Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określa jakiej pomocy można oczekiwać od służb i instytucji zobowiązanych do pomagania ofiarom przemocy w rodzinie i jakie są podstawy prawne ich kompetencji. Działania programu są podjęte w dziedzinach zdrowia, prewencji, prawa, pracy socjalnej i edukacji.

 

Celem Programu jest:
1) redukcja rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie
2) zwiększenie sprawności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i rozszerzenie dostępności pomocy
3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie

Program składa się z:
o Działań uprzedzających " gdzie celem jest poszerzyć wiedzę na temat rozmiarów przemocy w rodzinie
o Działań interwencyjnych " polegających na stworzeniu organizacyjnych i kadrowych  warunków do udzielania profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, oraz zapobieganie kontaktowaniu się sprawców przemocy w rodzinie z osobami pokrzywdzonymi
o Działań wspierających wraz ze strategiami terapeutycznymi " opierających się na wspieraniu ofiar przemocy w rodzinie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej oraz w przerwaniu cyklu przemocy, a także zapobieganiu kolejnym atakom przemocy w rodzinie
o Działań korekcyjno-edukacyjnych " skierowanych do sprawców przemocy w rodzinie, gdzie głównym celem jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie.