Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
A A A

Podczas styczniowej sesji, Rada Miasta Racibórz - będzie dyskutować nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2025.

Poniższa publikacja jest opracowaniem wyników badania pod nazwą „Równe traktowanie w szkole podstawowej” przeprowadzonego na zlecenie RPO przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami we współpracy z Katedrą Polityki Oświaty i Społecznych Badań Nad Edukacją Uniwersytetu Warszawskiego. Celem raportu jest diagnoza stanu realizacji zasady równego traktowania w szkołach podstawowych. Zespól badawczy podjął się próby odpowiedzenia m.in. na pytanie: ,,Czy przemoc rówieśnicza (bullying) wiąże się z dyskryminacją?"

 

https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-01/Raport%20-%20R%C3%B3wne%20traktowanie%20w%20szkole.pdf

W ramach Miejskiego Systemu Interwencji Kryzysowej (MSIK) w ubiegłym roku w Gdańsku uruchomiono całodobowy telefon alarmowo-informacyjny: 797 909 112, pomoc można także uzyskać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

http://mopr.gda.pl/gdanski-dom-bez-przemocy/

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w grudniu przedstawia się następująco:

Styczeń 2022
5 Paula Klemińska
12 Magdalena Paulos
19 Agnieszka Wolańczyk
26 Monika Koćwin

,,Szanowni Państwo,

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dniem 1 stycznia, wspólnie z Krajowym Biurem do spraw Przeciwdziałania Narkomanii staje się Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. To dla nas ważny moment. Każdy z nas utożsamiał się z nazwą PARPA. Mamy poczucie że była ona dobrze znana i rozpoznawalna. Warto w tym szczególnym momencie przywołać prof. Jerzego Mellibrudę. To on wymyślił PARPA i On przekazał nam wartości jakimi staraliśmy się kierować. Wierzę, że instytucja to nie sama nazwa, ale właśnie ludzie. Ich kompetencje, motywacja i system wartości. I jestem pewna, że wszystkie one będą nam towarzyszyły w Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Mamy nadzieję na kontynuację dobrej współpracy z kolegami i koleżankami z Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, na nowe wspólne projekty i wyzwania.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia zamknięty zostaje profil na Facebooku należący do PARPA. Właścicielem i nazwy i logo staje się Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Żadna osoba ani instytucja nie ma prawa do nazwy, do logo i do przynależnej linii graficznej.
Wszystkim Państwu dziękujemy za Waszą dotychczasową pracę na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień! Niech Nowy Rok przyniesie spokój i satysfakcję z pracy zawodowej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji jako Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom pod adresami Dereniowa 52/54 i Al. Jerozolimskie 155. Numery telefonów pozostają bez zmian.
Będziemy wdzięczni za udostępnienie tego komunikatu wśród szerokiego grona odbiorców!
Niedługo oficjalnie będziemy mogli zaprosić wszystkich na profil Krajowego Centrum na Facebooku.
Wkrótce więc nas znowu zobaczycie i usłyszycie!".
Katarzyna Łukowska
Z - ca dyrektora PARPA (od 1 stycznia z - ca dyrektora KCPU

Kartka NL 2022

Funkcjonariusze z Nidzicy oraz Węgorzewa, wydali nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia przez najbliższe 14 dni:

 

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/89011,Stosowali-przemoc-wobec-rodziny-policjanci-zastosowali-procedure-nakazzakaz.html

Film ten powstał m.in. dzięki dofinansowaniu projektu ,,Niebieskie Abecadło”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu:

https://www.youtube.com/watch?v=ZR27oWxYU04

Kartka NL

Opisane w reportażu ,,Nie każ mi iść" historie dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej komentuje psychoterapeutka, p. Agnieszka Nawarenko z Fudnacji ,,Dajemy Dzieciom Siłę":

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/przemoc-w-szkolach-psychoterapeuta-komentuje/38y0rqm

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi statystykami Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia”. W linku poniżej znaleźć można statystyki za okres od stycznia 2021 r. do listopada 2021 r. 

 

http://niebieskalinia.info/index.php/badania-i-analizy/72-podsumowanie-pracy-ogolnopolskiego-pogotowia-dla-ofiar-przemocy-w-rodzinie-niebieska-linia//

Na stronie Kampaniii: ,,Życie warte jest rozmowy" - dostępna jest wyszukiwarka zawierająca listę miejsc pomocowych oferujących bezpłatne wsparcie, wraz ze stronami internetowymi poszczególnych placówek:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu od wielu lat angażuje się w realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych (np. „Schronienie na lata to dom mama tata” - patrol przyjazny dziecku; „Ludzie ludziom zgotowali ten los”- edukacja młodzieży poprzez historię; „Równość, tolerancja, bezpieczeństwo” czy „Bieg w szpilkach”) z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania podejmowane w ramach kampanii, pt.:„Nie słyszę, Nie widzę, Nie mówię”, mają zachęcać mieszkańców Zagłębia oraz Śląska do tego, by reagować na przemoc.

https://reaguje.info.pl/o-kampanii/

Od 1 grudnia 2021 działalność pomocową wznowiło Centrum Wsparcia dla Osób w kryzysie psychicznym. Linia oferuje całodobowe, bezpłatne wsparcie osobom doświadczającym kryzysu psychicznego. Pod numerem: 800-70-22-22, dyżurują psychologowie Fudnacji Itaka:

https://liniawsparcia.pl

 

25 listopada - międzynarodowy dzień przeciwko przemocy wobec kobiet – rozpoczyna „16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć”, które zakończą się 10 grudnia – w międzynarodowy dzień praw człowieka.
Dostępne statystyki wyraźnie pokazują, że osobami doznającymi przemocy są najczęściej kobiety. W roku 2020 wśród telefonujących do naszego Pogotowia zdecydowaną większość stanowiły kobiety (78%), jednak również mężczyźni nierzadko korzystali z możliwości uzyskania porady czy wsparcia.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że nadal trwa rekrutacja na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) i finansowanym ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025.

Staż w Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" organizujemy od wielu lat. W tym czasie wypracowaliśmy oryginalną formułę praktycznego przygotowania stażystek/ów do pracy na telefonie. Zapewnia ona stażyst(k)om zdobycie wiedzy i umiejętności pracy z klient(k)ami Pogotowia, co pozwala im samodzielnie i w sposób profesjonalny wspierać osoby uwikłane w przemoc.

Początkowo stażystki/ stażyści przysłuchują się rozmowom prowadzonym przez doświadczonych konsultantów. Gdy czują się gotowe/i, rozpoczynają rozmowy, którym przysłuchuje się konsultant/ka i które są omawiane. W ten sposób stosują i pogłębiają zdobytą wiedzę, rozwijają umiejętności praktyczne oraz kształtują odpowiednią postawę. Kiedy doświadczone/eni konsultantki/ci i stażyst(k)a uznają, że jest gotowa/y do samodzielnej pracy ( (otrzymuje tzw. "zielone światła"), zaczyna prowadzić rozmowy sam/a. Co ważne, przez cały czas trwania stażu uczestnicy korzystają z superwizji oraz mają możliwość omawiania swoich wątpliwości/ trudności z doświadczonymi konsultant(k)ami.

Jeżeli taka wizja zdobycia doświadczenia wydaje Ci się wartościowa i atrakcyjna, zapraszamy do nas!

Osoby zainteresowane zapraszamy do przesłania CV wraz z uzasadnieniem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
*opcjonalnie dla użytkowników poczty gmail ww. dokumenty można przesłać poprzez formularz google:
https://forms.gle/L3cWE5Ca9hnju4rMA

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się online poprzez platformę zoom.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org

„Cały czas zabiegamy o wprowadzenie systemowej analizy przypadków śmierci dzieci. Mówimy o rozwiązaniu, które uskuteczni system ochrony dzieci. Na pewno zmniejszyłoby to liczbę śmierci dzieci z rąk rodzica czy opiekuna prawnego” - mówiła w Radiu ZET Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

https://wiadomosci.radiozet.pl/Popoludniowy-Gosc-Radia-ZET/Gosc-Radia-ZET.-Renata-Szredzinska-u-Beaty-Tadli-19.10.2021

Powiat malborski plasuje się w czołówce policyjnej statystyki województwa pomorskiego jeśli chodzi o liczbę wszczętych procedur “Niebieskie Karty

https://portalnaplus.pl/2021/10/20/malbork-znajduje-sie-na-czele-wojewodzkiej-statystyki-dotyczacej-przemocy-domowej/

Coraz częściej konsekwencje przemocy domowej dostrzegają także lekarze dentyści. W 75 % przypadków związanym z przemocą domową obrażeniom głowy i szyi z reguły towarzyszą urazy jamy ustnej.

https://www.infodent24.pl/newsdentpost/koronawirus-dentysci-czesciej-widza-ofiary-przemocy,119260.html

Po prawie trzech latach od ostatniej, nieudanej próby zmiany przepisów, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło nowy projekt nowelizacji ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1249). Zgodnie za zapowiedziami ma to być kompleksowa reforma, zakładająca m.in. zmianę definicji przemocy oraz usprawnienie działalności gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad/artykuly/8261647,przemoc-w-rodzinie-
nowelizacja-ustawy-konwencja-stambulska.html

Przez 19 pierwszych dni listopada na wszystkich kontynentach i we wszystkich krajach świata rozgrywa się kampania 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Kampania ta, została zainicjowana w 2011 roku przez szwajcarską fundację o nazwie Women’s World Summit Foundation (WWSF). Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach kampanii działania mają właśnie ostrzegać, zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i lepiej.

Celem kampanii jest zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, promocja pozytywnych rozwiązań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, motywowanie społeczności lokalnych do działań na rzecz dzieci krzywdzonych, edukacja społeczna dostarczająca wiedzy o zjawisku krzywdzenia dzieci i sposobach radzenia sobie z tym problemem.

 

https://podrugie.pl/kampania-19-dni/

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w listopadzie przedstawia się następująco:

listoapd 2021
3 Monika Koćwin
10 Agnieszka Wolańczyk
17 Paula Klemińska
24 Agnieszka Wolańczyk

Czarna Księga Ofiar Przemocy Domowej 2021- to projekt, którego celem jest podjęcie szeroko zakrojonych działań, zmierzających do monitorowania śmiertelnych przypadków przemocy w rodzinie w całym 2021 roku.

https://www.niebieskalinia.pl/czarna-ksiega-ofiar-przemocy-domowej-2021

Zgodnie z działaniem 2.1.4. "Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2021" na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie publikowana jest Baza teleadresowa podmiotów i organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.

https://waw.sa.gov.pl/,m,mg,169,170

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu odnotowuje wzrost zawiadomień na temat przemocy od zaniepokojonych sąsiadów Zdaniem specjalistki wzrost liczby zgłoszeń może wynikać z kilku przyczyn: – To na przykład wzrost świadomości społecznej świadków oraz osób pokrzywdzonych na temat definicji, form i mechanizmów przemocy. Dodatkowo może wzrastać świadomość na temat instytucji i organizacji wspierających osoby pokrzywdzone na terenie Wrocławia. Innym czynnikiem wzrostu liczby zgłoszeń jest pandemia.

https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,27440586,w-pandemii-rosnie-liczba-zgloszen-przemocy-domowej-i-niebieskich.html

W ubiegłym roku do gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie trafiło 91,3 tys. Niebieskich Kart. Było ich więc mniej o 3,5 proc. w porównaniu z 2019 r., kiedy ich liczba sięgała 94,7 tys. Spadła liczba zgłoszeń od pracowników socjalnych i policjantów, wzrosła natomiast od pracowników oświaty i ochrony zdrowia. Ogółem zawiadomień o przemocy domowej było w zeszłym roku mniej, eksperci nie są jednak przekonani, że zmniejszyła się jej skala. Zeszły rok przyniósł spadek nie tylko w liczbie Niebieskich kart, ale też dzieci, które zostały zabrane rodzicom w trybie art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Statystyki pokazują też, że mniej osób skorzystało z usług specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

https://serwisy.gazetaprawna.pl/emerytury-i-renty/artykuly/8235370,niebieska-karta-przemoc-w-rodzinie-liczba-zgloszen.html

Francja ma jeden z najwyższych wskaźników zabójstw związanych z przemocą domową w Europie Zachodniej. Premier Francji Jean Castex zapowiada, że rząd zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami będzie realizował plany walki z przemocą w rodzinie. Chodzi głównie o stosowanie bransoletek elektronicznych dla sprawców oraz działalność infolinii dla osób zagrożonych. https://www.bankier.pl/wiadomosc/Premier-Francji-zapowiada-stanowcza-walke-z-przemoca-w-rodzinie-8181978.html

Rada Europy w pierwszym raporcie na temat przestrzegania konwencji stambulskiej w Polsce wskazuje na postępy. Autorem raportu jest GREVIO, organ Rady Europy, który monitoruje wdrażanie Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencji stambulskiej). Dokument chwali Polskę za wprowadzone przepisy pozwalające organom ścigania na czasową eksmisję sprawcy przemocy domowej z miejsca zamieszkania rodziny. GREVIO docenia również funkcjonowanie w Polsce procedury Niebieskiej Karty oraz pojawienie się w kodeksie karnym w 2011 r. przestępstwa stalkingu, dzięki czemu możliwe jest ściganie uporczywego nękania.

 

https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8247174,konwencja-stambulska-raport-grevio.html

Przypominamy, że trwa rekrutacja na Program stażowy 2022r. w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

📌Kogo szukamy?: studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni
📌Co oferujemy?:
- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.
- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym
- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"
- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.
📌Czego oczekujemy?: po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin.
📌Na czym szczególnie nam zależy?: na dyspozycyjności
📌Kiedy?: styczeń – grudzień 2022 (staż roczny)
📌Jak się zgłaszać?: wysłać CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
📌Gdzie szukać dodatkowych informacji?: informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info , a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dlaczego dzieci trafiają na oddziały psychiatryczne? Rozmowa o stanie polskiej psychiatrii dziecięcej z Martą Szarejko, autorką książki "Stany ostre", która mówi: „Parentyfikacja, wszechobecny alkohol, niezauważanie dziecka – to wszystko jest przemoc. (…) Taką formą jest dzisiaj często sposób, w jaki rodzice się rozwodzą – walcząc ze sobą, kompletnie nie zauważając dziecka. Świetnym przykładem jest tu nieodpowiedzialnie przeprowadzana opieka naprzemienna: dziecko w jednym domu może jeść pizzę i oglądać seriale, w drugim panuje rygor. W skrajnych przypadkach ma inne imię w obu domach”.

https://kobieta.wp.pl/opisala-co-dzieje-sie-z-polska-psychiatria-dziecieca-6685891408222720a

Konferencja „Zdemaskować przemoc” to szczególna konferencja dla środowiska psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych oraz osób, którym bliska jest pomoc ofiarom przemocy, ale też pomocy osobom, które są potencjalnie zaangażowanie w przemoc jako sprawcy.

https://radioplus.com.pl/region/57989-przemoc-nie-jedno-ma-oblicze

Jak chronić życie, zdrowie i dobro dziecka w rodzinie zagrożonej przemocą oraz w pieczy zastępczej? To temat czwartej Starogardzkiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem”, która odbywa się w formule online 24 września.

https://pelplin.naszemiasto.pl/fundacja-dajemy-dzieciom-sile-zaprasza-na-iv-starogardzka/ar/c1-8462705

Serwis NOIZZ publikuje fragmenty reporterskiej książki Jacka Hołuba „Beze mnie jesteś nikim. Przemoc w polskich domach”. „Oficjalne statystyki to wierzchołek góry lodowej. Napisałem tę książkę, by pokazać, co kryje się pod spodem – jak wygląda prawdziwe oblicze przemocy domowej” - tłumaczy Jacek Hołub.

https://noizz.pl/big-stories/przemoc-w-polskich-domach-jacek-holub-beze-mnie-jestes-nikim-fragment-ksiazki/yb93rw1

Jacek Hołub jest autorem książki „Beze mnie jesteś nikim”, poświęconej tematowi przemocy domowej w Polsce. W rozmowie dla serwisu kobieta.wp.pl autor opowiada, dlaczego Polacy wyrządzają sobie na co dzień tak dużo krzywdy. Ze statystyk wynika, że do przemocy domowej przyznaje się 9 mln Polaków, z czego ponad 90 procent to mężczyźni. Temu zjawisku sprzyja nadal powszechny w Polsce patriarchalny model rodziny.

https://www.se.pl/wiadomosci/polska/bila-go-walkiem-do-ciasta-i-dreczyla-dlaczego-w-polskich-domach-jest-tyle-przemocy-aa-EXuX-fsFM-ukSM.html

Przemoc psychiczna w rodzinie. Ślady przemocy nie muszą być widoczne na pierwszy rzut oka. Dzieci gnębione psychicznie nie będą miały siniaków, zadrapań czy podbitych oczu, co nie oznacza, że ich cierpienie jest mniejsze. Na pewno jest za to znacznie trudniejsze do zauważenia. Jak rozpoznać dziecko, które doświadcza przemocy psychicznej i jak mu pomóc?

https://mamadu.pl/154771,przemoc-psychiczna-w-rodzinie-jak-poznac-ze-dziecko-potrzebuje-pomocy

Statystyki dotyczące przemocy domowej są przerażające. Aż 9 mln Polaków przyznało się do jej stosowania. Jacek Hołub w najnowszej książce "Beze mnie jesteś nikim" dobitnie pokazuje, co dzieje się w polskich domach.

https://kobieta.wp.pl/przemoc-w-polskich-domach-wnioski-sa-okrutne-6684497481685504a

"Dziecko i jego problemy we współczesnym świecie" - to główny temat XXII Kongresu Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce, który odbył się w Zakopanem. Sędziowie podjęli uchwałę, w której domagają się poprawy systemu opieki psychiatrycznej, psychologicznej dzieci i młodzieży, oraz m.in. zwiększenia dostępności rodzinnych form pieczy zastępczej. Postulują też odstąpienie od planów zwiększania kognicji sądów rodzinnych

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/xxii-kongresu-stowarzyszenia-sedziow-rodzinnych-w-polsce-uchwala,510720.html

W policyjnych statystykach z 2020 r. „tylko” 14 proc. ofiar przemocy to mężczyźni. W ciągu ostatnich dwóch lat mężczyźni stanowili zaledwie kilkanaście procent wszystkich dzwoniących na Niebieską Linię, a jedynie 5 proc. identyfikowało siebie jako osoby doznające przemocy (najczęściej w rodzinie).

 

https://www.tygodnikpowszechny.pl/krzywdy-polskiego-faceta-168959?fbclid=IwAR2GDEHGM5MDZOTW6SHVG4FLhGytYG5FT-s_Wym9GDvK43XUUbsHJV2bLxg

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w październiku przedstawia się następująco:

październik 2021
6 Monika Koćwin
13 Agnieszka Wolańczyk
20 Paula Klemińska
27 Agnieszka Wolańczyk

7 na 10 nastolatków (72%) w wieku 11–17 lat doświadczyło w swoim życiu co najmniej jednej formy krzywdzenia. 41% dzieci w Polsce doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. Co 5. nastolatek w wieku 13–17 lat (20%) miał obciążające doświadczenie seksualne

 

https://www.facebook.com/DajemyDzieciomSile/posts/10159639181394042

PROGRAM STAŻOWY 2022

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).

Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.

Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2022 roku.

Stażystom oferujemy:

- przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.

- możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemocy w kontakcie telefonicznym i e-mailowym

- udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia "Niebieska Linia"

- superwizję pracy przez cały czas trwania stażu.

Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.

Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiego telefonu, pomocy e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”

Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.

Obsługa telefonu będzie wymagała pobytu w placówce Pogotowia w Warszawie, natomiast udział w innych zadaniach, szkoleniach, superwizjach w zależności od sytuacji epidemicznej będzie miał formę online lub stacjonarną.

Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.

Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.

Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta - w zamian - pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.

Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia "Niebieska Linia" to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację zadań Pogotowia. Może to wymagać dyspozycyjności w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.

Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z uzasadnieniem chęci uczestniczenia w stażu na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

*opcjonalnie dla użytkowników poczty gmail ww. dokumenty można przesłać poprzezformularz google:

https://forms.gle/L3cWE5Ca9hnju4rMA

 

Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną. Ze względu na stan epidemiczny odbędzie się ona online.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.

 

Serdecznie zapraszamy.

Wanda Paszkiewicz

Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

„Przemoc, której nie widać. Jak rozpoznać i przerwać cykl przemocy psychicznej?” – recenzja książki autorstwa Theresy Comito. Polska wersja tej amerykańskiej książki została właśnie wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. To książka napisana dla osób będących na etapie, w którym podjęły już pierwsze kroki ku wyjściu z przemocowej relacji. Nie znaczy to, że nie może to być lektura dla kogoś, kto dopiero się nad tym zastanawia — każda forma zwiększania swojej świadomości i mogąca pomóc lub zmotywować do podjęcia odpowiedniej decyzji zwiększa szanse na sukces.

https://wellbee.pl/blog/recenzje/przemoc-psychiczna/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=przemoc-psychiczna

"Przyjazny Patrol” to wspólna inicjatywa Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie". W ramach wspólnych patroli pracownicy MOPR i CIK podejmą działania związane ze zdiagnozowaniem sytuacji dziecka oraz rodziny, działania związane z zapewnieniem właściwej opieki nad dzieckiem, a w miarę potrzeb udzielą porad i wsparcia.

 

https://lublin.gosc.pl/doc/6981233.Przyjazne-Patrole-dla-zwiekszenia-poczucia-bezpieczenstwa-dzieci

Kiedy dzieje się jakaś tragedia i ktoś zostaje pokrzywdzony w wyniku przemocy doznaje przemocy, dzieci często przeżywają silne emocje. Poniżej kilka wskazówek, jak rozmawiać z dziećmi o przemocy.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=528064578569532&id=105443747498286

Nowa książka Pawła Piotra Reszki "Białe płatki, złoty środek", to zbiór reportaży o dramatach, które czasem dzieją się tuż za ścianą, o tym, do czego może prowadzić spirala przemocy.

https://www.onet.pl/styl-zycia/onetkobieta/biale-platki-zloty-srodek-reportaz-o-rodzinie-przemoc-i-milosc/jj42tgj,2b83378a

Jak ważna jest rola świadka dla zatrzymania cyklu przemocy domowej mówi artykuł w Gazecie Krakowskiej.

 

https://gazetakrakowska.pl/wlosienica-dzieki-swiadkowi-sledczy-przerwali-przemoc-w-rodzinie-37latek-od-kilku-lat-znecal-sie-nad-zona-oraz-pieciorgiem/ar/c15-15718982

Na stronie Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra syntetyczne opracowanie artykułu dr psychologii Denise Dellarosa Cummins opublikowanego na łamach „Psychology Today” na temat kar fizycznych stosowanych wobec dzieci, które mają bardzo zły wpływ zarówno na dzieci, jak i na rodziców.

https://www.osrodekintra.pl/services-view/co-tak-naprawde-sie-dzieje-gdy-dziecko-jest-bite-przez-rodzica/?fbclid=IwAR3mfMttHggIQ2zPBhAdq95mDWJB6_oryF7yKYEgkZacb66dov1Z3YUOMQo

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę na niską aktywność medyków w inicjowaniu Niebieskich Kart. Pracownicy ochrony zdrowia - szczególnie pielęgniarki, lekarze rodzinni i pediatrzy - są obok np. nauczycieli tą grupą zawodową, która ze względu na charakter pracy ma szansę wychwycić pierwsze objawy przemocy wobec dzieci i innych członków rodziny. Niestety medycy nadal niezbyt aktywnie odznaczają się na tym polu.

https://pulsmedycyny.pl/rpo-zbyt-malo-medykow-inicjuje-procedure-niebieskiej-karty-1125771

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie, Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie oraz Avon Cosmetics Polska przygotowują konferencję, poświęconą zjawisku przemocy w rodzinie i działaniom zmierzającym do ograniczenia takich zachowań na poziomie rodziny. Wydarzenie, zaplanowane na 27 września 2021 r., skierowane jest do praktyków, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, a zatem do policjantów, pedagogów, psychologów, nauczycieli, pracowników ośrodków pomocy społecznej, koordynatorów pieczy zastępczej, kuratorów sądowych. W programie przewidziano takie tematy jak: zjawisko przemocy w rodzinie w dobie pandemii, zachowania przemocowe wobec osób niepełnosprawnych, depresja, wykluczenie społeczne i autodestrukcja u dzieci w dobie pandemii, programy profilaktyczne.

 

https://egarwolin.pl/artykul/konferencja-o-przeciwdzialaniu/1216910

"Dlaczego nikt nie widzi, że umieram" to reportaż Renaty Kim zawierający wstrząsające relacje ludzi, którzy doświadczyli w swoim życiu przemocy emocjonalnej. Ich opowieści dopełniają rozmowy z psychologami o mechanizmach przemocy.

 

https://www.empik.com/dlaczego-nikt-nie-widzi-ze-umieram-historie-ofiar-przemocy-psychicznej-kim-renata,p1261623841,ksiazka-p?fbclid=IwAR25JSdNT8ySEXOO4km5FAwaRRiSXGQejZZPr5uFUKQuKT0x7M66LBP9sXY

5 sierpnia 2021 roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący stanu systemu interwencji kryzysowej na rzecz osób i rodzin w Polsce. Podstawowy problem, jaki dostrzeżono, dotyczy niedofinansowania instytucji tego systemu i braku wystarczającej liczby placówek gotowych do niesienia takiej pomocy.
NIK zaproponowała również podjęcie przez ministra rodziny i polityki społecznej inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany art. 47 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Nowelizacja polegałaby na wprowadzeniu możliwości przedłużenia trzymiesięcznego okresu schronienia osoby lub rodziny w ośrodku interwencji kryzysowej.

https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/interwencja-kryzysowa-na-rzecz-osob-i-rodzin-w-swietle-najnowszych-danych-nik/

Przemoc domowa dotyka małoletnich, a czas pandemii był wyjątkowy trudny dla osób uwikłanych w przemoc. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2020 r. przemocą dotkniętych było prawie 12 tys. małoletnich na ok 72 tys. wypełnionych formularzy Niebieskiej Karty. W przypadku dzieci szczególnie ważna jest rola świadków, którzy mogą powiadomić stosowne służby i dzięki temu zatrzymać przemoc.

https://gloswielkopolski.pl/w-poznaniu-wzrosla-liczba-przypadkow-przemocy-domowej-przemoc-domowa-dotyka-tez-dzieci-jak-mozna-im-pomoc/ar/c1-15627451?fbclid=IwAR0KH_RMeBu9Y6x-pSH-vd3ciuYU8iXLMDfYIBqOVDegiTdan6XIy8KuKyk

W Stanach Zjednoczonych dostępne są szkolenia na temat pomocy ofiarom przemocy domowej między innymi dla przedstawicieli zawodów usługowych takich jak fryzjerzy czy kosmetyczki.

 

https://natemat.pl/364363,usa-fryzjerzy-i-kosmetyczki-szkoleni-aby-pomoc-ofiarom-przemocy-domowej

Komenda Powiatowa Policji w Garwolinie we współpracy z Urzędem Miasta Garwolin, Miejską Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Garwolinie, Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczna i Klubem Seniora w Garwolinie realizuje cykl działań profilaktycznych, ukierunkowanych na ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie. Odbiorcami tego projektu są seniorzy z całego powiatu garwolińskiego.

https://www.wirtualnygarwolin.pl/aktualnoci/63-aktualnoci/14587-o-przemocy-z-seniorami-w-bibliotece

"Przyjazny Patrol” to wspólna inicjatywa Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie oraz Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie". W ramach wspólnych patroli pracownicy MOPR i CIK podejmą działania związane ze zdiagnozowaniem sytuacji dziecka oraz rodziny, działania związane z zapewnieniem właściwej opieki nad dzieckiem, a w miarę potrzeb udzielą porad i wsparcia.

 

https://lublin.gosc.pl/doc/6981233.Przyjazne-Patrole-dla-zwiekszenia-poczucia-bezpieczenstwa-dzieci

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów we wrześniu przedstawia się następująco:

wrzesień 2021
1 Monika Koćwin
8 Agnieszka Wolańczyk
15 Paula Klemińska
22 Monika Koćwin
29 Paula Klemińska

Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania problemów Alkoholowych informuje, że egzaminy na specjalistę/Konsultanta w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbędą się w dn. 23-24 listopada 2021r.

  • Informacja o terminach sesji egzaminacyjnej (tutaj)
  • Program potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym
  • Formularz dla osób przystępujących do egzaminu (…) (tutaj)
  • Oświadczenie (tutaj)
  • Kryteria rozmowy z klientem (tutaj)

Więcej informacji uzyskacie Państwo dzwoniąc pod nr telefonu 22/2506349 lub pisząc e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

od 1 stycznia do 31 lipca br. podjęliśmy 490 interwencji 

Analogicznie w tym samym czasie 
👉 w roku 2020 było podjętych 371 interwencji - (119 interwencji więcej niż w roku 2020)
👉 w roku 2019 było podjętych 229 interwencji - (261 interwencji więcej niż w roku 2019) 
 
Tendencja jest nieustannie wzrostowa
 
image.png
 
image.png

Fundacja Ocalenie organizuje grupy wsparcia dla kobiet - migrantek i uchodźczyń. Celem spotkań jest wzajemne wsparcie psychiczne, nauka pokonywania trudności, lepsze zrozumienie swoich emocji oraz rozwijanie twórczości. Wszystko to podczas regularnych spotkań w domku na Jazdowie, w pięknym i relaksującym otoczeniu przyrody.

Spotkania są bezpłatne.
Więcej szczegółów na temat miejsca, terminów oraz formularz rejestracyjny:
Najbliższe spotkanie już 9 sierpnia, nabór trwa.

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w sierpniu przedstawia się następująco:

sierpień 2021
4 Paula Klemińska
11 Agnieszka Wolańczyk
18 Monika Koćwin
25 Agnieszka Wolańczyk

Już niebawem w sprzedaży ukażą się kolejne artykuły w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie programu pt. "Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym i możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej".

Zachęcamy do przeczytania artykułów.

Więcej informacji o programie znajdziecie Państwo na stornie: www.niebieskalinia.org

Wychowujesz dzieci/nastolatków? Mieszkasz w Warszawie w dzielnicy Ursynów?

Zapraszamy do Niebieskiej Akademii Dobrych Relacji – Ursynów 2021:
👉Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji rodzicielskich z psychologiem w formie spotkań online, zadzwoń do nas i się umów
👉Zapisz się na empatyczne spotkania online, dostępne w wybrane soboty w godz. 10-13: https://forms.gle/YGT1Q9CmqNvmemK1A (pierwsze spotkanie już 10 lipca!)
👉 Od sierpnia 2021 ruszamy z warsztatami online!

🧐Tworzymy bezpieczną i przyjazną przestrzeń do poszukiwań najlepszych rozwiązań dla wyzwań jakie niesie rola rodzica oraz nabywania nowych, pomocnych umiejętności.

☎️ Zapisy, informacje:
Biuro Stowarzyszenia "Niebieska Linia"
tel. 224993733 [czynne pon. - pt. 9:00-15:00]

Program realizowany dla opiekunów dzieci i nastolatków mieszkających na terenie dzielnicy Ursynów. Więcej informacji: http://www.niebieskalinia.org/?id=226
Niebieską Akademię Dobrych Relacji - Ursynów 2021 realizuje Stowarzyszenie "Niebieska Linia", na zlecenie Dzielnicy Ursynów, jest finansowana przez m.st. Warszawa.

Prezentujemy Informator dla świadków przemocy w rodzinie oraz zachęcamy do pobrania

https://drive.google.com/…/1LMGeQm18I3Swwh5ePcoP9PkO5Em20Yl…

14 lipca 2021 w sprzedaży ukazał się artykuł pt. „Przemoc ekonomiczna w rodzinie - co to właściwie jest?” w tygodniku „Życie na Gorąco”.

Autorką artykułu jest certyfikowana specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, psycholożka Monika Lakowska.

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku i strony internetowej, gdzie na bieżąco będziemy informować o kolejnych publikacjach.

Szczegółowe informacje wraz z materiałami promującymi program znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.niebieskalinia.org

Artykuł powstał w ramach realizowanego programu pt. "Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie, w szczególności z problemem alkoholowym i możliwości uzyskania pomocy - cykl artykułów w prasie kobiecej".
Zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych.

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w lipcu przedstawia się następująco:

 

lipiec 2021
7 Monika Koćwin
14 Paula Klemińska
21 Paula Klemińska
28 Agnieszka Wolańczyk

Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon  800-12-00-02. Zachęcamy Państwa do pobrania filmów i udostępniania na swoich stronach internetowych i profilach.

 

https://www.youtube.com/watch?v=wMfQI-IZ-FY

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHxGkn78m5g

W maju tego roku z numerem 800 120 002 połączyło się ponad 1900 osób. Od początku roku odebraliśmy już ponad 10 tysięcy połączeń.

 

Zapraszamy do kontaktu przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

Do dnia 31 maja 2021 r. otrzymaliśmy 1570 email i 5 listów. Dziękujemy za zaufanie i cieszymy się, że nasze interwencje pomagają osobom doznającym przemocy

Łącznie w 2021r. podjęliśmy już 350 interwencji!

Chcesz złożyć zawiadomienia o popełnieniu przestępstwie?
Skorzystaj ze zwięzłego przewodnika prawnego Fundacji Feminoteka.
Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu z naszymi prawnikami, którzy dyżurują: 22/666-28-50 - poniedziałek, wtorek, godz. 17.00-21.00
800-120-002 - środa, godz. 18.00-22.00
 

https://feminoteka.pl/przemoc-w-domu-a-kwarantanna-przewodnik-prawny/

kolejny mit i fakt na temat przemocy

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w maju przedstawia się następująco:

 

maj 2021
5 Monika Koćwin
12 Monika Koćwin
19 Agnieszka Wolańczyk
26 Paula Klemińska
Zapraszamy wszystkich przedstawicieli instytucji i miejsc pomocy zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie takich jak: pomoc społeczna, oświata, policja, ochrona zdrowia, organizacja pozarządowa, komisja rozwiązywania problemów alkoholowych itp. do udziału w bezpłatnym wydarzeniu - szkoleniu dot. procedury “Niebieskie Karty”, i pracy grupy roboczej w oparciu o teatr forum.
Teatr forum to interaktywna forma teatru dająca możliwość "dopisania" dalszego ciągu spektaklu lub jego zmiany poprzez interwencje, które uczestnicy „widzowie - aktorzy" samodzielnie podejmują na scenie.
Wydarzenie będzie składało się z dwóch części:
część 1:
spektakl teatru forum pt. “Wariatka”
część 2:
szkolenie prowadzone przez certyfikowanego specjalistę ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Wydarzenie teatralno-szkoleniowe ma na celu podniesienie kompetencji służb w zakresie działań podejmowanych na rzecz osób krzywdzonych,m.in. w oparciu o procedurę “Niebieskie Karty”. W wyniku udziału w wydarzeniu uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania przemocy, kontaktu z osobami uwikłanymi w przemoc (szczególnie z osobą doznającą przemocy i świadkiem), a także - podczas przebiegu spektaklu - będą mieli możliwość wpłynąć na jego przebieg i szukać najlepszych możliwych rozwiązań w kierunku zmiany sytuacji głównej bohaterki.
Wydarzenie odbędzie się 11 maja 2021 r. w godz. 9.30-15.30 na platformie Zoom.
Dedykowane jest głównie osobom zamieszkałym/pracującym w Warszawie i okolicach.
Aby uczestniczyć w wydarzeniu należy zgłosić się poprzez formularz szkoleniowy dostępny pod tym linkiem:
 
Na Państwa zgłoszenia czekamy do 5.05.2021 r. Liczba miejsc jest ograniczona. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przekazana pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z koordynatorem programu: Małgorzatą Kulką lub Agnieszką Gołębiewską: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 22 499 37 33 (czynny od pon. do pt. w godz. 9-15)
Serdecznie zapraszamy do udziału!
 

Wydarzenie teatralno-szkoleniowe realizowane jest w ramach programu "Reaguj na niebiesko!", finansowanego z programu Aktywni Obywatele - fundusz krajowy

 

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/470633387326218/

30 kwietnia to Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci.
Badania wskazują na coraz mniejsze przyzwolenie na bicie dzieci, a jednak klaps jest ciągle popularną metodą wychowawczą

Wprowadzono możliwość przyznania usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych w trybie pilnym, uzasadnionym nagłą zmianą stanu zdrowia osoby, której będą świadczone.

Umożliwiono także wspólne skierowanie małżonków lub rodziców z dorosłymi dziećmi do tego samego domu pomocy społecznej.

Podwyższenie kar za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku

Zaproponowano różne wysokości kar w zależności od ilości osób przebywających w nielegalnej placówce, czyli:

  • w przypadku, gdy w danej placówce przebywa od 1 do 10 osób – kara wyniesie 10 000 zł,
  • od 11 do 20 osób – 20 000 zł,
  • powyżej 20 osób – 30 000 zł. 

Z 40 tys. zł do 60 tys. zł zwiększono również kary pieniężne w przypadku prowadzenia przez placówkę nadal tej samej lub innej działalności. Dotyczy to sytuacji po uprawomocnieniu się decyzji o nałożeniu kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia wojewody placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Obecnie wysokość zasiłku okresowego dla osoby samotnie gospodarującej ustalona jest do wysokości różnicy między kryterium dochodowym tej osoby a jej dochodem, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie.

Po zmianie zasiłek będzie ustalany do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a jej dochodem, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Dzięki temu rozwiązaniu wysokość maksymalna zasiłku okresowego będzie zmieniać się każdorazowo wraz ze zmianą kryteriów dochodowych, co pozytywnie wpłynie na sytuację osób pobierających to świadczenie.

Aktualna wysokość kryterium dochodowego na osobę w rodzinie wynosi 528 zł.

 

(źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowelizacja-ustawy-o-pomocy-spolecznej-z-podpisem-prezydenta-co-sie-zmieni)

Wprowadzono pomoc psychologiczną dla pracowników socjalnych w sytuacji zagrożenia w terenie.

Ustalono ścieżkę awansu zawodowego dla pracowników socjalnych oraz wprowadzono okresowe oceny (z możliwością kwestionowania ich wyników przez pracownika).

Umożliwiono zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego poprzez zdobycie kwalifikacji w ramach ukończenia studiów podyplomowych z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej.

W piątek 23 kwietnia br. prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy społecznej.

Z 250 zł do 400 zł zwiększy się kwota dodatku do wynagrodzenia pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. To osoby, do których podstawowych obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku lub przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki.

Od początku tego roku do końca marca podjęliśmy 206 interwencji. W tym samym okresie w roku ubiegłym podjęliśmy 119 takich działań. To niemalże dwa razy tyle!

Podejmowane przez nas interwencje mają na celu powiadomienie lokalnych służb, takich jak m. in. Ośrodki Pomocy Społecznej, Policję, Sądy o przemocy w rodzinie.

W kolejnej odsłonie cyklu "Strategie przetrwania" psycholożka i trenerka w Stowarzyszeniu na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia Ewa Podgórska rozmawiała z Katarzyną Kazimierowską na temat specyfiki pracy ze sprawcami przemocy domowej.

Zachęcamy do zapoznania się z tym wywiadem!

Przypominamy o trwającej rekrutacji na szkolenia on-line z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Najbliższe już 20 kwietnia!

Na wszystkie szkolenia można zgłaszać się już teraz za pośrednictwem formularza: https://forms.gle/YRtNZx69cYCJAZ5u7

Najbliższe spotkanie: Prawne możliwości odizolowania osoby stosującej przemoc od osoby doznającej przemocy - aktualny stan prawny, w tym znowelizowane przepisy w zakresie nakazu usunięcia osoby stosującej przemoc

Podczas szklenia zostaną poruszone następujące kwestie:
a) prawnokarne (środki zapobiegawcze, sroki karne, obowiązki probacyjne) i cywilnoprawne sposoby izolacji osoby stosującej przemoc w rodzinie od osoby jej doznającej;
b) analiza przepisów wprowadzających natychmiastowy nakaz opuszczenia lokalu i jego bezpośredniego otoczenia oraz zakazu zbliżania i jego bezpośredniego otoczenia uprawnienia policji i Żandarmerii Wojskowej w tym zakresie, a także osoby stosujące przemoc i osoby doznającej przemocy, czas trwania środków;
c) zmiana w zakresie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie analiza postępowania sądowego, wydanie postanowienia zabezpieczającego (powiązanie nakazu wydanego przez policję, a postanowienia zabezpieczającego), obowiązki osoby pełnoletniej pozostającej w lokalu w tym wskazanie różnic nowego trybu postępowania.

Termin: 20 kwietnia 2021 r. w godz. 9.00-14.00 (6 godzin dydaktycznych)

Cena szkolenia: 250 zł brutto od osoby (cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe dla uczestnika, zaświadczenie potwierdzające udział w seminarium)

Rejestracja: https://forms.gle/YRtNZx69cYCJAZ5u7
Serdecznie apraszamy do udziału!

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w kwietniu przedstawia się następująco:

Kwiecień 2021
7 Agnieszka Wolańczyk
14 Paula Klemińska
21 Agnieszka Wolańczyk
28 Monika Koćwin

Zapraszamy świadków przemocy na konsultacje on-line w Stowarzyszeniu "Niebieska Linia"

Z dumą i wielką przyjemnością serdecznie zapraszamy przedstawicieli służb i instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (m.in. przedstawicieli pomocy społecznej, Policji, ochrony zdrowia, oświaty, organizacji pozarządowych itp.) do niezwykłego wydarzenia: szkolenia w oparciu o teatr forum.

Więcej informacji w wydarzeniu:

https://fb.me/e/3ubxVQUMh

Zapowiadany przez nas jakiś czas temu Informator dla świadków przemocy, przygotowany przez nasz zespół do bezpłatnego pobrania możecie Państwo znaleźć i pobrać pod tym linkiem:
 
Informator znajduje się w dwóch wersjach - w pełnej i tzw. ekonomicznej, które różnią tylko ilość stron do wydrukowania.
 
Zachęcamy do pobrania i dalszego puszczenia w świat
Stowarzyszenie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" przygotowuje ofertę i będzie ubiegać się o dofinansowanie programu "Niebieskie Mazowsze - podnoszenie kompetencji osób pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa mazowieckiego (2021-2023)".
Przygotowywany projekt obejmuje m. in. bezpłatne szkolenia on-line z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego.
 
Aby przygotować jak najlepszą ofertę, dostosowaną skalą i zasięgiem do potrzeb osób pracujących na terenie województwa mazowieckiego, chcielibyśmy zbadać poziom zainteresowania oferowanymi przez nas działaniami.
 
W tym celu przygotowaliśmy krótką ankietę. Znajdziecie w niej Państwo opis proponowanych szkoleń i będziecie poproszeni o wskazanie, czy bylibyście Państwo zainteresowani udziałem.
 
Ankieta służy zbadaniu na ile proponowane przez nas działania są interesujące dla potencjalnych beneficjentów projektu. Wprowadzone informacje nie są żadnym zobowiązaniem ani umową, pomogą nam natomiast oszacować skalę projektu.
 
➡️ Ankieta dotycząca szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: https://forms.gle/651uLsaQ47AeUVFZ6
➡️ Ankieta dotycząca szkoleń dla kadry pedagogicznej ("Niebieska Godzina Wychowawcza") : https://forms.gle/HK5KzyMNBtZokUck7
➡️ Ankieta dotycząca szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy, szczególnie dla psychologów i pedagogów szkolnych: https://forms.gle/651uLsaQ47AeUVFZ6
 
Ze względu na krótki czas pozostały do złożenia ofert, będziemy czekać na Państwa odpowiedzi do poniedziałku 22 marca 2021 r.
 
Będziemy wdzięczni za informacje do Państwa! 🌼
Kilka dni temu, w audycji "W środku dnia" Małgorzata Kulka opowiadała o programie "Reaguj na Niebiesko" 😍
Kto ma ochotę, może posłuchać tutaj:
Zapamiętajmy❗
Ten sygnał wymyśliła Canadian Women's Foundation. Dla kobiet, wobec których stosowana jest przemoc w domu, a nie mają innej możliwości, żeby poprosić o pomoc. Zapamiętajmy go.
 

W holu kina „Światowid” od poniedziałku znajduje się telefon, którego nie spotka się nigdzie indziej. Nie służy on do prowadzenia rozmów, tylko do odsłuchiwania prawdziwych historii osób, które doświadczyły przemocy. W słuchawce telefonu można usłyszeć osobiste przeżycia Hani, Zofii, Magdy, Mariusza, Mariana, Krystiana, Marka, Marianny i Anny.

https://pila.naszemiasto.pl/przemoc-domowa-w-specjalnym-telefonie-mozna-uslyszec/ar/c15-8157743

"Przemoc nie zna ani płci, ani statusu majątkowego – Nie ma znaczenia, czy rodzina osiąga przeciętne dochody, czy też są to osoby bardzo majętne, gdyż również w takich przypadkach przemoc ekonomiczna występuje – mówi adwokat Joanna Tęcza."

Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat przemocy ekonomicznej. Jeśli zastanawiasz się, czy jej doświadczasz, a może już wiesz, że tak - zadzwoń do nas - 800 120 002 📞

 

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nienawidze-od-20-lat-Ale-za-co-bede-zyc-Przemoc-ekonomiczna-niszczy-po-cichu-8063259.html

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w marcu przedstawia się następująco:

Marzec 2021
3 Agnieszka Wolańczyk
10 Monika Koćwin
17 Paula Klemińska
24 Agnieszka Wolańczyk
31 Paula Klemińska
❗ Zachęcamy do udziału w programie edukacyjnym nt zjawiska przemocy dla warszawskich szkół ❗
Program (realizowany przez nas od prawie 10 lat na zlecenie Biura Edukacji m.st Warszawa) składa się z trzech elementów:
- warsztaty dla uczniów
- spotkanie informacyjno-edukacyjne dla rodziców
- spotkanie szkoleniowo-konsultacyjne dla kadry pedagogicznej.
Jego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, poprzez zwiększenie świadomości nt przemocy i agresji oraz kompetencji i sprawczości w zakresie rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych
Formę zajęć (osobiście, online, w formule mieszanej) dostosowujemy do aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju.
⚠️ Jeśli Państwa szkoła jest zainteresowana udziałem w ww. programie prosimy o kontakt e-mailowy z koordynatorką programu, Małgorzatą Kulką (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) bądź telefoniczny z biurem Stowarzyszenia (22 499 37 33). ⚠️
Zapraszamy do udziału!
 
 

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w lutym przedstawia się następująco:

Luty 2021
3 Monika Koćwin
10 Paula Klemińska
17 Paula Klemińska
24 Małgorzata Kulka

Do badań zakwalifikowało się 19 000 dzieci urodzonych w Wielkiej Brytanii w latach 2000–2001. Dane zebrano w sześciu punktach w całym dzieciństwie, w wieku 9 miesięcy, 3, 5, 7, 11 i 14 lat. Zapytano rodziców, jak często biją swoje dzieci lub co robią, gdy ich dzieci są niegrzeczne, na przykład wysyłają je do pokoju lub krzyczą na nie.

Zapraszamy do artykułu:

https://zdrowie.wprost.pl/dziecko/rozwoj-dziecka/10410039/klapsy-w-dziecinstwie-a-pozniejsze-problemy-behawioralne-wyniki-tych-badan-powinien-poznac-kazdy-rodzic.html

Uwaga❗❗❗
👉Został powołany nowy skład członków do Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy ministrze rodziny i polityki społecznej, który ma za zadanie m.in. wydawanie opinii dotyczących ustaw czy rozporządzeń oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy. Zespół może również samodzielnie inicjować i wspierać działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie; może również monitorować działania władzy w tym zakresie.
🧐* w artykule mowa jest o drugiej Niebieskiej Linii o tej samej nazwie co nasze Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. U nas kierownikiem od wielu lat jest Wanda Paszkiewicz.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem:

 

https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,26709033,w-zespole-zajmujacym-sie-przemoca-w-rodzinie-znalazla-sie-kuria.html fbclid=IwAR3r52EUsfCRE3ewHbH2FWeOEdT_2whwzeHc08Uq_hBxA__A_ojx98Xhfus#s=BoxOpImg10

Przedstawicieli służb i organizacji pozarządowych, pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapraszamy do korzystania z bezpłatnych, telefonicznych konsultacji dla specjalistów.

Odbywają się one w każdą środę od 10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 22/250-63-12.

Grafik dyżurów dla specjalistów w grudniu przedstawia się następująco:

2020-12-02 Paula Klemińska
2020-12-09 Monika Koćwin
2020-12-16 Agnieszka Wolańczyk
2020-12-23 Paula Klemińska
2020-12-30 Monika Koćwin