Powrót do wyboru wersji
Rozmiar czcionki:
A A A

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

tel. 801 12 00 02

Z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uruchomionio bezpłatny program dla osób stosujących przemoc domową. Uczestnictwo w programie kończy się wydaniem zaświadczenia o jego ukończeniu, pod warunkiem stwierdzenia 80 proc. frekwencji na zajęciach. Adresatami programu są osoby dorosłe – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – które stosują przemoc w trakcie lub po zakończonej procedurze "Niebieskiej Karty":https://kwidzyn.naszemiasto.pl/program-dla-osob-stosujacych-przemoc-domowa-to-inicjatywa/ar/c14-9750587

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku organizuje bezpłatne warsztaty szkoleniowe o przeciwdziałaniu przemocy domowej dla przedstawicieli oświaty. W trakcie szkolenia nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy będą mogli bliżej zapoznać się z procedurą „Niebieskie Karty”, obowiązującymi regulacjami prawnymi. Tematem warsztów będzie też znaczenie roli, jaką odgrywają pracownicy oświaty, by ochronić dzieci przed krzywdzeniem: https://media.gdansk.pl/komunikaty/836983/jak-przeciwdzialac-przemocy-domowej-warsztaty-dla-kadry-pedagogicznej-z-gdanskich-szkol-i-przedszkoli

Przedstawiciele gorzowskich instytucji zajmujących się zagadnieniami pomocy społecznej, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa publicznego spotkali się, aby wypracować nowe formy współpracy w obliczu rosnącej liczby przypadków przemocy wobec dzieci. Stworzono prewencyjną kampanię społeczną „Jesteś świadkiem, reaguj”,"Doświadczasz przemocy, zadzwoń”, której adresatami będą także uczniowie szkół podstawowych: https://www.echogorzowa.pl/news/56/O-tym-sie-mowi/2024-07-04/widzisz-przemoc-reaguj-40742.html

W Tarnowie odbyła się konferencję pt. „Porozmawiajmy o przemocy” organizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Tematyka referatów poświęcona była przeciwdziałaniu przemocy. Na wydarzeniu pojawili się przedstawiciele lokalnego samorządu, instytucji pomocowych, dyrektorzy placówek oświatowych, pedagodzy, policjanci oraz specjaliści z zakresu psychologii i prawa.Celem spotkania było omówienie rosnącej skali przemocy wobec dzieci oraz poszukiwanie sposóbów na przeciwdzialanie temu zjawisku: https://ryglice-okolice.pl/wiadomosci/item/14461-konferencja-porozmawiajmy-o-przemocy-w-tarnowie

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w czerwcu przedstawia się następująco:

Lipiec 2023
3 Agnieszka Wolańczyk
10 Alicja Niewęgłowska
17 Asia Kurowska
24 Monika Koćwin
31 Paula Klemińska

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego dotyczącą definicji zgwałcenia. Zgodnie z ustawą za gwałt uznawane będzie doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody. Czyn ten podlega karze od lat 2 do 15: https://www.rp.pl/prawo-karne/art40710621-nowa-definicja-gwaltu-pis-i-konfederacja-przeciwko-zmianie

W Świętokrzyskiem powstanie kolejne Centrum Pomocy Dzieciom. Przebywająca w środę w Kielcach wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformował, że zacznie funkcjonowac za pól roku. Znajdą tam schronienie nieletnie ofiary przestępstw: https://kielce.tvp.pl/78961937/w-regionie-powstanie-centrum-pomocy-dzieciom-zapewni-opieke-ofiarom-domowej-przemocy

Pod honorowym patronatem Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej realizowana jest kampania przeciwdziałania przemocy domowej. Gmina Wołomin, Wołomińska Rada Kobiet, gminne jednostki oraz organizacje pozarządowe podjęły konkretne działania w ramach kampanii: https://wolomin.org/kampania-twoja-moc-to-nie-przemoc-pod-honorowym-patronatem-marszalek-senatu-malgorzaty-kidawy-blonskiej/

Punktu Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Słupsku zorganizował konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych o tematyce antyprzemocowej. Uczestnicy musieli samodzielnie wykonać projekt graficzny w dowolnej technice płaskiej przedstawiający zjawisko przemocy. Konkurs zakończył się wyłonieniem trzech projektów graficznych: https://info.kanal6.pl/2024/06/20/otworz-oczy-reaguj-na-przemoc/

Wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz zapowiedziała w Katowicach przekazanie 3 milionów złotych na centrum pomocy dzieciom, które skrzywdzono przestępstwem - najczęściej poprzez przemoc. Oprócz śląskiego ministerstwo sprawiedliwości wybrało jeszcze 9 innych województw: https://dziennikzachodni.pl/w-woj-slaskim-za-3-mln-zlotych-powstanie-osrodek-dla-dzieci-pokrzywdzonych-przemoca-wiceminister-sprawiedliwosci-zapowiedziala/ar/c1-18623235

06.06.2024 ulicami Przeworska przeszedł marsz przeciwko przemocy, w którym uczestniczyły dzieci ze szkół. Dzieci niosły balony w kolorze pomarańczowym, który symbolizuje kampanię. Uczniowie manifestowali potrzebę  budowania świata bez przemocy i agresji: https://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/aktualnosci/127996,Kampania-Przeworskie-dzieci-przeciw-przemocy.html

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się właśnie projekt rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie checklisty dotyczącej przemocy wobec dzieci. Jest to wzór kwestionariusza szacowania ryzyka zagrożenia dla życia lub zdrowia dziecka, służącego stwierdzeniu zasadności zapewnienia dziecku ochrony w związku z przemocą domową: https://cowzdrowiu.pl/aktualnosci/post/medyku-reaguj-przemoc-wobec-dzieci-checklista

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w czerwcu przedstawia się następująco:

  Czerwiec 2023
5 Alicja Niewęgłowska
12 Monika Koćwin
19 Asia Kurowska
26 Agnieszka Wolańczyk

Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS Sopot prowadzi nabór do Programu Korekcyjno-Edukacyjnego „Emocje pod kontrolą”. Program ma na celu pomoc osobom, które mają trudności w radzeniu sobie z agresją oraz powstrzymanie osób, które stosują przemoc domową przed dalszym agresywnym zachowaniem. Udział w programie, poprzedzony rozmową kwalifikacyjną, jest bezpłatny. Nabór potrwa do 16 sierpnia: https://www.sopot.pl/aktualnosc/11529/emocje-pod-kontrola-zatrzymac-przemoc-domowa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizował seminarium dla policjantów. Uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę o cenne wskazówki, dotyczące zmian wprowadzonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Spotkanie prowadziła pani Liliana Krzywicka psycholog, socjolog, superwizor. Podczas szkolenia omówiła rozwiązywania w obszarze pomocy psychologicznej, pracy socjalnej i interwencji: https://lubliniec.policja.gov.pl/k13/informacje/wiadomosci/386996,Dzielnicowi-lublinieckiej-komendy-uczestniczyli-w-seminarium-dotyczacym-przemocy.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku organizuje konkurs graficzny dla uczniów szkół średnich na plakat propagujący przeciwdziałanie przemocy domowej, który zostanie zamieszczony na billboardzie w Słupsku. Celem konkursu jest uwrażliwienie i zwiększenie świadomości mieszkańców Słupska na temat przemocy domowej, zwiększenie dostępu do pomocy i wsparcia osób uwikłanych w przemoc domową. Hasło konkursu brzmi „Otwórz oczy”: https://radiogdansk.pl/wiadomosci/region/slupsk/2024/05/20/otworz-oczy-na-przemoc-domowa-konkurs-dla-uczniow-ze-slupskich-szkol-srednich/

W Katowicach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z policjantami zorganizowali zajęcia z samoobrony dla kobiet. Celem takiego spotkania było zwiększenia bezpieczeństwa lokalnej społeczności oraz edukacja na tematy związane ze zjawiskiem przemocy, w tym przemoc domowa, przemoc seksualna, cyberprzemoc: https://mojekatowice.pl/i,zajecia-z-samoobrony-dla-kobiet-za-nami,405147,910572.html

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 15 maja, odbędzie się dyskusja o przemocy w rodzinie. Głównym celem konferencji jest pogłębienie wiedzy naukowej oraz wymiana doświadczeń pomiędzy przedstawicielami różnych dziedzin zainteresowanych problematyką przemocy w rodzinie: https://www.wkatowicach.eu/informacje/index/Dyskusja-o-przemocy-w-rodzinie-na-Uniwersytecie-Slaskim-w-Katowicach-Zapowiedz/idn:6386

Najwyższa Izba Kontroli zorganizowała panel ekspertów pod koniec kwietnia w siedzibie NIK w Warszawie. Udział wzięli przedstawiciele: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, organizacji pozarządowych, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Centrum Interwencji Kryzysowej, sędziów rodzinnych czy placówek opiekuńczych. Zwrócono uwagę na braki systemowe, kadrowe i finansowe, a także edukacyjne. Podkreślali konieczność prewencji, inicjowania kampanii na temat rodzicielstwa zastępczego, wprowadzania programów psychologiczno- terapeutycznych, których celem jest między innymi rozwijanie umiejętności samokontroli i rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/jak-zapobiegac-przemocy-domowej-panelu-ekspertow.html

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w kwietniu przedstawia się następująco:

maj 2023
1 Święto
8 Agnieszka Wolańczyk
15 Dominika Lefanowicz
22 Paula Klemińska
29 Agnieszka Wolańczyk

Według statystyk aż 79 % dzieci i nastolatków przynajmniej raz w swoim życiu doświadczyło przemocy lub zaniedbania. Zdaniem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę brak jest jednolitego systemu zbierania danych na temat przemocy w Polsce i to właśnie raport „Diagnoza przemocy wobec dzieci w Polsce” jest jednym z nielicznych kompleksowych źródeł wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci: https://politykazdrowotna.com/artykul/jak-reagowac-na-przemoc/1206547

Być może powstanie specjalna aplikacja umozliwiająca anonimowe zgłoszenie przemocy równieśniczej. Potrzrbne jest stworzenie procedury dającej możliwość poinformowania o przemocy w szkole, ponieważ tego wymaga  tzw. ustawa Kamilka. Obecnie prace skupione są na projekcie platformy do diagnozy w zakresie problemów występujących w środowisku szkolnym: https://www.prawo.pl/oswiata/jak-zglaszac-przemoc-rowiesnicza-w-szkole,503977.html

Uczestnicy konferencji "Pomóc po krzywdzie. Jak chronić i wspierać nasze dzieci?" poruszyli w trakcie konferencji takie tematy jak: pomoc dzieciom krzywdzonym i jak do krzywdy nie dopuścić, dlaczego krzywda często związana jest z tajemnicą i  co na to prawo. W konferencji udział wzieli przedstawiciele różnych środowisk: dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów klubów sportowych. Problematykę przybliżyli pedagodzy, psychoterapeuci oraz prawnicy: https://ddb24.pl/artykul/przemoc-wobec-dzieci/1548295

Fundacja “Dajemy Dzieciom Siłę” opublikowała raport z badania "Przemoc wobec dzieci w sporcie", co stanowiło stanowi pierwszą próbę oszacowania skali tego problemu w Polsce. Wykazano, że aż 91% dziewcząt i 89% chłopców doświadczyło przemocy w środowisku sportowym ze strony współzawodników (83% badanych) oraz osób sprawujących nad nimi opiekę, w tym trenerów (72%). Osobami badanymi byli studenci i sudentki pierwszych trzech lat studiów na uczelniach sportowych, który byli pytani o swoje doświadczenia z okresu przed ukończeniem 18 roku życia: https://fdds.pl/o-fundacji/co-nowego-w-fundacji/przemoc-w-sporcie-problem-dotyka-nawet-90-dzieci.html

Organizatorem konferencji, która odbyła się w Sali Okrągłej urzędu marszałkowskiego, był Wydział Polityki Społecznej PUW w Gdańsku. Uczestnicy konerencji mówili o interdyscyplinarnych działaniach w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej. Oceniono stan i efektywności działań oraz rolę współpracy podmiotów gminnych z powiatowymi: https://www.gov.pl/web/uw-pomorski/przeciwdzialanie-przemocy-domowej-wicewojewoda-na-konferencji

Procedura "Niebieskie Karty" to specjalne narzędzie, które ma służyć przeciwdziałaniu przemocy domowej. Według statystyk Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w ciągu ostatnich dwóch lat w Trójmieście procedurę rozpoczynano niemal 2 tys. razy: w 2022 r. - 913 przypadków i w 2023 r. - 1081. Formularze najczęściej wypełniano w Gdańsku - 1388 razy, w Gdyni wszczęto 501 procedur, a w Sopocie - 105. Czytaj więcej na: https://dziecko.trojmiasto.pl/Przemoc-domowa-a-Niebieska-Karta-Kto-najczesciej-jest-sprawca-n187990.html

Projekt „Pomocą w przemoc” uzyskał dofinansowanie w postaci 3 milionów złotych na działania związane ze zwalczaniem przemocy domowej w Łęczycy. Ideą projektu w ramach Funduszu Europejskiego jest zapewnienie realnych narzędzi do przeciwdziałania przemocy domowej, w tym zapewnienie dostępu do specjalistów - psychologów, prawników, mediatorów itp. Ponadto ma powstać Miejski Punkt Interwencji Kryzysowej. Więcej o projekcie: https://ele24.net/wiadomosci/lodzkie/ponad-3-miliony-zlotych-na-program-pomoca-

Funkcjonariusze z koszalińskiej komendy zorganizowali debatę, w trakcie której omawiano, co to jest cyberprzemoc i jak chronić sie przed oszustami internertowymi. W spotkaniu wzieli udział pedagodzy szkolni oraz oraz dr hab. Marek Górka, profesor Politechniki Koszalińskiej i Taron Tovmasyan, student wrocławskiego Uniwersytetu Ekonomicznego, współtwórca gry „Piekło Internetu”:https://prk24.pl/76567387/koszalinscy-mundurowi-zorganizowali-debate-ze-szkolnymi-pedagogami-tematem-spotkania-byla-cyberprzemoc

Półtoragodzinne, darmowe spotkania z psychoterapeutami będą odbywały się w czwartki. Pierwsze rozpocznie się 4 kwietnia o godz. 17.30. Uczestniczenie w grupie wsparcia jest bezpłatne. Zaplanowano cykl dwunastu spotkań: https://www.radiopik.pl/161,118604,wspieraja-ofiary-przemocy-w-rodzinie-bezplatne-s

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w kwietniu przedstawia się następująco:

Kwiecień 2023
3 Asia Kurowska
10 Paula Klemińska
17 Dominika Lefanowicz
24 Alicja Niewęgłowska

26539047 40ED 43AD 8312 2F81941A1E2D

Z początkiem kwietnia 2024 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Radomiu rozpoczynają kampanię profilaktyczną pod hasłem "Mam Tę Moc". Celem kampanii jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy domowej. Policjanci chcą zwiększyć świadomość mieszkańców powiatu radomskiego na sytuacje doznawania przemocy domowej. W ramach kampanii organizowane będą wykłady oraz warsztaty podczas których funkcjonariusze Policji opowiedzą o zjawisku przemocy, udzielą informacji o Procedurze Niebieskiej Karty. Funkcjonariusze odwiedzą mieszkańców powiatu radomskiego i wspólnie podejmą działania na rzecz walki z przemocą domową: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wra/aktualnosci/95238,Kampania-quotMam-Te-Mocquot-Widzisz-Slyszysz-Reaguj.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stragrdzie oferuje terapię dla osób doświadczających przemocy domowej. W kwietniu ruszy kolejny program wsparcia stargardzian. Udział w zajęciach będzie bezpłatny. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 15.04. (poniedziałek): https://stargard.eu/aktualnosci/przemoc-domowa-jest-pomoc/

27 marca 2024 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt: "Zintegrowany system
zapobiegania przemocy domowej w Gminie Tomaszów Lubelski". W trakcie wydarzenia
omówiono zrealizowane działania projektu, zaprezentowano film podsumowujący wdrożone
przedsięwzięcia oraz wysłuchano wystąpień zaproszonych gości z Ministerstwa
Sprawiedliwości. Ponadto w ostatniej części spotkania odbył się panel dyskusyjny, który
stanowił przestrzeń do wymiany myśli i doświadczeń zdobytych podczas wdrażania projektu: https://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/135264/tomaszow-lub-zintegrowany-system-zapobiegania-przemocy.html

21 marca 2024 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu odbyło się spotkanie z Kierownikami i Dyrektorami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Centrum Usług Społecznych, które miało na celu omówienia istotnych kwestii związanych z zmianą realizacji programów korekcyjno–edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową:https://www.walbrzyszek.com/poruszyli-wazne-zagadnienia-65272

15 marca 2024 r. w Puławach odbyła się konferencja pt. „Przemoc wobec osób starszych”. To ważne wydarzenie zorganizował prof. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich we współpracy z Panią Wiesławą Borczyk, Prezeską Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. W trakcie konferencji rozmawiano o tym, czym jest przemoc, o języku przemocy, o tym jak zgłosić przemoc oraz sposobach na jej przeciwdziałanie:https://www.pulawy.eu/pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne/konferencja-przemoc-wobec-osob-starszych.html

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy Domowej”. Na realizację Programu w roku 2024 przeznaczono kwotę 3 000 000 zł. Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-oslonowy-wspieranie-jednostek-samorzadu-terytorialnego-w-tworzeniu-systemu-przeciwdzialania-przemocy-domowej---edycja-2025

8 marca w Dniu Kobiet w ratuszu miejskim spotkały się kobiety, by wysłuchać wykładów na temat radzenia sobie z przemocą domową. - Jest bardzo dużo kobiet, które to ukrywają w swoich czterech ścianach i takie informacją nie wypływają – mówił asp. Sebastian Wiśniewski z konińskiej policji. Jak mogą pomóc policjanci? To powinna wiedzieć każda kobieta, która doznaje przemocy w domu: https://konin.naszemiasto.pl/przemoc-domowa-wobec-kobiet-to-realny-problem-w-ratuszu/ar/c6-9639291

W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Nowelizacja zakłada zmianę definicji zgwałcenia, podniesienie kar za jego popełnienie i zmianę kategorii prawnej tego czynu z występku na zbrodnię. Poselski projekt nowelizacji Kodeksu karnego został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej ds. Zmian w Kodyfikacjach. Według projektu za zgwałcenie uznawane będzie doprowadzenie do obcowania płciowego bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody. Wszystkie kluby opowiedziały się za dalszymi pracami nad projektem: https://tvn24.pl/polska/w-sejmie-o-zmianie-definicji-gwaltu-to-jest-sprawa-nas-wszystkich-st7809540

Na Politechnice Krakowskiej odbyła się 07.03.2024 konferencja na temat przemocy pod hasłem "O kobietach, dla kobiet, przez kobiety. Świadoma kobieta powstrzyma przemoc!". Konferencję poświęcono problematyce przemocy domowej widzianej i opowiedzianej przez kobiety. Celem wydarzenia było zwrócenia uwagi na to, że przemoc ma wiele twarzy - zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i psychologicznego. W debacie wzięły udział kobiety różnych zawodów i o różnym doświadczeniu, specjalistycznej wiedzy i przede wszystkim nie pozostające obojętne na krzywdę innych. Opowiedziały o ważnych kwestiach dotyczących przemocy: https://gazetakrakowska.pl/konferencja-na-politechnice-krakowskiej-o-kobietach-dla-kobiet-przez-kobiety-swiadoma-kobieta-powstrzyma-przemoc-to-byla-wazna/ar/c6-18368395

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w kwietniu przedstawia się następująco:

Marzec 2024
6 Agnieszka Wolańczyk
13 Dominika Lefanowicz
20 Alicja Niewęgłowska
27 Asia Kurowska

Na czwartkowym (22.02) posiedzeniu sejmowa Komisja ds. Unii Europejskiej rozpatrzyła dokument za było 16 posłów, 11 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Unijna dyrektywa ws. zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej ma za zadanie zapewnić minimalny poziom ochropny przed przemocą. Według ministry ds. równości  Katarzyny Kotuli dyrektywa będzie pozwalała także na m.in. zbieranie danych realnie odzwierciedlających skalę przemocy.

22 lutego przypada w Polsce Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw, który obchodzony jest u nas od 21 lat. Co roku w tym czasie Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (19-23 lutego): https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem5

Projekt nowelizacji kodeksu karnego zakłada zmianę definicji gwałtu, poprzez wskazanie, że chodzi o obcowanie płciowe bez wcześniejszego wyrażenia świadomej i dobrowolnej zgody, podniesienie dolnego wymiaru kary za zgwałcenie do lat 3 - tak by była to zbrodnia, nie występek oraz m.in. zaostrzenie kar za doprowadzenie do innej czynności seksualnej: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/kiedy-zmiana-definicji-gwaltu,525468.html

14.02. na rynku pod ratuszem w Świebodzinie zatańczyły ubrane na różowo kobiety. W ramach wyjątkowego protestu - ,,Nazywam się miliard”, bo tak nazwa się międzynarodowa kampania społeczna przeciw przemocy stosowanej wobec kobiet i dziewcząt. – Solidaryzujemy się z kobietami na całym świecie – mówi Jolanta Starzewska, prezes stowarzyszenia Tworzec Ego Creo w Świebodzinie: https://zachod.pl/975616/w-swiebodzinie-odbyl-sie-protest-przeciwko-przemocy-wobec-kobiet/

Do historycznego zdarzenia doszło w środę w Sejmie, gdy grupa kobiet wykonała zbiorowy taniec. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira pisze: "Zrobiłyśmy to! Po raz pierwszy w historii w polskim Sejmie zatańczyłyśmy taniec przeciwko przemocy wobec kobiet »Nazywam się Miliard«! W tym roku tańczymy w intencji zmiany definicji gwałtu, bo tylko TAK oznacza zgodę. Jedna za miliard! Miliard za jedną!": hhttps://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/nietypowa-scena-w-sejmie-pierwszy-raz-w-historii-wideo/nx2qq0p,2b83378a

Informator, który zawiera dane teleadresowe dotyczące podmiotów realizujących działania na rzecz osób stosujących przemoc domową w powiecie puławskim: https://www.pulawy.eu/pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne/informator-o-danych-teleadresowych-dotyczacych-podmiotow-realizujacych-dzialania-na-rzecz-osob-stosujacych-przemoc-domowa.html

15 lutego 2024r. zaczną obowiązywać przepisy nakładające obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich. Przepisy te znajdują się w art. 22b i 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniem przestępczości na tle seksualnym i ochronie małoletnich. Ustawa została zmieniona Ustawą o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawą Kamilka: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ustawa-kamilka--standardy-ochrony-maloletnich

W piątek 2 lutego w Komendzie Głównej Policji odbyło się spotkanie p.o. Komendanta Głównego Policji insp. Marka Boronia z Rzeczniczką Praw Dziecka Moniką Horna-Cieśla. Tematem spotkania były przemoc fizyczna i psychiczna, zagrożenia w świecie realnym, ale i w internecie, trudne sprawy rodzinne, a do tego problematyka związana z poszukiwaniem zaginionych dzieci. Stała współpraca Biura Rzeczniczki Praw Dziecka i Policji jest bardzo istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobra najmłodszych: https://brpd.gov.pl/2024/02/06/rzeczniczka-praw-dziecka-i-p-o-komendanta-glownego-policji-razem-dla-dzieci/

Zwalczaniem przemocy domowej i koordynacją Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej zajmie się Ministerstwo ds. Równości kierowane przez Katarzynę Kotulę. Dotychczas była to część kompetencji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.rp.pl/prawo-dla-ciebie/art39766401-przemoc-domowa-w-nowym-ministerstwie

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w kwietniu przedstawia się następująco:

  Luty 2024
7 Alicja Niewęgłowska
14 Agnieszka Wolańczyk
21 Monika Koćwin
28 Dominika Lefanowicz

Premier Donald Tusk poinformował na konferencji prasowej, że podpisał dokument na mocy którego wycofany zostanie wniosek złożony przez premiera Mateusza Morawieckiego do Trybunału Konstytucyjnego w spawie Konwencji Stambulskiej chroniącej kobiety i dzieci przed przemocą domową: https://www.rp.pl/polityka/art39761441-tusk-ostrzega-moge-zdecydowac-sie-na-przyspieszone-wybory

W Miejskim Ośrodku Kultury w Radlinie odbyła się konferencja pod hasłem „ChrońMY Dzieci”. Tematem konferencji były nowe przepisy mające na celu zapewnienie skutecznej ochrony małoletnich, w tym nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nowe obowiązki m.in. szkół, stowarzyszeń i firm, dobre praktyki w temacie ochrony dzieci. Wydarzenie objęła swym honorowym patronatem Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak: https://miasto.radlin.pl/2024/01/18/konferencja-chronmy-dzieci-w-radlinie-nowe-standardy-ochrony-maloletnich/

Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak na konferencji prasowej (9 stycznia 2024 r.) poinformowała, że wraz z kierownictwem Ministerstwa Sprawiedliwości podejmują wspólne działania przy wprowadzaniu w życie zmian zawartych w nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, nazwanej ustawą Kamilka. Chcemy, żeby dzieci w Polsce czuły się bezpiecznie – podkreśliła Rzeczniczka Praw Dziecka: https://brpd.gov.pl/2024/01/11/wspolne-dzialania-rzeczniczki-i-ministerstwa-sprawiedliwosci-na-rzecz-dzieci/

Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Kobiety, które w swojej ojczyźnie są zagrożone przemocą fizyczną lub psychiczną ze względu na płeć, mogą korzystać ze statusu uchodźcy. Dotyczy to także ofiar przemocy seksualnej i domowej: https://www.rp.pl/cudzoziemcy/art39702111-tsue-status-uchodzcy-takze-dla-kobiet-ofiar-przemocy-domowej

15 stycznia 2024 r. ruszyła nieodpłatna pomoc osobom uwikłanym w problem uzależnień i przemocy domowej oraz i ich rodzinom. Pomoc realizowana jest przy ul. Długiej 33 w Świdnicy – informuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na specjalnym profilu FB (PoMocna Świdnica), poświęconej profilaktyce przemocy i uzależnień:https://swidnica24.pl/2024/01/przemoc-domowa-uzaleznienia-w-swidnicy-czeka-nieodplatna-pomoc/

Minister Adam Bodnar ogłosił nabór na członków zespołu ds. dzieci. Zespól będzie zajmował się analizowaniem różnych zdarzeń, które powodowały krzywdę dzieci i na ich bazie bedzie wyciągał wnioski, jak naprawiać sprawy systemowo. Zadaniem zespołu będzie koordynacja polityk dotyczących walki z przemocą wobec najmłodszych: https://www.pap.pl/aktualnosci/adam-bodnar-oglaszamy-nabor-na-czlonkow-zespolu-ds-dzieci

 

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w kwietniu przedstawia się następująco:

Styczen 2024
3 Monika Koćwin
10 Dominika Lefanowicz
17 Paula Klemińska
24 Agnieszka Wolańczyk
31 Joanna Kurowska

Urząd Miasta Biała Podlaska przy współpracy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz Zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w Białej Podlaskiej zorganizował szkolenie  „Przemoc domowa – perspektywa prawna”, w którym udział wzieli Członkowie grup diagnostyczno-pomocowych, pracownicy socjalni, asystenci rodziny, funkcjonariusze Policji, kuratorzy, pedagodzy szkolni i psychologowie: https://radiobiper.info/2024/01/10/przemoc-domowa-tematem-szkolenia-bialskich-sluzb/

Kartka NL 2024

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  Zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2024 roku.

Stażystom oferujemy:

- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.

- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym

- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu

- za udział w stażu uczestnik nie ponosi żadnych opłat

Jest to jeden z niewielu staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Obsługa telefonu będzie wymagała pobytu w placówce Pogotowia w Warszawie, natomiast udział w innych zadaniach, szkoleniach, superwizjach będzie miał formę online lub stacjonarną.

Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.

Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację zadań Pogotowia. Może to wymagać dyspozycyjności w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org 

Serdecznie zapraszamy.

Staz 2024 plakat

Kartka NL

Policjantka z łosickiej komendy uczestniczyła w spotkaniu adresowanym do osób starszych pod hasłem „bezpieczny senior powiatu łosickiego”. Temat spotkania to: „Przemoc domowa wobec osób starszych”. 

PROGRAM STAŻOWY 2024

 

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  Zadanie realizowane na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2024 roku.

Stażystom oferujemy:

- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.

- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym

- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu

- za udział w stażu uczestnik nie ponosi żadnych opłat

Jest to jeden z niewielu staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Obsługa telefonu będzie wymagała pobytu w placówce Pogotowia w Warszawie, natomiast udział w innych zadaniach, szkoleniach, superwizjach będzie miał formę online lub stacjonarną.

Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

 

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.

Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację zadań Pogotowia. Może to wymagać dyspozycyjności w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org 

Serdecznie zapraszamy.

Agnieszka Wolańczyk

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia 
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

Staz 2024 plakat


Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" poszukuje prawnika do pełnienia dyżurów telefonicznych dla ofiar przemocy domowej prowadzonych w ramach Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Działanie to jest prowadzone na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom 
finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Praca będzie odbywała się stacjonarnie w Warszawie, raz w tygodniu w jeden z wybranych dni – poniedziałek lub wtorek w godzinach 17-21 albo w środę od godziny 18.00 do 22.00. Praca w oparciu o umowę zlecenie. Wynagrodzenie wynosi 55,00 zł brutto za godzinę.

Wymagania:- wykształcenie prawnicze/ostatni rok prawa

- doświadczenie pracy z ludźmi w kryzysach; mile widziane doświadczenie w pracy związanej ze zjawiskiem przemocy domowej oraz znajomość tego zjawiska
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz krótkiego uzasadnienia chęci podjęcia współpracy na adres 
biuro@niebieskalinia.info . Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie Pogotowia,
tel.: (22) 666 – 10 – 36 w godz. 8.00 – 16.00
lub pisząc na adres e-mailowy: 
biuro@niebieskalinia.info

Prosimy również o dołączenie poniższego oświadczenia:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie objętym procesem rekrutacji przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z siedzibą w Warszawie przy ul. Jaktorowskiej 4 lok 3 (Administratora), w celu realizacji zadań statutowych organizacji, tj. usług szkoleniowych w Stowarzyszeniu „Niebieska Linia” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).Oświadczam, że zostałem poinformowany o prawie do swobodnego wycofania zgody w każdym czasie i bez podawania przyczyny. (Wyrażenie zgody jest NIEZBĘDNE do wzięcia udziału w rekrutacji).

Osoby dotknięte lub zagrożone przemocą mogą skorzystać z szerokiej oferty pomocy. Dyżury będą pełnić specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy – pracownicy socjalni, policjanci i prokuratorzy. Dostępne będą także porady telefoniczne: https://radio.lublin.pl/2023/11/lublin-przeciw-przemocy-rusza-miejska-akcja/#google_vignette

Eksperci od przeciwdziałania przemocy rozmawiają w Olsztynie o zmianach, które wprowadziła nowelizacja ustawy antyprzemocowej. Zapisy obowiązują od 22 czerwca i zmieniają podejście do wielu kwestii: https://radioolsztyn.pl/jak-przeciwdzialac-przemocy-w-rodzinie-eksperci-rozmawiaja-o-tym-w-olsztynie/01729827

W ramach kampanii zorganizowano wiele działań, np. akcje społeczne, prelekcje w szkołach. Motywem przewodnim działań było m.in. budowanie właściwych postaw wobec zjawiska przemocy, umiejętne reagowania na nią.

Do udziału w projekcie zaproszono ekspertów: od prawników, sędziów, kuratorów zawodowych, psychologów, przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji, przez urzędników odpowiedzialnych za uruchamianie procedury ,,Niebieskiej Karty'' po policjantów: https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/jak-pomoc-dziecku-doswiadczajacemu-przemocy-cykl-szkolen-dla-nauczycieli-bezpieczne-dziecinstwo-reaguj-na-przemoc

Celem konferencji było wypracowanie wzorca reagowania w przypadku podejrzenia wystąpienia przemocy w rodzinie: https://mazowiecka.policja.gov.pl/wra/aktualnosci/88229,Konferencja-dotyczaca-wspolpracy-sluzb-w-przypadku-podejrzenia-wystapienia-przem.html

W programie zaplanowano m.in. zwiększenie działań profilaktycznych oraz lepszą dostępność i skuteczność ochrony osób, które doświadczają takiej przemocy: https://www.prawo.pl/prawo/program-przeciwdzialania-przemocy-domowej-na-lata-20242030,523747.html

Celem kampaniii jest m.in. uwrażliwienie mieszkańców na zjawisko przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży: https://umtychy.pl/artykul/8844/19-dni-przeciwko-przemocy-w-tychach

Zaplanowano m.in. terenową grę profilaktyczno-edukacyjną ,,Podaj dalej - przerwijMY milczenie" oraz konsutlacje psychologiczne i prawne:https://slaskaopinia.pl/2023/10/20/gliwice-razem-przeciw-przemocy-2/

Tematem konferencji były zmiany prawne i nowe zasady postępowania wobec osób uwiekłanych w przemoc domową: https://lodz.tvp.pl/73556295/przeciwdzialanie-przemocy-domowej-tematem-konferencji

Spotkania są kierowane do osób doświadczających przemocy domowej i mają charakter psychoedukacyjny oraz rozwojowy:https://siemianowice.pl/2023/10/przemoc-domowa-grupa-wsparcia-sa-jeszcze-miejsca/

Konferencja była m.in. odpowiedzią na zmiany w przepisach prawa w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. Jak czytamy na stronie: ,,Konferencja stała się płaszczyzną do współpracy i wymiany doświadczeń przedstawicieli instytucji i służb, zaangażowanych w system przeciwdziałania przemocy":https://www.dsi.net.pl/wszystkie-wiadomosci/item/20615-o-przemocy-w-drawsku-pomorskim-odbyla-sie-specjalna-konferencja

 

W akcje mogą się włączyć uczniowie klas 6-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół ponadpodstawowych z tereniu powiatu szamotulskiego. Tematem przewodnim konkursu będzie hasło: ,,I ty możesz zapociegać przemocy":https://eszamotuly.pl/policjanci-zapraszaja-do-udzialu-w-konkursie/

Realizowana oferta zawiera: realizacje programu korekcyjno-edukacyjnego, poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne: https://augustow.org/2023/przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-2/

Ośrodek oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc osobom doznającym przemocy domowej, jak np. schronienie, pomoc terapeutyczną, psychologiczną, socjalną i prawną: https://kurierlubelski.pl/miedzynarodowy-dzien-bez-przemocy-coraz-czesciej-obserwujemy-to-zjawisko-w-rodzinach-o-bardzo-dobrej-pozycji-spolecznej/ar/c6-15995817

Zapraszamy do zapozniania się z artykułem: https://targowek.um.warszawa.pl/-/pierwsze-posiedzenie-zespolu-interdyscyplinarnego

Jak czytamy na stronie:,,zadaniem zespołu jest tworzenie warunków umożliwiających przeciwdziałanie przemocy domowej oraz koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na szczeblu samorządu terytorialnego". Na stronie można dodatkowo znaleźć informacje na temat placówek świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą domową:https://www.bialystok.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/pomoc-dla-osob-doznajacych-przemocy-domowej-1.html

Celem kampanii jest przede wszystkim zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na sytuacje osób dotkniętych przemocą domową: https://bielany.um.warszawa.pl/-/sztuka-reagowania-na-przemoc-kampania

Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem, które zostało opublikowane 13 września i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od opublikowania : https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/1870

Ze sprawozdania Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2022r. wynika, że do gminnych zespołów interdyscyplinarnych wpłynęło ponad 83 tysiąceformularzy ,,Niebieskie Karty": https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/9294220,wzrosla-liczba-niebieskich-kart.html

Na stronie Komendy Miejskiej Policji znaleźć można informacje na temat miejsc, w których można uzyskać pomoc osobom uwiekłanym w przemoc domową: https://tychy.policja.gov.pl/k27/prewencja/pomoc-ofiarom-przemocy/pomoc-ofiarom-przemocy/nie-pozwalaj-sie-krzywdzic/367780,Zapewnij-sobie-i-swoim-najblizszym-bezpieczenstwo-Informator-dla-osob-dotknietyc.html

Policjanci z małopolski korzystając z nowych narzędzi prawnych jakie daje nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, przyczyniają się tym samym do ochrony osób doznających przemocy: https://policja.pl/pol/aktualnosci/235485,Malopolscy-policjanci-chronia-ofiary-przemocy-domowej-dzieki-nowym-narzedziom-pr.html

Kampania rozpoczęła się pierwszego września i ma na celu zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na temat doświadczania przemocy domowej: https://radiowarszawa.com.pl/nie-badz-obojetny-wobec-przemocy-rusza-nowa-kampania-w-warszawie/

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://kcpu.gov.pl/przemoc/system-certyfikowania-w-obszarze-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie/

Ważne jest aby przemoc nie była wyłącznie sprawą prywatną, bardzo ważna jest edukacja w tym temacie:

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8761151,edukacja-wobec-przemocy-domowej-jak-i-czego-uczyc-by-bylo-lepiej.html

W poniższym artykule wymienione są nakazy i zakazy jakie policja i żandarmeria wojskowa może wydać w stosunku do osoby stosującej przemoc: https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/przemoc-domowa-jakie-zakazy-moze-zatosowac-policjant,522647.html

Pomimo wprowadzonych zmian, zdaniem samorządowców ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów potrzebne są kolejne zmiany:

https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/samorzady-nalezy-doprecyzowac-przepisy-chroniace-dzieci-przed-przemoca-w-rodzinie,485890.html

W artykule znajdziecie Państwo wykaz placówek zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej: https://rzeszow-news.pl/przemoc-domowa-gdzie-w-rzeszowie-i-powiecie-rzeszowskim-szukac-pomocy/

,,Każda osoba, która padła ofiarą przemocy może liczyć na wsparcie policjantów oraz innych placówek świadczących pomoc. Ważne, aby na przemoc domową reagowali także sąsiedzi oraz bliscy ofiar. To pomoże odpowiednim podmiotom skutecznie działać. Bierne przyglądanie się sytuacji na pewno nic nie zmieni, a jeden sygnał może pomóc uniknąć tragedii":

https://piekary-slaskie.policja.gov.pl/k18/informacje/wiadomosci/365950,Przemoc-domowa-reaguj.html

W czasie interwencji policji aż 60% sprawców przemocy domowej jest w stanie nietrzeźwym:https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8805983,przemoc-domowa-w-oparach-uzaleznien.html


Po więcej szczegółów zapraszamy do zapoznania się z artykułem: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/37790,STOP-przemocy-domowej.html

Mimo to, dla wielu ludzi rozmawianie na temat doznawanej przemocy nadal wywołuje lęk i wstyd:

https://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,widzisz-przemoc-reaguj-poki-nie-jest-za-pozno,wia5-3266-56571.html

W "Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023" znalazły się dane placówek realizujących zadania z zakresu m.in. poradnictwa dotyczącego problematyki przemocy w rodzinie na terenie powiatu stalowowolskiego i niżańskiego: https://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=56779

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej,15.08.2023r. wchodzą w życie kolejne zmiany mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa osób doznających przemocy. Do tych zmian zalicza się m.in.: 
  • nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia – jeżeli członek rodziny wspólnie zajmujący mieszkanie, swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie czyni szczególnie uciążliwym wspólne zamieszkiwanie,

  • zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą – gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, 

  • zakaz kontaktowania się z osobą dotkniętą przemocą – gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy w rodzinie stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, a także gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie nęka ją za pomocą środków komunikacji elektronicznej na odległość, wzbudzając u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, poniżenia lub udręczenia lub istotnie narusza jej prywatność,

  • zakaz wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba dotknięta przemocą w rodzinie, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba dotknięta przemocą w rodzinie, i przebywania na tym terenie – jeżeli osoba dotknięta przemocą w rodzinie uczęszcza do szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, uprawia sport lub pracuje. 

Policja dzięki nowelizacji ustawy zyska jeszcze szersze uprawnienia. Będzie mogła wydać wobec osoby stosującej przemoc zakaz zbliżania się do osoby dotkniętej przemocą na odległość ustaloną w metrach oraz zakaz kontaktowania się z osobą doznającą przemocy, również za pomocą środków komunikowania się na odległość. Żandarmerii Wojskowej przyznano uprawnienia analogiczne do przysługujących Policji w odniesieniu do osób stosujących przemoc w rodzinie, które są żołnierzami pełniącymi czynną służbę wojskową.

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz UNICEF przygotowują kampanię pt.: "Twój głos jest kluczem w walce przeciwko przemocy" w celu podniesienia świadomości na temat zwalczania przemocy:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/ms-i-unicef-przygotowuja-kampanie-twoj-glos-jest-kluczem-w-walce-przeciwko-przemocy/

Podczas debaty "Przemoc w oparach uzależnień" rozmawiano o osobach stosujących przemoc, jak również o osobach doznających przemocy oraz o uzależnieniach i ich związku z przemocą domową: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/8805983,przemoc-domowa-w-oparach-uzaleznien.html

Podkategorie

2018 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie