Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Szkolenia dla gdańskich pracowników oświatowych dotyczące rozpoznawania przemocy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach projektu MOPR pt. „Upowszechnienie informacji dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w szczególności z problemem alkoholowym”.

Spotkania adresowane m.in. do nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek, opiekunek przedszkolnych. W ramach szkoleń pracownicy placówek oświaty będę mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawidłowego rozpoznawania przemocy, reagowania, a także pogłębią znajomość procedur i działań interdyscyplinarnych.

Szczegółowych informacji o projekcie oraz uczestnictwie w zajęciach udziela Magdalena Szerszyńska z MOPR przy ul. Leczkowa 1 A w Gdańsku, tel. 58 342 31 79 lub 512 395 533.

źródło: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/jak-rozpoznac-przemoc-ruszaja-szkolenia,a,126573