Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Wybór poszczególnych kierunków działań musi być oparty na szczegółowej analizie możliwości danej placówki, jak i uwzględnieniu możliwości jakimi dysponuje system pomocy na danym terenie.

Program korekcyjno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie ma charakter programu terapeutycznego, w którym nie podejmuje się tradycyjnie rozumianych interwencji wobec osób stosujących przemoc w rodzinie (wezwania policji, złożenie doniesienia do prokuratury czy też zawiadomienie sądu rodzinnego). Program ten nastawiony jest na udzielanie profesjonalnej pomocy psychologicznej osobom stosującym przemoc w rodzinie w związku ze stosowaniem przemocy, jak również w związku innymi problemami, z którymi borykają się te osoby (często skierowane do nas przez instytucje podejmujące interwencje).