Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu rozpoczyna projekt „Wspólne «nie» dla przemocy”. Projekt skierowany jest do mieszkanek Lublińca dotkniętych przemocą domową. Realizowany będzie od maja do grudnia 2018 roku. Uczestniczki projektu wezmą udział w warsztatach z psychologiem i prawnikiem, w indywidualnych konsultacjach, nabędą umiejętność stosowania podstawowych technik samoobrony. Uzyskają również wsparcie w ramach tworzonej grupy wsparcia, która według założeń projektowych działać będzie w następnych latach. Realizatorzy projektu przygotowali atrakcyjne zajęcia dla mam – uczestniczek projektu – i ich dzieci w ramach poznawania różnorodnych form spędzania wspólnie czasu wolnego.

źródło: http://gazetalubliniecka.pl/2018/06/04/nie-dla-przemocy-domowej/