Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Projekt „Gdańsk z rodziną”, zainicjowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku adresowany jest nie tylko dla osób zagrożonych czy doświadczających problemu przemocy. Uczestnikami mogą być wszyscy mieszkańcy Gdańska dla których temat jest po prostu ważny.
W ramach projektu, realizowanego od maja do końca bieżącego roku, odbędą się wykłady tematyczne, podczas których uczestnicy dowiedzą się między innymi  jak rozpoznawać symptomy przemocy w rodzinie, w jaki sposób reagować, gdzie szukać wsparcia.
Edukacją, profilaktyką i wsparciem rodzin zajmą się specjaliści, terapeuci, psycholodzy m.in. z MOPR oraz innych instytucji i organizacji pomocowych. Poradnictwo w zakresie kontroli zachowań i emocji dedykowane będzie rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.
W ramach programu, w gdańskich szkołach, odbędzie się również cykl zajęć i konkursów „ przeciwko agresji”.

Źródło:  www.gdansk.pl/urzad-miejski/wiadomosci/gdansk-z-rodzina-przeciwko-przemocy,a,141788