Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności. 

Zamknij komunikat
 
A A A

Od 16 kwietnia 2007r. realizatorem zadania Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".


Zespół koordynatorów z ramienia Stowarzyszenia "Niebieska Linia" to:

 

Wanda Paszkiewicz

Kierownik placówki, opiekun programu stażowego

mgr psychologii (Uniwersytet Warszawski 1980), specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA), certyfikowany trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Towarzystwa Psychoprofilaktycznego - w zakresie treningu i psychoterapii, nauczyciel mianowany, w latach 2004 " 2006 członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Od września 1995 roku do lutego 2005 roku pracowała w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP, gdzie opracowywała i wdrażała nowatorskie programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie alkoholowej. Jest współzałożycielką i współautorką idei Porozumienia "Niebieska Linia". Przez wiele lat, pełniąc funkcję zastępcy kierownika ds. klinicznych Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, wypracowywała metody pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie. Od 1996 roku jest kierownikiem Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie " stopnia podstawowego i zaawansowanego. Członek założyciel i vice prezes Stowarzyszenia "Niebieska Linia", w ramach którego (od 2005 roku) realizuje różne programy wdrożeniowe w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym - kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób doznających i stosujących przemoc oraz wprowadzające interdyscyplinarne rozwiązania systemowe w środowiskach lokalnych (w Warszawie na Ochocie, Żoliborzu, Bielanach, w Śródmieściu i w Ursusie). Prowadzi zajęcia dla studentów w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Sopocie z zakresu interwencji kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada duże doświadczenie terapeutyczne, szkoleniowe, dydaktyczne i superwizyjne. Prowadziła superwizje m.in. w Ośrodkach Pomocy Społecznej w Warszawie (Ochota, Ursus, Śródmieście), Ośrodkach Interwencji Kryzysowych (Warszawa, Mława), w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Olsztynie  i wielu innych placówkach zajmujących się pomaganiem osobom z różnymi problemami. Od kwietnia 2007 r. kieruje pracą Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.

 

Monika Lakowska
Zastępca kierownika Pogotowia "Niebieska Linia", koordynator pracy Telefonu "Niebieska Linia", konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii klinicznej. Współzałożycielka i członek Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie jak również innych, którzy potrzebują pomocy we wprowadzaniu zmian w swoim życiu. Jest wykładowcą Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR). Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz  Europejskiego Towarzystwa Terapii Krótkoterminowej (EBTA). Certyfikowany Specjalista ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie PARPA. Przez wiele lat pracowała w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ PARPA. Od 2007 roku koordynuje pracę Ogólnopolskiej Infolinii Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" PARPA,  a obecnie jest zastępcą kierownika tejże placówki. Koordynowała i obsługiwała infolinię dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzoną w ramach kampanii "Przełam Przemoc" organizowaną przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ponadto współpracowała z w/w Biurem przy realizacji europejskiego projektu "When This is a Man" - "Kiedy jest się Mężczyzną". W 2007 koordynowała z ramienia Stowarzyszenia kampanię społeczną na rzecz przeciwdziałania przemocy psychicznej "Kochać Zbyt Mocno". Od 2005 do 2009 roku pracowała w Ośrodku Pomocy Społecznej m.st. warszawa, Dzielnicy Praga Południe jako psycholog.

 

Małgorzata Kulka

Koordynator ds. interwencji Pogotowia "Niebieska Linia", konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

certyfikowany specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA; mgr pedagogiki specjalnej - resocjalizacja i wspomaganie rodziny (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej), trener warsztatu psychologicznego (Podyplomowe Studium Terapii i Treningu Grupowego Uniwersytetu Warszawskiego). Członek Stowarzyszenia na Recz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia".

Ukończyła I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz I i II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także kursy i szkolenia dot. pracy z osobami poszukującymi pomocy łączące aspekt psychologiczny i teatralny (Wstęp do Dramaterapii, kurs Teatru Forum).

Od 2010 r. pracownik Stowarzyszenia "Niebieska Linia": konsultant telefoniczny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, koordynator ds. interwencji, w latach 2011-2012 koordynator poradni e-mailowej i listownej.

Współautorka i realizatorka programów profilaktycznych dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prowadzi konsultacje indywidualne dla osób doznających przemocy w rodzinie i stosujących przemoc, warsztaty umiejętności społecznych oraz szkolenia z tematyki przemocy w rodzinie dla pracowników służb, instytucji i organizacji (m.in. pomoc osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie, kompetencje służb, realizacja procedury "Niebieskie Karty").

Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym oraz dziećmi z diagnozą autyzmu.


Paula Klemińska

Koordynatorka ds. edukacji i integracji, konsultantka Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii (specjalność psychologia kliniczna) i mgr pedagogiki specjalnej (specjalność resocjalizacja i wspomaganie rodziny), certyfikowana specjalistka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat PARPA). Jest absolwentką I stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz kursu podstawowego i zaawansowanego Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od stycznia 2011 r. stała konsultantka infolinii i poradni emailowej Pogotowia NL. W ramach działalności Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" prowadzi indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób doznających przemocy (w tym także dzieci i młodzieży) oraz osób stosujących przemoc, szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie.

W Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" odpowiada za kontakt ze służbami i organizację seminariów szkoleniowych, administowanie bazami danych, sprawuje pieczę nad Porozumieniem "Niebieska Linia" oraz stroną internetową Pogotowia.

 

Małgorzata Wincenciak

Koordynator Poradni E-mailowej i Listownej, konsultant telefonu "Niebieska Linia"

Mgr prawa i psychologii. W ramach studiów ukończyła kurs z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz psychologii kryzysu i pomocy osobom w kryzysie.
Ma za sobą szkolenia i warsztaty dotyczące komunikacji i asertywności.  Ukończyła roczny staż zawodowy w Stowarzyszeniu na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" w ramach zadania: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Odbyła praktykę w Pracowni Psychologicznej Instytutu Kardiologii w Aninie, gdzie miała możliwość pracować z osobami w kryzysie zdrowotnym " po operacjach kardiologicznych i po przebytych zawałach. Ukończyła staż w ramach programu pomocy ofiarom wypadków drogowych "Trakt", realizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania przy Uniwersytecie Warszawskim.
Od stycznia 2011 jest stałym konsultantem infolinii i poradni mailowej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Od września do grudnia 2012 prowadziła psychoterapię dla uczestników Mokotowskiego Programu Integracji Społecznej, realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy. W 2011 prowadziła konsultacje i terapię krótkoterminową w ramach programu outplacement dla osób 50+.
Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Jest członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", a także Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.
Prowadzi konsultacje i terapię indywidualną dorosłych oraz młodzieży.

 

Agnieszka Wolańczyk

Koordynator ds. dotacji, pracownik sekretariatu, konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii, specjalność kliniczna, ukończyła Studia Podyplomowe na kierunku Pedagogika Ogólna oraz I stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W chwili obecnej odbywa kurs psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Od stycznia 2013 pracownik Stowarzyszenia "Niebieska

Linia": konsultant infolinii oraz poradni e-mailowej, pracownik sekretariatu w Pogotowiu "Niebieska Linia". Prowadzi konsultacje psychologiczne dla osób uwikłanych w przemoc – zarówno doznających przemocy, jak i stosujących przemoc, a także dla osób przeżywających różne kryzysy oraz konsultacje wychowawcze dla rodziców i opiekunów. Realizatorka i współtwórczyni projektu „Wolskiej Akademii Rodzica” dofinansowanego przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2014 i 2015 roku oraz współtwórczyni i realizatorka programu „Wesoła Akademia Rodzica” finansowanej przez Dzielnicę Wesoła m. st. Warszawy w 2015 roku i przez Dzielnicę Wola m. st. Warszawy oraz przez Dzielnicę Ursynów m. st. Warszawy w 2016 r. Od 2015 pracownik Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 63 w Warszawie gdzie prowadziła Trening Inteligencji Emocjonalnej, a od roku 2016 została psychologiem w Zespole Szkół Prywatnych

 

Ewelina Nęcka

Koordynator pracy sekratariaty, pracownik sekretariatu, konsultant Telefonu "Niebieska Linia"

mgr psychologii klinicznej oraz pedagog specjalny (specjalność: wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka oraz pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie).
Od 2014 r. pracownik Stowarzyszenia "Niebieska Linia" i stały konsultant w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. W ramach pracy w stowarzyszeniu oraz współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi prowadzi konsultacje indywidualne dla dzieci i dorosłych, warsztaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, warsztaty umiejętności rodzicielskich i opiekuńczych oraz szkolenia m.in. dla pedagogów. Ponadto jest realizatorką i współautorką publikacji, programów profilaktycznych skierowanych do dzieci, ich rodziców i specjalistów, programów dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.
W 2013 roku ukończyła roczny staż w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Ponadto jest absolwentką wielu szkoleń i warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracy z osobami doznającymi przemocy oraz z osobami stosującymi przemoc i pomocy psychologicznej, m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie pracy z dziećmi i młodzieżą metodą Kids' Skills – Dam Radę!

 

Slide background

 
 
2016 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie