Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Przemoc w rodzinie głównym tematem szkolenia dla kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Katowicach.

Z inicjatywy Kierownika  Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Katowicach odbyło się szkolenie, którego głównym tematem była przemoc w rodzinie. W warsztatach szkoleniowych uczestniczył policjant z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Podczas szkolenia, uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami, omówić system pracy z osobami uwikłanymi w zjawisko przemocy. Przedstawiono trudności jakie mogą wystąpić w pracy zarówno z osobami stosującymi przemoc jak i z tymi, którzy jej doznają. Zajęcia adresowane były do kuratorów zawodowych. Obie strony wyraziły chęć dalszej współpracy zarówno na gruncie szkoleniowym jak i wymiany doświadczeń oraz wspólnego działania.

Źródło: www.mojekatowice.pl/i,o-przemocy-w-rodzinie-z-kuratorami,405147,873700.html