Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu, wspólnie z Komendą Miejską Policji rozpoczyna kampanię społeczną, dotyczącą zapobiegania przemocy wobec osób starszych. Osoby starsze są często zawstydzone, zwłaszcza gdy doświadczają przemocy ze strony członka rodziny. Mają także nadzieję, że stosowane wobec nich nadużycia są incydentalne i wkrótce się skończą. Kampania ma na celu podnoszenie świadomości lokalnej społeczności na temat zjawiska przemocy wobec seniorów.

Źródło: www.info.elblag.pl/31,59199,Na-rzecz-seniorow-Wspolna-kampania-MOPS-i-policji.html