Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W ubiegłym roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach podpisał umowę z urzędem marszałkowskim na realizację trzech projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie usług społecznych i zdrowotnych. Jeden z projektów zakłada stworzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób w Kryzysie i Doznających Przemocy. Uruchomiony zostanie całodobowy telefon zaufania, który będzie obsługiwany przez Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego. Ponadto, placówka zaoferuje wsparcie psychologa dziecięcego oraz wsparcie psychoterapeutyczne. Realizowane będą szkolenia, warsztaty i grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy czy potrzebujących podniesienia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.
 
Źródło: www.kazimierzdolny.naszemiasto.pl/artykul/przyznajemy-swiadczenia-pomagamy-wyjsc-z-trudnych-sytuacji,5068325,art,t,id,tm.html