Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Od 15 marca 2019 r. w ramach profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w budynku Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny przy ul. Żołnierzy II Armii WP 14 (pokój nr 2a) udzielane są bezpłatne konsultacje dla ofiar przemocy domowej. Po porady i pomoc można zwracać sie w każdy piątek w godzinach 16.00-19.00
 
Źródło: www.bogatynia.pl/content/view/full/70959