Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Uczestnicy mieli możliwość spotkania się z osobami pomagającymi w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, w tym: psychologiem i radcą prawnym z Ośrodka Interwencji Kryzysowej, dyrektorem Ośrodka dla Osób Dotkniętych Przemocą, przedstawicielem Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, funkcjonariuszem Policji zajmującym się sprawami przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pracownikiem socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawicielem Prokuratury.


źródło: http://krakow.pl/aktualnosci/224262,29,komunikat,dzien_otwarty_w_osrodku_interwencji_kryzysowej.html