Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

„Przemoc w rodzinie, konsekwencje karne, miejsca gdzie można uzyskać pomoc i szczegółowa procedura w przypadku wszczęcia procedury “Niebieskiej Karty” był tematem spotkania dzielnicowych z pacjentami giżyckiego WOTUW.”

Źródło:

www.gizycko.info/rozmawiali-o-przemocy-w-rodzinie/