Strona korzysta z plików cookies aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Możesz zablokować te pliki zmieniając ustawienia przeglądarki. Brak blokady oznacza zgodę się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Więcej informacji w naszej polityce prywatności. 

Zamknij komunikat
 
A A A

Rzecznik Praw Dziecka zwraca uwagę na problem nieprzestrzegania prawa dziecka do obojga rodziców. Alienacja dziecka od jednego z rodziców jest niewątpliwie formą przemocy emocjonalnej – przypomina Marek Michalak.

W wystąpieniu generalnym do Ministra Sprawiedliwości i Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Rzecznik Praw Dziecka wskazuje na dużą liczbę zgłaszanych do niego spraw, które dotyczą uniemożliwiania bądź utrudniania przez jednego z rodziców możliwości wychowywania dziecka w sytuacji rozstania rodziców.

Rzecznik Praw Dziecka zauważa, że świadome bądź nieświadome zachowania alienacyjne doprowadzają do zaburzeń osobowościowych, emocjonalnych, społecznych i rozwojowych dziecka. Wciąganie w konflikt okołorozwodowy, manipulacja, sterowanie lękami dziecka, szantaż emocjonalny są niestety działaniami powszechnymi. Indukowane dziecku negatywne postawy i przekonania wobec drugiego rodzica, skutkują głębokimi zaburzeniami w sferze emocjonalnej dziecka i mają ogromny wpływ na jego późniejsze, dorosłe życie.

W wystąpieniu generalnym do Ministrów: Zbigniewa Ziobry i Elżbiety Rafalskiej Rzecznik po raz kolejny – tym razem w sposób zbiorczy – wskazał obszary, które wymagają pilnej reakcji organów władzy państwowej. Należą do nich:

 • wprowadzenie prawnych mechanizmów zabezpieczających priorytetowe traktowanie postępowań sądowych kształtujących sytuację opiekuńczo-wychowawczą dziecka,
 • szersze wykorzystanie koncyliacyjnych metod rozwiązywania sporów rodzinnych, w szczególności mediacji przedsądowej,
 • wprowadzenie rozwiązań prawnych zabezpieczających skuteczną realizację postanowień sądowych,
 • wzbogacenie oraz urealnienie istniejących instrumentów prawnych rozwiązywania sporów pomiędzy skonfliktowanymi rodzicami,
 • prawne określenie roli kuratorów sądowych w postępowaniach wykonawczych,
 • korzystanie z instrumentarium mającego na celu uświadomienie rodzicom potrzeb dziecka, m.in. kierowanie na terapię rodzinną,
 • prowadzenie szeroko zakrojonych działań informacyjnych i kampanii społecznych uświadamiających problem alienacji dziecka od jednego z rodziców,
 • urealnienie mechanizmów wczesnego wspierania rodziny przeżywającej trudności,
 • wprowadzenie rozwiązań prawnych zapobiegających porwaniom rodzicielskim w węższym znaczeniu,
 • właściwe zabezpieczenie reprezentacji dziecka w procesie – adwokat dla dziecka,
 • wprowadzenie prawnych mechanizmów pozwalających na szersze wykorzystanie pełnomocników procesowych w działaniach koncyliacyjnych,
 • wdrożenie realnego systemu umożliwiającego sędziom rodzinnym podnoszenie kwalifikacji  do rozpoznawania spraw dotyczących zabezpieczenia dobra i interesu dziecka.

 

źródło: https://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/prawo-dziecka-do-obojga-rodzicow-przepisy-rzeczywistosc

Slide background

 
 
2016 PARPA - Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -  Polityka Plików Cookie