Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

W ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy, funkcjonariusze wydziału prewencji komendy miejskiej, we współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Gliwicach, przeprowadzili spotkania profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy.  Zajęcia w 28 szkołach podstawowych  prowadzono w formie warsztatów, podczas których dzieci uczyły się rozpoznawać zachowania związane z przemocą, rozróżniać jej formy, poznały też instytucje i miejsca, w których można uzyskać pomoc.

Źródło:
www.gliwiceonline.pl/20190314150949/policja-gliwice-jak-rozpoznac-przemoc-policjanci-edukowali-uczniow1552605422