Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

19 listopada miał miejsce Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci w związku, z którym Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu realizuje program pomocy dzieciom dotkniętym przemocą. Program jest realizowany na podstawie porozumienia z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej i Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Głównym bohaterem inicjatywy jest maskotka (z nadrukiem, na którym zamieszczony jest numer bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 oraz adres strony internetowej www.116111.pl). Maskotka jest przekazywana dzieciom dotkniętym problemem przemocy domowej podczas wizyty sprawdzającej po wcześniejszej interwencji w związku z przemocą w rodzinie.
Celem programu jest poprawa poczucia bezpieczeństwa małoletnich i podniesienie świadomości wpływu prawidłowych zachowań w sytuacji zagrożenia na własne bezpieczeństwo.

źródło: https://twojradom.pl/artykul/19-listopada--miedzynarodowy/556677