Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej zaprasza na szkolenie „Przemoc wobec dzieci, formy rozmowy z dzieckiem – ofiarą przemocy, formy wsparcia rodzica wspierającego”.

Szkolenie odbędzie się Szkolenia odbędą się w siedzibie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, przy ul. Nowogrodzkiej 62a, (02-002 Warszawa) w terminie: 15,16 i 17 maja 2018.

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, a w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i umiejętności osób pracujących z rodziną doświadczającą przemocy, w szczególności członków Zespołów Interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci.

więcej informacji: http://www.mcps.com.pl/573-szkolenie-pn-przemoc-wobec-dzieci-formy-rozmowy-z-dzieckiem-ofiara-przemocy-formy-wsparcia-rodzica-wspierajacego