenie na Rzecz Kobiet "Baba" .
Prezeska tej organizacji - p. Anita Kucharska-Dziedzic - opowiedziała w Dzień Dobry TVN o działaniach i projektach podejmowanych w stowarzyszeniu.
Całą rozmowę można obejrzeć na stronie: http://wp.tv/i,przemoc-wobec-kobiet-czym-jest-baba,mid,1935063,cid,5050,klip.html

Uprzejmie informujemy, że od 1.01.2016 roku w każdy poniedziałek od godziny 18.00 do 22.00 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" (pod numerem infolinii 801 120-002) prowadzone są konsultacje w języku angielskim a w każdy wtorek od godziny 18.00 o 22.00 – w języku rosyjskim. Dzwoniąc pod numer infolinii można uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, informacje o obowiązujących w Polsce przepisach i procedurach oraz o placówkach udzielających pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.

Opłata za połączenie- opłata za każdą minutę zgodnie z posiadaną taryfą.


We wish to inform, that since January 1st 2016 The Polish Nationwide Emergency Service for Victims of Domestic Violence „Blue Line" is offering help in English in each Monday from 6 p.m to 10 p.m and every Tuesday from 6 p.m to 10.pm in Russian.
Calling the hotline number 801 120-002 you can get psychological support, counseling, information about the current Polish regulations, procedures and institutions providing assistance to people experiencing domestic violence

The fee for the connection - payment for every minute in accordance with your tariff.


C 1 января 2016 года каждый вторник с 18.00 до 22.00 под номером телефона 801 120 002 Всепольской Скорой Помощи Жертвам Домашнего Насилия "Синяя Линия" проводятся телефонные консультации на русском языке.
По телефону "Синей Линии" вы можете получить поддержку, консультирование или информацию о том, куда обратиться за помощью близко к дому.

Плата за соединение в соответствии с тарифом оператора.

Wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury "Niebieskie Karty".

Z uwagi na to, że do PARPA zgłaszały się gminy z prośbą o interpretację zapisów rozporządzenia a także o wskazówki dotyczące interdyscyplinarnej pracy na rzecz ochrony rodzin przed przemocą, w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowej powstał zespół, który miał na celu wypracowanie rekomendacji (wytycznych) do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów. Dokument będący efektem końcowym prac jest dostępny TUTAJ.

Slide background