Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W Lublinie od roku 2015 jest realizowane zadanie pod nazwą „Przyjazny patrol” – w skład którego wchodzą 3 służby: funkcjonariusz policji, pracownik socjalny i psycholog, na mocy trójstronnego porozumienia KMP Lublin, MOPR i Centrum Interwencji Kryzysowej, pod nadzorem Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, który zabezpiecza środki na ten cel.
Zadaniem Przyjaznych Patroli jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które znajdują się z sytuacji zagrażającej ich dobru, w szczególności gdy dziecko pozbawione jest opieki, jest świadkiem bądź doświadcza przemocy w rodzinie, jest ofiarą zaniedbania, jak również w chwili kiedy jest uczestnikiem wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego pozostało bez opieki oraz w innych sytuacjach zagrażających jego bezpieczeństwu fizycznemu lub psychicznemu.
Patrol porusza się pojazdem nieoznakowanym KMP, uczestniczy jako fachowe wsparcie podczas interwencji z udziałem dzieci oraz w sytuacji zgłoszeń o zagrożeniu bezpieczeństwa dzieci w rodzinach objętych kuratelą lub pomocą MOPR. Patrol funkcjonuje w weekendy w godzinach popołudniowych od 16-24, czyli już po godzinach pracy pracowników socjalnych. Wyposażony jest w fotelik i maskotki dla dzieci.

Źródło:
Informacja otrzymana od Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie