Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Poniżej prezentujemy podsumowania pracy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

 

Zrzut ekranu 2023 01 07 o 11.28.46

Poniżej prezentujemy wybór tekstów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie na świecie:

Projekt "Autorytet"

"Who are those guys? Portret sprawcy przemocy domowej biorąc pod uwagę sytuację zawodową, ekonomiczną i zdrowotną"

"Pamięć a trauma w wyniku przemocy w bliskich związkach"

"Przemoc emocjonalna wobec dzieci w rodzinach z problemem alkoholowym"

"Kobiety jako sprawczynie przestępstw seksualnych. Czynniki ryzyka, cechy i zachowania przestępcze"

"Dzieci na polu walki"

"Historia urazu psychicznego- od histerii jako przypadłości kobiet, przez nerwicę frontową u mężczyzn, do przemocy w rodzinie"

"Jak rozmawiać o zmianach, usłyszeć je i właściwie rozpoznać?"

"Kary fizyczne a problemy zdrowotne i psychiczne"

"Konflikty i przemoc w rodzinie w niektórych krajach Europy Środkowej i wschodniej na przestrzeni lat"

"Koszty przemocy domowej"

"Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet- według Komisji Europejskiej"

"PRZEMOC WOBEC DZIECI. Czy wychowywać to stosować przemoc?"

"Psychologiczne konsekwencje skrajnie traumatycznych przeżyć w świetle badań"

"Siły charakteru jako efekt główny interwencji nastawionej na poprawę życia"

"Skala przemocy domowej w społeczeństwie o charakterze patriarchalnym na przykładzie Republiki Południowej Afryki"

"Wielka Brytania chce oduczyć przemocy w rodzinie"

"Zabójstwa honorowe"

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, gdzie można znaleźć wyniki badań dotyczących przemocy w rodzinie (TUTAJ)

Zapraszamy do odwiedzenia strony Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", gdzie mogą Państwo znaleźć wybór statystyk dotyczących przemocy w rodzinie. Proszę kliknąć TUTAJ.