Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich

Do tego Sądu można składać następujące wnioski i pozwy:
 

" Wniosek o ograniczenie władzy rodzicielskiej
" Wniosek o zawieszenie władzy rodzicielskiej
" Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej
" Pozew o zasądzenie alimentów na dziecko (bezpłatny)
" Wniosek o uregulowanie sposobu kontaktowania się z dziećmi
" Sprawy przeciwko nieletniemu zdemoralizowanemu albo takiemu który popełnił czy karalny
" Wniosek o wgląd w sytuację dziecka
" Wniosek o zakaz osobistej styczności z dziećmi
" Wniosek o przysposobienie
" Wniosek o wydanie dziecka
" Wniosek o rozstrzygnięcie istotnych spraw dotyczących dziecka.
" Pozew o przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny (bezpłatny)
" Wniosek o nakazanie wypłacania małżonkowi wynagrodzenia za pracę drugiego małżonka

 

Sąd Rejonowy Wydział Cywilny

Do tego Sądu można składać następujące wnioski i pozwy:

" Pozew o zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej
" Wniosek o podział majątku wspólnego
" Pozew o eksmisję

Sąd Okręgowy Wydział Cywilny

Do tego Sądu można składać następujące wnioski i pozwy:

" Wniosek o unieważnienie małżeństwa 
" Pozew o rozwód

Wzory wniosków można znaleźć na stronie www.codziennikprawny.pl