Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W tym dziale znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania prawne. Zagadnienia podzielone zostały na trzy kategorie: prawo cywilne i rodzinne (kwestie rozwodowe, eksmisja itp.), prawo karne (uporczywe nękanie, kradzież, groźby itp.) oraz skargi i zażalenia (przewlekłość postępowania sądowego i przygotowawczego itp.). Zapraszamy do zapoznania się z zebranymi informacjami

 

Prawo cywilne i rodzinne

Eksmisja w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (warto również zobaczyć: Uprawnienie do lokalu socjalnego)

Pozew rozwodowy (warto również zobaczyć: Wniosek o podział majątku wspólnego)

Separacja  (warto również zobaczyć: Ustanowienie rozdzielności majątkowej)

Obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny

Ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawach cywilnych (warto również zobaczyć: Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych)

Nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie 

 

Prawo karne

Groźba karalna 

Kradzież                                                                                                        

Kradzież z włamaniem

Nadużycie zależności 

Narażenie na niebiezpieczeństwo

Naruszenie miru domowego

Naruszenie nietykalności

Przywłaszczenie

Uchylanie się od alimentów

Uporczywe nękanie

Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia

Uszkodzenie rzeczy

Zgwałcenie

Znęcanie się

Zniewaga 

 

Skargi i zażalenia

Umorzenie postępowania przygotowawczego (warto również zobaczyć: Wzór zażalenia na umorzenie postępowania przygotowawczego)

Przewlekłość postępowania przygotowawczego i sądowego