Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Fundacja "Po drugie", we współpracy z innymi organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, bierze udział w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
W ramach kampanii w 26 tyskich szkołach i 6 przedszkolach przeprowadzone zostaną warsztaty, panele tematyczne związane z akcją.

źródło: http://www.tychy.info/4830-tychy-19-dni-przeciw-przemocy-i-krzywdzeniu-dzieci-i-mlodziezy-tychy