Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Dwie mieszkanki Zakopanego stworzyły petycję "Zakopmy przemoc!". W krótkim czasie podpisało się pod nią ponad 4 tysiące osób. Teraz, po 10 latach, Zakopane przyjęło program dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

PROGRAM STAŻOWY 2024

 

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  Zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2024 roku.

Stażystom oferujemy:

- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.

- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym

- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu

- za udział w stażu uczestnik nie ponosi żadnych opłat

Jest to jeden z niewielu staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Obsługa telefonu będzie wymagała pobytu w placówce Pogotowia w Warszawie, natomiast udział w innych zadaniach, szkoleniach, superwizjach będzie miał formę online lub stacjonarną.

Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

 

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.

Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację zadań Pogotowia. Może to wymagać dyspozycyjności w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org 

Serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Wolańczyk

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Staz 2024 plakat


Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" poszukuje prawnika do pełnienia dyżurów telefonicznych dla ofiar przemocy domowej prowadzonych w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Działanie to jest prowadzone na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 
finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Praca będzie odbywała się stacjonarnie w Warszawie, raz w tygodniu w jeden z wybranych dni – poniedziałek lub wtorek w godzinach 17-21 albo w środę od godziny 18.00 do 22.00. Praca w oparciu o umowę zlecenie. Wynagrodzenie wynosi 55,00 zł brutto za godzinę.

Wymagania:- wykształcenie prawnicze/ostatni rok prawa

- doświadczenie pracy z ludźmi w kryzysach; mile widziane doświadczenie w pracy związanej ze zjawiskiem przemocy domowej oraz znajomość tego zjawiska
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego uzasadnienia chęci podjęcia współpracy na adres 
biuro@niebieskalinia.info . Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Pogotowia,
tel.: (22) 666 – 10 – 36 w godz. 8.00 – 16.00
lub pisząc na adres e-mailowy: 
biuro@niebieskalinia.info

Prosimy również o dołączenie poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procesem rekrutacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 4 lok 3 (Administratora), w celu realizacji zadań statutowych organizacji, tj. usług szkoleniowych w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny. (Wyrażenie zgody jest NIEZBĘDNE do wzięcia udziału w rekrutacji).

Osoby dotknięte lub zagrożone przemocą mogą skorzystać z szerokiej oferty pomocy. Dyżury będą pełnić specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy – pracownicy socjalni, policjanci i prokuratorzy. Dostępne będą także porady telefoniczne: https://radio.lublin.pl/2023/11/lublin-przeciw-przemocy-rusza-miejska-akcja/#google_vignette

Eksperci od przeciwdziałania przemocy rozmawiają w Olsztynie o zmianach, które wprowadziła nowelizacja ustawy antyprzemocowej. Zapisy obowiązują od 22 czerwca i zmieniają podejście do wielu kwestii: https://radioolsztyn.pl/jak-przeciwdzialac-przemocy-w-rodzinie-eksperci-rozmawiaja-o-tym-w-olsztynie/01729827

W ramach kampanii zorganizowano wiele działań, np. akcje społeczne, prelekcje w szkołach. Motywem przewodnim działań było m.in. budowanie właściwych postaw wobec zjawiska przemocy, umiejętne reagowania na nią.

Do udziału w projekcie zaproszono ekspertów: od prawników, sędziów, kuratorów zawodowych, psychologów, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, przez urzędników odpowiedzialnych za uruchamianie procedury ,,Niebieskiej Karty'' po policjantów: https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/jak-pomoc-dziecku-doswiadczajacemu-przemocy-cykl-szkolen-dla-nauczycieli-bezpieczne-dziecinstwo-reaguj-na-przemoc

Celem konferencji było wypracowanie wzorca reagowania w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wra/aktualnosci/88229,Konferencja-dotyczaca-wspolpracy-sluzb-w-przypadku-podejrzenia-wystapienia-przem.html

W programie zaplanowano m.in. zwiększenie działań profilaktycznych oraz lepszą dostępność i skuteczność ochrony osób, które doświadczają takiej przemocy: https://www.prawo.pl/prawo/program-przeciwdzialania-przemocy-domowej-na-lata-20242030,523747.html

Celem kampaniii jest m.in. uwrażliwienie mieszkańców na zjawisko przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży: https://umtychy.pl/artykul/8844/19-dni-przeciwko-przemocy-w-tychach

Zaplanowano m.in. terenową grę profilaktyczno-edukacyjną ,,Podaj dalej - przerwijMY milczenie" oraz konsutlacje psychologiczne i prawne:https://slaskaopinia.pl/2023/10/20/gliwice-razem-przeciw-przemocy-2/

Tematem konferencji były zmiany prawne i nowe zasady postępowania wobec osób uwiekłanych w przemoc domową: https://lodz.tvp.pl/73556295/przeciwdzialanie-przemocy-domowej-tematem-konferencji

Spotkania są kierowane do osób doświadczających przemocy domowej i mają charakter psychoedukacyjny oraz rozwojowy:https://siemianowice.pl/2023/10/przemoc-domowa-grupa-wsparcia-sa-jeszcze-miejsca/

Konferencja była m.in. odpowiedzią na zmiany w przepisach prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Jak czytamy na stronie: ,,Konferencja stała się płaszczyzną do współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli instytucji i służb, zaangażowanych w system przeciwdziałania przemocy":https://www.dsi.net.pl/wszystkie-wiadomosci/item/20615-o-przemocy-w-drawsku-pomorskim-odbyla-sie-specjalna-konferencja

 

W akcje mogą się włączyć uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych z tereniu powiatu szamotulskiego. Tematem przewodnim konkursu będzie hasło: ,,I ty możesz zapociegać przemocy":https://eszamotuly.pl/policjanci-zapraszaja-do-udzialu-w-konkursie/

Realizowana oferta zawiera: realizacje programu korekcyjno-edukacyjnego, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne: https://augustow.org/2023/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-2/

Ośrodek oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc osobom doznającym przemocy domowej, jak np. schronienie, pomoc terapeutyczną, psychologiczną, socjalną i prawną: https://kurierlubelski.pl/miedzynarodowy-dzien-bez-przemocy-coraz-czesciej-obserwujemy-to-zjawisko-w-rodzinach-o-bardzo-dobrej-pozycji-spolecznej/ar/c6-15995817

Zapraszamy do zapozniania się z artykułem: https://targowek.um.warszawa.pl/-/pierwsze-posiedzenie-zespolu-interdyscyplinarnego

Jak czytamy na stronie:,,zadaniem zespołu jest tworzenie warunków umożliwiających przeciwdziałanie przemocy domowej oraz koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu samorządu terytorialnego". Na stronie można dodatkowo znaleźć informacje na temat placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą domową:https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/pomoc-dla-osob-doznajacych-przemocy-domowej-1.html

Celem kampanii jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na sytuacje osób dotkniętych przemocą domową: https://bielany.um.warszawa.pl/-/sztuka-reagowania-na-przemoc-kampania

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem, które zostało opublikowane 13 września i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od opublikowania : https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1870

Ze sprawozdania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2022r. wynika, że do gminnych zespołów interdyscyplinarnych wpłynęło ponad 83 tysiąceformularzy ,,Niebieskie Karty": https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/9294220,wzrosla-liczba-niebieskich-kart.html

Na stronie Komendy Miejskiej Policji znaleźć można informacje na temat miejsc, w których można uzyskać pomoc osobom uwiekłanym w przemoc domową: https://tychy.policja.gov.pl/k27/prewencja/pomoc-ofiarom-przemocy/pomoc-ofiarom-przemocy/nie-pozwalaj-sie-krzywdzic/367780,Zapewnij-sobie-i-swoim-najblizszym-bezpieczenstwo-Informator-dla-osob-dotknietyc.html

Policjanci z małopolski korzystając z nowych narzędzi prawnych jakie daje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, przyczyniają się tym samym do ochrony osób doznających przemocy: https://policja.pl/pol/aktualnosci/235485,Malopolscy-policjanci-chronia-ofiary-przemocy-domowej-dzieki-nowym-narzedziom-pr.html

Kampania rozpoczęła się pierwszego września i ma na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na temat doświadczania przemocy domowej: https://radiowarszawa.com.pl/nie-badz-obojetny-wobec-przemocy-rusza-nowa-kampania-w-warszawie/

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://kcpu.gov.pl/przemoc/system-certyfikowania-w-obszarze-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/

Ważne jest aby przemoc nie była wyłącznie sprawą prywatną, bardzo ważna jest edukacja w tym temacie:

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8761151,edukacja-wobec-przemocy-domowej-jak-i-czego-uczyc-by-bylo-lepiej.html

W poniższym artykule wymienione są nakazy i zakazy jakie policja i żandarmeria wojskowa może wydać w stosunku do osoby stosującej przemoc: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/przemoc-domowa-jakie-zakazy-moze-zatosowac-policjant,522647.html

Pomimo wprowadzonych zmian, zdaniem samorządowców ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów potrzebne są kolejne zmiany:

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/samorzady-nalezy-doprecyzowac-przepisy-chroniace-dzieci-przed-przemoca-w-rodzinie,485890.html

W artykule znajdziecie Państwo wykaz placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej: https://rzeszow-news.pl/przemoc-domowa-gdzie-w-rzeszowie-i-powiecie-rzeszowskim-szukac-pomocy/

,,Każda osoba, która padła ofiarą przemocy może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii":

https://piekary-slaskie.policja.gov.pl/k18/informacje/wiadomosci/365950,Przemoc-domowa-reaguj.html

W czasie interwencji policji aż 60% sprawców przemocy domowej jest w stanie nietrzeźwym:https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8805983,przemoc-domowa-w-oparach-uzaleznien.html


Po więcej szczegółów zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/37790,STOP-przemocy-domowej.html

Mimo to, dla wielu ludzi rozmawianie na temat doznawanej przemocy nadal wywołuje lęk i wstyd:

https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,widzisz-przemoc-reaguj-poki-nie-jest-za-pozno,wia5-3266-56571.html

W "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023" znalazły się dane placówek realizujących zadania z zakresu m.in. poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego: https://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=56779

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,15.08.2023r. wchodzą w życie kolejne zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób doznających przemocy. Do tych zmian zalicza się m.in.: 
  • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia – jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie,

  • zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą – gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, 

  • zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą – gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, a także gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie nęka ją za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,

  • zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą w rodzinie, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba dotknięta przemocą w rodzinie, i przebywania na tym terenie – jeżeli osoba dotknięta przemocą w rodzinie uczęszcza do szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, uprawia sport lub pracuje. 

Policja dzięki nowelizacji ustawy zyska jeszcze szersze uprawnienia. Będzie mogła wydać wobec osoby stosującej przemoc zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach oraz zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy, również za pomocą środków komunikowania się na odległość. Żandarmerii Wojskowej przyznano uprawnienia analogiczne do przysługujących Policji w odniesieniu do osób stosujących przemoc w rodzinie, które są żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową.

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz UNICEF przygotowują kampanię pt.: "Twój głos jest kluczem w walce przeciwko przemocy" w celu podniesienia świadomości na temat zwalczania przemocy:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/ms-i-unicef-przygotowuja-kampanie-twoj-glos-jest-kluczem-w-walce-przeciwko-przemocy/

Podczas debaty "Przemoc w oparach uzależnień" rozmawiano o osobach stosujących przemoc, jak również o osobach doznających przemocy oraz o uzależnieniach i ich związku z przemocą domową: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8805983,przemoc-domowa-w-oparach-uzaleznien.html

Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Anna Schmidt podczas spotkania w Ośrodku Wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej w Korytnikach na Podkarpaciu poinformowała, że wszystkie ośrodki w Polsce dostaną dodatkowe pieniądze na funkcjonowanie: https://tvn24.pl/krakow/korytniki-osrodki-wsparcia-dla-ofiar-przemocy-dostana-dodatkowe-pieniadze-7273573

Osoby doznające przemocy domowej mogą liczyć na wsparcie i pomoc w kieleckim Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia:https://kielce.tvp.pl/71718185/w-regionie-wzrasta-liczba-niebieskich-kart-nie-badz-obojetny-na-przemoc-wobec-dzieci

W linku poniżej za pomocą wyszukiwarki można znaleźć wykaz placówek i ośrodki udzielające pomoc: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/

Wobec osoby stosującej przemoc będzie mógł zostać zastosowany zakaz zbliżania się do osoby pokrzywdzonej, a także zakaz kontaktowania się z nią lub zakaz wstępu m.in. na teren szkoły, do miejsca pracy, do placówki oświatowej, opiekuczej lub arstycznnej do których uczęszcza osoba doznająca przemocy: 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8934100,dobre-prawo-i-profilaktyka-to-klucz-do-ograniczania-przemocy.html

Kampania ma na celu uświadomienie społeczeństwu żeby reagować na przemoc, w ten sposób można komuś uratować życie:

https://rzeszow.tvp.pl/71348594/nie-badz-bierny-reaguj-nowelizacja-ustawy-antyprzemocowej

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami czym jest taki program, jaki jest jego cel, jakie są formy takiego programu:

https://sos.home.pl/program-zolta-kartka-dla-sprawcy-przemocy/co-to-sa-programy-edukacyjno-korekcyjne/

W trakcie awantur niszczone były sprzęty domowe oraz meble. Okazuje się, że mężczyzna w przeszłości również stosował przemoc i przebywał z tego powodu w areszcie: https://www.swidnik.pl/trafil-do-aresztu-za-znecanie-sie-nad-zona/

Tymi narzędziami będą m.in zakaz kontaktowania się sprawcy z osobami doznającymi przemocy domowej i wstępu np. do szkoły lub innego miejsca, w którym przebywa: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/natychmiastowa-izolacja-sprawcy-przemocy-domowej-zakaz-zblizania-sie-i-kontaktowanie,522249.html

Projekt nowelizacji dotyczy wieloaspektowych zmian ustrojowych związanych z ochroną dzieci przed przemocą oraz ich krzywdzeniem przez rodzinę oraz osoby trzecie:https://www.wprost.pl/kraj/11300629/przemoc-wobec-dzieci-czy-lex-kamilek-wprowadzi-realna-zmiane.html

Oba programu jest kierowany do osoób stosujących przemoc: https://nowytomysl.nowinylokalne.pl/jak-pokonac-agresje-i-przemoc-w-rodzinie-programy-dla-osob-dotknietych-tym-problemem/

Zapraszamy do zapozania się z ofertą pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową: https://szczecinek.com/artykul/przemoc-domowa-jak-pomoc/1453116

Według statystyk, średnio każdego dnia w kraju dochodzi do 432 przypadków przemocy domowej: https://wydarzenia.interia.pl/zagranica/news-wzrasta-przemoc-domowa-w-niemczech-srednio-432-przypadki-dzi,nId,6892007

Osoba stosująca przemoc będzie miała obowiązek zgłoszenia się na program psychologiczno-terapeutyczny lub korekcyjno-edykacyjny oraz zobligowana do dostarczenia grupie diagnostyczno-pomocowej zaświadczenie potwierdzające ten fakt:https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8710699,przemoc-domowa-sprawca-przemocy-zaswiadczenie-o-zgloszeniu-sie-na-terapie.html

Definicja przemocy została poszerzona o cyberprzemoc i przemoc ekonomiczną: https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8738143,reforma-systemu-zapobiegania-przemocy-przemoc-domowa-gmina-przepisy.html

Fudnacja ,,Dbajmy o siebie" organizuje szkolenie, pt.:,Terapia schematów i inne skuteczne metody w zastosotwaniu do uzależnień behawioralnych" na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Szkolenie kierowane jest do specjalistów psychoterapii uzależnień. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://kcpu.gov.pl/szkolenieterapia-schematow-i-inne-skuteczne-metody-w-zastosowaniu-do-uzaleznien-behawioralnych/

Od 22 czerwca 2023 r. wejdą w życie przepisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000535/T/D20230535L.pdf

art. 12a dotyczący - zgodnie z opisem wynikającym z ustawy -o odebrania dziecka z rodziny. Zgodnie z obecnym par. 1 w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/odbieranie-dziecka-pokrzywdzonego-przemoca,521556.html

Celem spotkania była nowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, minister Anna Schmidt odpowiedziała o ważnych zmianach w ustawie: https://zyciesiedleckie.pl/pl/19_wiadomosci-z-regionu/589_wegrow/37848_minister-o-przeciwdzialaniu-przemocy.html

Z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 36% Polaków przyznaje się do stosowania klapsów. Za brak reakcji gdy widzimy lub podejrzewamy, że dziecko doświadcza przemocy możemy odpowiadać karnie - kara jaką można otrzymać to do trzech lat pozbawienia wolności: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/ile-grozi-za-brak-reakcji-na-przemoc-wobec-dziecka,518132.html

Projekt badawczy jest częścią zadania publicznego w zakresie zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy określonego w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2021-2025 dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. Program będzie realizowany przez Fundację Niezależnych Inicjatyw Studenckich im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Zapraszamy do zapoznania się z atrykułem: https://bielany.um.warszawa.pl/-/diagnoza-zjawiska-przemocy-w-rodzinie

,,Gdyby powoływanie i skuteczne działanie tych, którzy mają reprezentować najmłodszych, było standardem, losy Kamila z Częstochowy mogłyby być inne – uważa Marek Michalak, były rzecznik praw dziecka". Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

https://www.rp.pl/prawo-rodzinne/art38553421-marek-michalak-dziecko-powinno-miec-adwokata

Każdy człowiek może zostać dotknięty przemocą w rodzinie, która jest zjawiskiem demokratycznym, niezależnym od sytuacji ekonomicznej, wyznania, rasy itp. Warto pamiętać o tym, że są instytucje i ośrodki w całej Polsce, do których można zgłosić się po pomoc: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/baza-teleadresowa-instytucji-pomogajacych-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie

 

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w kwietniu przedstawia się następująco:

  Czerwiec 2023
7 Paula Klemińska
14 Monika Koćwin
21 Magdalena Paulos
28 Agnieszka Wolańczyk

"W zamyśle kilkuminutowy przekaz ma wzbudzić emocje w odbiorcy i zmusić do refleksji. Współtwórcy filmu są przekonani, że przyczyni się on do poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz wpłynie na ograniczenie podejmowania przez młode osoby zachowań przemocowych" - podkreślono w komunikacie prasowym KGP. Film dostępny jest na oficjalnych mediach społecznościowych: https://www.rmf24.pl/regiony/warszawa/newsamp-ma-zmusic-do-refleksji-zobacz-film-o-przemocy-wsrod-nastolat,nId,6847431

To stały cykl spotkań poświęcony osobom starszym, tym razem poruszany będzie temat przemocy w rodzinie: https://nowagazeta.pl/artykul/przemocy-w-rodzinie/1442508

Zapraszamy do zapoznania sie z arytkułem: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kiedy-policja-usunie-przemocowca-z-domu,520297.html

Szkolenie odbyło sie w ramach: „Programu mającego na celu zniwelowanie stresu u osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy w rodzinie”. Celem Programu jest m.in. promocja działań mających wpływ na zniwelowanie stresu, jaki przeżywa osoba małoletnia podczas interwencji domowej dotyczącej przemocy w rodzinie. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wpz/aktualnosci/78913,MISIE-DLA-DZIECI-DOTKNIETYCH-PRZEMOCA-W-RODZINIE.html

W Opolu odbywa się ogólnopolska konferencja, której celem jest przybliżenie zjawiska przemocy domowej. Jak czytamy na stronie:,,Konferencja dedykowana jest studentom prawa, ale też wszystkim zainteresowanym tematem, stała się jednocześnie inauguracją zainspirowanego przez Fundację HumanDoc z Opola kursu e-learningowego, pt: "Zrozumieć mechanizmy przemocy domowej - interdyscyplinarny kurs akademicki im. Barbary Leszczyńskiej". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami: https://opole.gosc.pl/gal/spis/8207273.Konferencja-pt-Gdyby-chciala-to-by-odeszla

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w kwietniu przedstawia się następująco:

Kwiecień 2023
5 Monika Koćwin
12 Agnieszka Wolańczyk
19 Monika Koćwin
26 Paula Klemińska

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" poszukuje prawnika do pełnienia dyżurów telefonicznych dla ofiar przemocy w rodzinie prowadzonych w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Działanie to jest prowadzone na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Praca będzie odbywała się stacjonarnie w Warszawie, raz w tygodniu w jeden z wybranych dni – poniedziałek lub wtorek w godzinach 17-21 albo w środę od godziny 18.00 do 22.00. Praca w oparciu o umowę zlecenie. Wynagrodzenie wynosi 40,00 zł brutto za godzinę.

Wymagania:- wykształcenie prawnicze/ostatni rok prawa

- doświadczenie pracy z ludźmi w kryzysach; mile widziane doświadczenie w pracy związanej ze zjawiskiem przemocy w rodzinie oraz znajomość tego zjawiska
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego uzasadnienia chęci podjęcia współpracy na adres 
biuro@niebieskalinia.info . Biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie zawodowe oraz kontakty w środowisku prawniczym, będziemy wdzięczni także za przekazanie naszego ogłoszenia innym osobom, które Państwa zdaniem mogą być zainteresowane współpracą, w tym Państwa aplikantom.Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Pogotowia,
tel.: (22) 666 – 10 – 36 w godz. 8.00 – 16.00
lub pisząc na adres e-mailowy: 
biuro@niebieskalinia.info

Prosimy również o dołączenie poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procesem rekrutacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 4 lok 3 (Administratora), w celu realizacji zadań statutowych organizacji, tj. usług szkoleniowych w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny. (Wyrażenie zgody jest NIEZBĘDNE do wzięcia udziału w rekrutacji).

Jak czytamy na stronie: ,,Celem spotkania było uwrażliwienie na zjawisko przemocy domowej i jej wpływ na zachowania dzieci w środowisku szkolnym i rówieśniczym”. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://krosno112.pl/aktualnosci/inne/item/19115-o-przemocy-w-rodzinie-wazna-konferencja-u-krosnienskich-policjantow.html

Celem projektu jest utworzenie grupy wsparcia dla 120 kobiet doświadczających przemocy w rodzinie, które wezmą udział w cyklu warsztatów terapeutycznych. W projekcie wezmą udział mieszkanki 9 miast województwa śląskiego: Gliwic, Zabrza, Katowic, Bytomia, Świętochłowice,  Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Bielsko-Białej i Zawiercia. W ramach grupy wsparcia oferowana jest m.in pomoc psychologiczna oraz prawna: https://bezpiecznegrupywsparcia.bitrix24.site/#b9843

Określenie ,,Przemoc w rodzinie" zostanie zastąpiona terminem ,,przemoc domowa". Taką zaminę zakłada nowelizacja ustawy antyprzemocowej przyjęta ostatecznie przez Sejm 9 marca: https://www.infor.pl/prawo/malzenstwo/inne/5697941,przemoc-w-rodzinie-staje-sie-przemoca-domowa.html

Szczegółowe cele obejmują m.in.: zapewnienie specjalistycznej pomocy dzieciom w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, spotkania indywidualne ze specjalistami, prowadzenie działań o charakterze profilaktyczno-wychowawczo-edukacyjnym skierowanym do rodzin. Do realizacji poszczególnych celów zaplanowano: wykłady, konsultacje telefoniczne i mailowe

W ubiegłym roku w Śremie wszczęto 75 ,,Procedur Niebieskie Karty". 41 z nich wszczęły jednostki organizacyjne OPS, 30 policja, 3 procedury wszczęły placówki oświaty i jedna została zainicjowana przez ochronę zdrowia. W 2022 roku aż 505 osób było objętych procedurą.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie w ramach projektu oferuje m.in.: grupy wsparcia dla osób doznających przemocy, spotkania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc, pomoc prawną i psychologiczną

Szanowni Państwo,

W dniach 21-22 lutego miała miejsce awaria domeny niebieskalinia.info. W związku z czym wiadomości kierowane do poradni mailowej: niebieskalinia@niebieskalinia.info oraz sekretariatu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  - mogły do nas nie dotrzeć. Nie wyświetlała się także strona www.niebieskalinia.info.

 

Bardzo nam przykro nam ze względu na zaistniałą sytuację. Prosimy tych z Państwa, którzy w dniach 21-22 lutego kierowali do nas maile, o ponowne ich przesłanie. 

W ramach projektu  ,,Świdnica przeciw przemocy", realizowane będą różne działania, m.in.: konsultacje psychologiczne, grupy wsparcia dla osób doznającyh przemocy, warsztaty dla młodzieży. Akcje zainaugurowało seminarium, poprowadzone przez prokuratora rejonowego w Świdnicy, Marka Rusina: https://swidnica24.pl/2023/02/setki-spraw-o-przemoc-domowa-w-powiecie-swidnickim-jak-ja-powstrzymac/

Akcja informacyjna ,,Otwarte Drzwi” bedzie realizowana w dniach od 20 lutego do 24 lutego 2023 roku. Adresatami są osoby uwikłane w przemoc, zarówno doznające, jak i stosujące przemoc. Zapraszamy do zapoznania się ze szczególami:https://korso.pl/wiadomosci/otwarte-drzwi-2023/cctKMYnXGzJ9ixoucdk5

Treści, które znajdują się na płycie, dotyczą m.in. zjawiska przemocy w rodzinie, tego jak rozpoznać czy jest się osobą doświadczająca przemocy oraz gdzie szukać pomocy, gdy jest się krzywdzonym:

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/228008,quotSwiadomy-senior-to-bezpieczny-seniorquot-audiobook-przygotowany-z-mysla-o-se.html

W 2022 roku w powiecie piskim 167 osób doświadczyło różnego rodzaju przemocy w rodzinie. Policjanci wszczęli 160  Procedur ,,Niebieskie Karty”. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://gazetaolsztynska.pl/pisz/904642,Przemoc-domowa-w-powiecie-piskim-Liczby-i-realia.html

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: zmienia określenie: „przemoc w rodzinie” na: „przemoc domowa”. Zakłada też uwzględnienie w przepisach przemocy ekonomicznej (umyślne działania lub zaniechania naruszające prawa lub dobra osobiste ofiary przemocy, w szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, mienia, naruszające jej godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na jej zdrowiu fizycznym lub psychicznym, jej cierpienie lub krzywdę, mające na celu uzyskanie nad nią kontroli w zakresie zasobów ekonomicznych) i cyberprzemocy (zachowania, zwłaszcza wykorzystujące środki komunikacji elektronicznej na odległość, mogące wzbudzić w osobie doznającej przemocy poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia). 

W tym roku kampania prowadzona była od hasłem „Hejt – przemoc zaczyna się słów”. W ramach kampanii zorganizowano rożnego rodzaju działania o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym, m.in. porady specjalistycznych, podczas których osoby doświadczające przemocy mogły uzyskać wsparcie oraz niezbędne informacje

Fundacja Projekt starsi opracowała formularz oceny ryzyka przemocy wobec osób starszych. Niniejsza procedura ma na celu m.in. zachęcenie przedstawicieli ochrony zdrowia do wszczynania Procedury ,,Niebieskie Karty". Formularz będzie dostępny do pobrania dla pracowników ochrony zdrowia na stroniewww.projektstarsi.pl 

Ośrodek jest czynny całodobowo, oferuje wsparcie psychologiczne, terapeutyczne oraz prawne. Pomocą objętę są zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. 

Kampania jest efektem współpracy Miasta – magistratu i Ośrodka Pomocy Społecznej – z Komendą Miejską Policji w Rybniku. Celem kampanii jest m.in. rozpowszechenienie wiedzy na temat kompetencji służb, które świadczą pomoc osobom uwikłanym w przemocy w rodzinie a także rozpowszechnienie wiedzy na temat procedur i narzędzie mających na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie. Na bilbordach promujących kampanię, można zanleżć numer do Pogotowia "Niebieska Linia"

W ramach projektu „Razem zatrzymajmy przemoc” Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, Ośrodek Interwencji Kryzysowej zorganizowały zorganizował cykl sześciu warsztatów edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizacji procedury "Niebieskie Karty", w okresie październik 2022r. – listopad 2022 r.:

https://www.mopr.bialystok.pl/index.php/osrodek-interwencji-kryzysowej/aktualnosci/564-warsztaty-edukacyjne-z-zakresu-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie-i-realizacji-procedury-niebieskie-karty

Zapraszamy do zapoznania się z kompetencjami policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

https://mojaolesnica.pl/51444,219607,policja-kontra-przemoc-w-rodzinie-jak-uzyskac-pomoc-pytanie

Ostatnie wolne miejsca na staż zawodowy

PROGRAM STAŻOWY 2023

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  Zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Tutaj znajdziecie Państwo wersję PDF

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2023 roku.

Stażystom oferujemy:

- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.

- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym

- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.

Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Obsługa telefonu będzie wymagała pobytu w placówce Pogotowia w Warszawie. Natomiast udział w innych zadaniach, szkoleniach, superwizjach będzie odbywał się w formie online lub stacjonarnej.

Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.

Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację zadań Pogotowia. Może to wymagać dyspozycyjności w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną. Ze względu na stan epidemiczny odbędzie się ona online.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org 

Informacje na temat stażu w wersji PDF, znajdziecie Państwo tutaj

Serdecznie zapraszamy.

Wanda Paszkiewicz

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Życzymy szczęsliwego Nowego Roku 2023!

Zrzut ekranu 2022 12 28 o 11.24.59

Tym samym chcielibyśmy przypomnieć, że nasza infolinia funkcjonuje całodobowo także podczas świąt pod numerem 800 120 002. 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Pogotowia Niebieska Linia

Planowane działania obejmują rozwój form wsparcia dla osób krzywdzonych, projekty edukacyjno-profilaktyczne, a także dedykowane szkolenia dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych. 

Projekt Gminy Miasto Puławy „Siła jest w nas” - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy (pulawy.eu)

“41% dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych, a 57% ze strony rówieśników”. To tylko jeden z wniosków płynących z najnowszego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę dotyczącego problemu krzywdzenia dzieci w Polsce. 

Zapraszamy zapoznania się ze szczegółowymi wynikami oraz wiążącymi się z nimi zaleceniami przedstawionymi przez Fundację:Dzieci się liczą i liczą na nas - publikacja raportu - Co nowego w Fundacji? - O Fundacji - Site (fdds.pl)

Życzymy zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt!

Chcielibyśmy jednocześnie przypomnieć, że Pogotowie "Niebieska Linia" funkcjonuje całodobowo, także podczas Świąt.

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Zespół Pogotowia "Niebieska Linia"

 Zrzut ekranu 2022 12 23 o 12.01.03

 

PROGRAM STAŻOWY 2023

Szanowni Państwo,
 
Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025
Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.
Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2023 roku.
Stażystom oferujemy:
- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.
- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym
- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"
- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.
Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.
Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”
Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.
Obsługa telefonu będzie wymagała pobytu w placówce Pogotowia w Warszawie. Natomiast udział w innych zadaniach, szkoleniach, superwizjach będzie odbywał się w formie online lub stacjonarnej.
Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.
Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.
Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.
Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.
Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację zadań Pogotowia. Może to wymagać dyspozycyjności w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.
Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.
Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.
Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną. Ze względu na stan epidemiczny odbędzie się ona online.
Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.
Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org
 
Serdecznie zapraszamy.
Wanda Paszkiewicz
Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Szanowni Państwo, 

Ruszył nabór na staż 2023 w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

📌Kogo szukamy?: studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni
📌Co oferujemy?:
- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.
- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym
- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"
- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.
📌Czego oczekujemy?: po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL" samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin.
📌Na czym szczególnie nam zależy?: na dyspozycyjności
📌Kiedy?: styczeń – grudzień 2023 (staż roczny)
📌Jak się zgłaszać?: wysłać CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
📌Gdzie szukać dodatkowych informacji?: informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia" znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info , a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org 

Szkolenie odbyć można w dniu 11.05.2022 lub 12.05.2022 po uprzednim zgłoszeniu. Uczestnicy otrzymają także certyfikaty udziału w szkoleniu. 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia: 

https://www.facebook.com/InstytutBiRM/photos/a.1947015878925435/2833573873602960/

 

PROGRAM STAŻOWY 2022

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2022 roku.

Stażystom oferujemy:

- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.

- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym

- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.

Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Obsługa telefonu będzie wymagała pobytu w placówce Pogotowia w Warszawie, natomiast udział w innych zadaniach, szkoleniach, superwizjach w zależności od sytuacji epidemicznej będzie miał formę online lub stacjonarną.

Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.

Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację zadań Pogotowia. Może to wymagać dyspozycyjności w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

*opcjonalnie dla użytkowników poczty gmail ww. dokumenty można przesłać poprzezformularz google:

https://forms.gle/L3cWE5Ca9hnju4rMA

 

Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną. Ze względu na stan epidemiczny odbędzie się ona online.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

 

Serdecznie zapraszamy.

Wanda Paszkiewicz

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych informuje, że egzaminy na specjalistę/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędą się w dn. 23-24 listopada 2021r.

  • Informacja o terminach sesji egzaminacyjnej (tutaj)
  • Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym
  • Formularz dla osób przystępujących do egzaminu (…) (tutaj)
  • Oświadczenie (tutaj)
  • Kryteria rozmowy z klientem (tutaj)

Więcej informacji uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr telefonu 22/2506349 lub pisząc e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W maju tego roku z numerem 800 120 002 połączyło się ponad 1900 osób. Od początku roku odebraliśmy już ponad 10 tysięcy połączeń.

 

Zapraszamy do kontaktu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Od początku tego roku do końca marca podjęliśmy 206 interwencji. W tym samym okresie w roku ubiegłym podjęliśmy 119 takich działań. To niemalże dwa razy tyle!

Podejmowane przez nas interwencje mają na celu powiadomienie lokalnych służb, takich jak m. in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, Sądy o przemocy w rodzinie.

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w marcu przedstawia się następująco:

Marzec 2021
3 Agnieszka Wolańczyk
10 Monika Koćwin
17 Paula Klemińska
24 Agnieszka Wolańczyk
31 Paula Klemińska

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w grudniu przedstawia się następująco:

2020-12-02 Paula Klemińska
2020-12-09 Monika Koćwin
2020-12-16 Agnieszka Wolańczyk
2020-12-23 Paula Klemińska
2020-12-30 Monika Koćwin