Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Miejski Ośrodek Społeczny rozpoczyna edukacyjno-profilaktyczny program na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie. Projekt ma na celu podniesienie świadomości na temat przemocy i środków zaradczych odnośnie tego problemu.
Odbędzie się sześć tematycznych wykładów a pierwszy będzie miał miejsce już 14 września w godzinach 11-13 („Sztuka Wyboru” ul. Słowackiego 19 w Gdańsku ). Dr Maciej Dębski opowie o przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci w internecie i jak budować pozytywne relacje rówieśnicze.
W programie „ Gdańska z Rodziną „ są zajęcia w szkołach podstawowych i liceach. Uczniowie spotkają się ze specjalistami przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dowiedzą się gdzie można zdobyć pomoc prawną, psychologiczną, terapeutyczną w sytuacji kryzysowej. Na zakończenie zajęć uczniowie wezmą udział w „ symulacji rozprawy sądowej”.
Program potrwa do końca roku.

Źródło:
www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/gdansk-z-rodzina-przeciwdziala-przemocy,a,154323