Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Od 22 czerwca wejdą w zycie przepisy znowelizowanej ustawy o przecwidziałaniu przemocy w rodzinie. Zapraszamy do zapoznania się z ustawą o przemocy domowej: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000535/T/D20230535L.pdf