Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura Porad Obywatelskich, które świadczy bezpłatną pomoc emailowo, telefonicznie oraz indywidualnie osobom znajdującym sie w trudnej sytuacji życiowej. Na stronie internetowej BPO znajdują się  m.in. wzory pism sądowych oraz poradniki prawne: www.obronapraw.pl

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę 116 111 służy dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia młodym osobom kontakt w trudnych sytuacjach, możliwość wyrażania trosk oraz rozmawiania o sprawach dla nich ważnych. Dzieci i młodzież mogą korzystać z oferty Telefonu Zaufania 116 111 całkowicie bezpłatnie od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00-20:00. Telefonowi towarzyszy strona internetowa: https://fdds.pl/

 

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzaleźnieniom

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"