Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W dniach od 25 do 29 marca, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Malczewskiego, a także w Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy przy ul. Grabowej, w Radomiu, w ramach Niebieskiego Tygodnia dyżurować będą prawnicy i psycholodzy, którzy bezpłatnie udzielą pomocy zainteresowanym. Dyżurujący specjaliści udzielać będą porady prawnej, będzie można również porozmawiać z funkcjonariuszem policji, otrzymać pomoc psychologiczną, dowiedzieć się  gdzie można uzyskać pomoc interwencyjną w trudnych, kryzysowych sytuacjach.

Źródło:  www.cozadzien.pl/radom/pomoga-ofiarom-przemocy-w-rodzinie/54807